One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Systeem - Gebruikers: Onderhoud

[Systeem, Beveiliging, Autorisatie, Gebruikers, Onderhoud]

Introductie

Alle medewerkers die u toegang wilt verlenen tot Exact Financials dienen aangemaakt te worden als gebruiker. Middels de gebruiker kunt u instellingen en rechten definiëren voor de medewerkers. U maakt gebruikers aan in [System: Beveiliging, Autorisatie, Gebruikers, Onderhoud].

Wanneer u het menupad opent ziet u eerst een overzicht van de reeds aangemaakte gebruikers. Dit scherm functioneert zoals alle zoekschermen binnen Exact Financials. Wanneer u kiest voor de knop 'Nieuw' kunt u een nieuwe gebruiker aanmaken.

Uitleg van de velden

Gebruikers-ID
Geef een gebruikers-ID in en geef als omschrijving de naam van de gebruiker.

Onder de gebruikers-ID ziet u een aantal tabbladen:

Tabblad - Algemeen

De instellingen op het tabblad 'Algemeen' zijn nagenoeg identiek aan de instellingen op het tabblad 'Algemeen' zoals gedefinieerd in de gebruikersinstellingen. Als applicatiebeheerder kunt u hier bij het aanmaken van de gebruiker de instellingen voor de gebruiker definiëren. Vervolgens kunt u de gebruikers de vrijheid geven om deze specifieke instellingen aan te passen door de gebruikers rechten te geven op het menupad [Bestand, Gebruikersinstellingen]. Als u deze instellingen zelf wilt onderhouden, kunt u deze rechten aan de gebruiker onthouden. 

Tip: Bij het aanmaken van gebruikers kunt u gebruik maken van de kopieer functie, hetgeen u veel tijd kan besparen. Selecteer een 'pro-forma' gebruiker en kopieer deze instellingen naar de nieuw aan te maken gebruiker. Vervolgens configureert u de gebruiker. 

Printer: Portrait
Geef aan welke printer u standaard wilt aansturen voor het afdrukken van overzichten en verslagen op staand formaat. Gebruikersprinters definieert u in [Systeem: Applicatie, Printers, Gebruikersprinters, Onderhoud].

Printer: Liggend
Geef aan welke printer u standaard wilt aansturen voor het afdrukken van overzichten en verslagen op liggend formaat. Gebruikersprinters definieert u in [Systeem: Applicatie, Printers, Gebruikersprinters, Onderhoud].

Multi taal
Selecteer de door u gewenste multitaal. De multitaal zorgt ervoor dat in overzichten de omschrijving van de entiteiten in de hier geselecteerde taal wordt getoond. Als u gebruik wilt maken van de reguliere omschrijvingen, laat u dit veld leeg.

Taal
Kies hier de applicatietaal. De applicatietaal bepaalt de taal van de door de programmatuur getoonde labels en omschrijving in de schermen en menu's.

Datumweergave
Hier kunt u aangeven op welke wijze data in de applicatie worden gepresenteerd voor zowel invoerapplicaties als overzichten. U kunt kiezen voor:

 • dmj: de Europese notatie (dag / maand / jaar)
 • mdj: de Amerikaanse notatie (maand / dag / jaar)

Numerieke weergave
Geef aan op welke wijze Exact Financials bedragen dient weer te geven. U kunt kiezen voor:

 • Amerikaans: Als u kiest voor de Amerikaanse weergave zal de "," als duizendtal separator worden gebruikt en de "." om de decimalen aan de te duiden.
 • Europees: Voor de Europese weergave worden respectievelijk de "." als duizendtal separator gebruikt en de "," om de decimalen aan te geven.

Automatisch bedrijf
Indien u deze instelling activeert zal na het inloggen automatisch de laatst gebruikte administratie worden geopend. Als u deze optie niet activeert zal u bij het opstarten worden gevraagd aan te geven in welke administratie u wilt werken.

Voorkeursmenu
Geef aan in welk menu u wilt beginnen met werken, direct na het inloggen.

Op het tabblad 'Algemeen' zijn de volgende velden alleen zichtbaar in [System: Beveiliging, Autorisatie, Gebruikers, Onderhoud] en daarmee dus niet zichtbaar voor de specifieke gebruiker in [Bestand, Gebruikersinstellingen]:

E-mail
Als u de gebruiker mogelijkheden wenst te geven om gegevens uit Exact Financials per mail te versturen (zoals bijvoorbeeld herinneringen), kunt u hier het e-mailadres van de desbetreffende gebruiker vastleggen.

Herstel: Gebruikersinstellingen
Middels deze optie kunt u de gebruikersinstellingen resetten. De standaard instellingen van Exact worden teruggezet. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor kolominstellingen in dagboeken.

Tabblad - Beveiliging

Wachtwoord
Wijzigen: Bij volgende log-in
Als u deze optie markeert wordt de gebruiker bij de eerstvolgende dat Exact Financials door de gebruiker wordt opgestart gedwongen een nieuw wachtwoord in te voeren middels de velden huidig wachtwoord, nieuw wachtwoord en bevestiging van het nieuwe wachtwoord.

