One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Databaseschema wijzigingen - exactcs (7.21 - 7.22)

Dit document bevat een overzicht van de wijzigingen in het databaseschema van Exact Financials versie 7.22 ten opzichte van Exact Financials versie 7.21 m.b.t de 'exactcs' database.  Een volledige lijst van de wijzigingen kunt u vinden in het exactcs721-722.df of exactcs721-722.sql bestanden die in de 'cd' map wordt geplaatst tijdens de installatie.  

Gewijzigde tabellen

  1. Velden uit stextend zijn overgezet naar bestaande tabellen of aangemaakt als nieuwe tabellen.
  2. De projectcode velden zijn opgerekt naar 20 posities om dit gelijk te maken aan Exact Synergy en Exact Globe.
  3. De zoekcode velden van debiteuren en crediteuren zijn opgerekt naar 20 posities ter ondersteuning van o.a. het Overheidsidentificatienummer (OIN).
  4. De bestandsnaam velden voor SCT en SDD zijn opgerekt naar 256 of 512 posities.
  5. In de tabel stgrp zijn de volgende velden hernoemd ten behoeve van standaardisatie:
    1. groupid » group_id
    2. gdesc » description

Nieuwe tabellen

De volgende tabellen zijn nieuw geïntroduceerd. De gegevens die nog niet in stextend werden bijgehouden zijn gemarkeerd met een *.

tabelnaam logtabel tabelomschrijving functionaliteit
stgrpworksp   Gebruikersgroepen per workspace  
stuserworksp   Gebruikers per workspace  
stworkspmemb   Workspace leden  
  y_stgrp* logging: Gebruikersgroepen Loggen van gebruikersgroepen

Hernoemde tabellen

De volgende tabellen zijn hernoemd:

tabelnaam oud tablenaam nieuw reden
prmst_t x_prmst_t wordt niet meer gebruikt

Verwijderde tabellen

Er zijn geen tabellen verwijderd.Startpagina Exact Financials 7.22 > Wijzigingen in databaseschema

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes detail
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 27.543.674
 Assortment:  Date: 10-04-2018
 Release: 7.22  Attachment:
 Disclaimer