One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Roosters aanleggen

Ten opzichte van Exact Synergy (de ASP versie) is de roosterfunctionaliteit in Exact Synergy Enterprise uitgebreid. In Exact Synergy kan er slechts 1 weekrooster op bedrijfs-, divisie- en medewerker-niveau worden gedefinieerd. Dit betreft een rooster van 7 dagen per week waarbij 1 rooster per weekdag mogelijk is. Tevens kunnen de weekdagen elkaar niet overlappen. Iedere dag in het rooster heeft een weekdag als naam (maandag t/m zondag). Met deze ‘eenvoudige’ mode kan ook in Exact Synergy Enterprise worden gewerkt. Daartoe dient de instelling 'Activeren: Advanced Work Schedules' onder groep 'Medewerker: Planning' in menupad [HRM, Inrichting, Algemeen, Instellingen] uit te staan. Met deze 'eenvoudige' mode is het mogelijk om automatisch de FTE te laten berekenen en bijwerken op de medewerkerkaart. Dit kan per divisie worden geactiveerd door de instelling ‘Bijwerken: FTE’ in het onderhoud van de divisie aan te vinken.

Naast de ‘eenvoudige’ mode is in Exact Synergy Enterprise de ‘geavanceerde’ mode beschikbaar. Deze wordt geactiveerd door de instelling ‘Activeren: Advanced Workschedules’ aan te zetten. In deze mode kunnen meerdere rooster(groepen) worden gekoppeld op medewerkerniveau, ieder met verschillende werktijden. Ieder rooster bestaat maximaal uit 99 dagen. Dagen worden aangeduid met volgnummers 1 t/m 99 in plaats van weekdagen.

Let op: het geavanceerde rooster kan nooit meer worden uitgeschakeld indien deze eenmaal is geactiveerd. Bij het bewaren van de instellingen verschijnt hier dan ook een melding over. Tevens heeft het gebruik van geavanceerde werkroosters impact op de volgende functionaliteit:

  1. XML Import / export van werkroosters: deze functionaliteit wordt uitgeschakeld.
  2. XML Import / export van verzuim gegevens (toegestaan verlof en opname verzoeken): wordt uitgeschakeld.
  3. De berekeningsmethode van het verlofrecht 'In uren, gebaseerd op werkdagen': wordt vervangen door 'In uren, op basis van kalenderdagen'.
  4. Berekening van de FTE: kan niet meer automatisch worden uitgevoerd. 
Zoals hierboven vermeld, kunnen roosters op 3 niveaus worden aangemaakt: bedrijf, divisie en medewerker. Indien een medewerker geen individueel rooster heeft, is het divisierooster van toepassing. Indien er geen divisierooster is, of de medewerker is niet gekoppeld aan een divisie, wordt het bedrijfsrooster gebruikt.

Voor het onderhouden van het rooster op bedrijfsniveau hebben gebruikers functierecht ‘100 – Maintain default work schedule’ nodig. Dit functierecht is standaard gekoppeld aan rol ‘11 – HR’.

Voor het onderhouden van het rooster op divisieniveau hebben gebruikers functierecht ‘101 – Maintain company work schedule’ nodig. Dit functierecht is standaard gekoppeld aan rol ‘11 – HR’.

Voor het onderhouden van het rooster op medewerkerniveau hebben gebruikers functierecht ‘102 – Maintain individual work schedule’ nodig. Dit functierecht is standaard gekoppeld aan rol ‘11 – HR’.

Onderstaande links verwijzen naar specifieke informatie per niveau:

Rooster op bedrijfsniveau

Rooster op divisieniveau

Rooster op medewerkerniveau

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.625.159
 Assortment:  Date: 25-07-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer