One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Databaseschema wijzigingen - edis (7.21 - 7.22)

Dit document bevat een overzicht van de wijzigingen in het databaseschema van Exact Financials versie 7.22 ten opzichte van Exact Financials versie 7.21 m.b.t de 'edis' database. Een volledige lijst van de wijzigingen kunt u vinden in het edis721-722.df of edis721-722.sql bestand die in de 'cd' map wordt geplaatst tijdens de installatie.

Gewijzigde tabellen    

  1. De lengte van bestandspaden is opgerekt naar 256 posities om in EDIS bestanden te kunnen selecteren in complexe mappenstructuren.
  2. De lengte van berichten over EDIS acties is opgerekt van 60 naar 256 posities voor betere leesbaarheid.Startpagina Exact Financials 7.22 > Wijzigingen in databaseschema

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes detail
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 27.543.647
 Assortment:  Date: 10-04-2018
 Release: 7.22  Attachment:
 Disclaimer