One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

De persoonlijke planning bekijken

Untitled 16

Menupad

Modules ? HRM ? Overzichten ? Planning ? Persoonlijk

Introductie

Deze pagina toont een overzicht van persoonlijke planning van de medewerkers. Tevens kunt u het resterend ongebruikt verlofrecht van vorig jaar, het actuele saldo en het saldo aan het einde van het jaar bekijken.

De kolom Gepland (Dagen) toont per type het totaal aantal dagen aan verlof en verzuim verzoeken die zijn gepland. Deze verzoeken staan nog open en wachten op goedkeuring. De kolom Werkelijke (Dagen) toont per type het totaal aantal dagen aan verlof en verzuim verzoeken die zijn goedgekeurd. 

Wanneer de optie Vervaldatum toepassen op de HRM: Divisie - Verlofrecht pagina is aangevinkt, ziet de gebruiker het verlofrecht met de vervaldatum. Om een vervaldatum voor verlofrecht toe te passen dient de HR medewerker de optie Vervaldatum toepassen aan te vinken en de vervalperiode voor het wettelijk- en bovenwettelijk te definiëren. Voor meer informatie, zie Verlofrecht voor medewerkers of divisies toevoegen en aanpassen.

Opmerkingen:

  • De sectie Te vervallen verlofrecht wordt alleen getoond wanneer er verlofrecht is dat in dat jaar vervalt.
  • Er worden maximaal 4 vervaldata getoond voor het geselecteerde jaar.

Rollen & rechten

Gebruikers zonder rol kunnen hun eigen planning (met de feestdagen) en verlofrecht bekijken. Gebruikers met beveiligingsniveau 10 of hoger kunnen de persoonlijk planning van de medewerkers bekijken.

Opmerkingen:

  • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
  • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen. 

Hoe bekijk ik de planning van een medewerker?

  1. Selecteer of typ op de HRM: Persoonlijk - Planning pagina de code van de medewerker bij het veld Medewerker in de sectie Criteria. Standaard is de medewerker geselecteerd die op dat moment is ingelogd.
  2. Vul de andere velden in.
  3. Klik op Actualiseren.
  4. Klik op Sluiten.

Hoe bekijk ik de planning van een ondergeschikte?

  1. Klik op de knop Ondergeschikten op de HRM: Persoonlijk - Planning pagina. Voor meer informatie, zie De planning van de ondergeschikten bekijken.

Hoe bekijk ik de planning van een project?

  1. Klik op de knop Projecten op de HRM: Persoonlijk - Planning pagina. Voor meer informatie, zie De project planning bekijken.

Knoppen

Pictogram

Velden

Kolommen

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 24.696.475
 Assortment:  Date: 31-08-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer