One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Databaseschema wijzigingen - edis (7.20 - 7.21)

Dit document bevat een overzicht van de wijzigingen in het databaseschema van Exact Financials versie 7.21 ten opzichte van Exact Financials versie 7.20 m.b.t de 'edis' database. Een volledige lijst van de wijzigingen kunt u vinden in het edis720-721.df of edis720-721.sql bestand die in de 'cd' map wordt geplaast tijdens de installatie.

Gewijzigde tabellen

  1. Om beter inzicht te geven in de relaties tussen tabellen wordt de referentiele tabel aangegeven in de omschrijving (_desc) van een veld. Deze informatie is afkomstig vanuit de eigenschappen van de entiteiten. Indien een veld een testwaarde is dan wordt dit aangegeven met t_test gevolgd door de testtype.
  2. Alle tabel en veldlabels zijn bijgewerkt op basis van de eigenschappen van de entiteiten.
  3. Het user_id is opgerekt van 12 naar 20 posities.Startpagina Exact Financials 7.21 > Wijzigingen in databaseschema

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes detail
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 27.157.769
 Assortment:  Date: 10-04-2018
 Release: 7.21  Attachment:
 Disclaimer