Wijzigen
Markeer deze optie als u het wachtwoord van deze gebruiker wilt wijzigen.

Nieuw
Als u de optie 'Wijzig: Wachtwoord' heeft geactiveerd kunt u hier het nieuwe wachtwoord van de gebruiker invoeren.

Bevestigen
Als u de optie 'Wijzig: Wachtwoord' heeft geactiveerd kunt u hier het nieuwe wachtwoord van de gebruiker bevestigen.

Vervalt nooit
Voor het gebruik van de Taakplanner kan het nodig zijn om een gebruiker te hebben wiens wachtwoord nooit zal verlopen. Dit kan worden bereikt door deze optie "Wachtwoord verloopt nooit" aan te zetten.

Staat
Geef de activeringsstatus aan. Zie ook: [(de-)Activeren stamgegevens]. 
Zie ook: Aantal gebruikers in een licentie van Exact Financials

Inloggen
WebClient
Activeer deze optie als de gebruiker in mag loggen in Exact Financials via de WebClient interface.

Web-UI
Activeer deze optie als de gebruiker in mag loggen in Exact Financials via de Webbrowser (Web User Interface) interface.

Webservice
Activeer deze optie als de gebruiker in mag loggen in Exact Financials via Webservices.

Excel Add-In
Activeer deze optie als de gebruiker in mag loggen in de Excel Add-In voor Exact Financials.

Batchmode
Activeer deze optie voor de gebruiker die de Taakplanner aanstuurt. Hiermee heeft deze gebruiker toegang tot de benodigde gegevens in Exact Financials. De overige 'Login' opties hoeven niet geactiveerd te worden voor deze gebruiker.

Tabblad - Export

Rekenblad:
Microsoft Excel
Markeer deze optie als u overzichten naar Microsoft Excel wenst te exporteren. De gegevens worden in een Microsoft Excel XML-bestand geplaatst die vervolgens automatisch door Microsoft Excel wordt geopend. Gebeurt dit laatste niet, controleer uw Microsoft Office installatie.

OpenDocument
Markeer deze optie als u overzichten naar OpenDocument wenst te exporteren.

Document
PDF
Markeer deze optie als u overzichten naar een PDF lezer wenst te exporteren

CSV
Markeer deze optie als u overzichten direct naar een csv-bestand (kommagescheidenbestand) wenst te exporteren. Geef in het bijbehorende veld het standaard exportpad van de gegenereerde uitkomsten aan. Bijvoorbeeld 'C:\temp\'.

ASCII
Markeer deze optie als u overzichten direct naar een vaste breedte ASCII-bestand wenst te exporteren. Geef in het bijbehorende veld het standaard exportpad van de gegenereerde uitkomsten aan. Bijvoorbeeld 'C:\temp\'.

Taakplanner
Middels deze optie wordt per gebruiker aangegeven of de taakplanner voor verwerkingsfuncties en/of rapportagefuncties kan worden opgestart.

Tabblad - Stijl

WebClient
Toon alle menu items
Activeer deze optie indien de gebruiker ten alle tijden alle menupaden mag/ wil zien. Indien u deze optie niet activeert ziet de gebruiker alleen de menupaden waarop hij rechten heeft.

Toon pad in kop
Activeer deze optie indien het menupad getoond moet worden bovenin het scherm. De afkorting van het menupad, bijvoorbeeld [EAMO], wordt getoond in de kop van het geopende venster.

Stylesheet
Selecteer de gewenste stylesheet voor de WebClient interface. U hebt de keuze uit:

 • Gebruik administratie stylesheet. Hiermee geeft u aan dat u per administratie een andere stylesheet wilt hanteren en dat voor de stylesheet gekeken moet worden naar de instelling in de administratiegegevens.
 • Gebruik systeem stylesheet. Hiermee geeft u aan dat u voor alle gebruikers en alle administraties dezelfde stylesheet wilt hanteren en dat voor de stylesheet gekeken moet worden naar de systeeminstellingen.
 • Standaard
 • Blauw
 • Groen
 • Oranje
 • Oekraïense vlag
 • Wit

Web UI

Stylesheet
Selecteer de gewenste stylesheet voor de Webbrowser interface. U hebt de keuze uit:

 • Rood
 • Groen
 • Blauw

Tabblad - Gebruikersgroepen

Geef aan welke gebruikersgroepen u aan de gebruiker wilt toekennen door deze te koppelen middels de knop 'Toevoegen'. In het zoekscherm kunt u meerdere gebruikersgroepen selecteren om die in 1 keer toe te voegen. Als u andersom wilt werken door gebruikers aan gebruikersgroepen toe te kennen, dan kunt u gebruik maken van [System: Beveiliging, Autorisatie, Gebruikersgroepen, Onderhoud].

Tabblad - Toegangstoken

Op dit tabblad kan een toegangstoken ten behoeve van REST Webservices gegenereerd worden. Met dit token kan een REST Webservice inloggen in Exact Financials. 
In het veld gebruikersgroep moet een groep gekoppeld worden met rechten op de tabellen die door de REST Webservices gebruikt worden. De gebruikersgroep die hier ingegeven wordt dient ook op het tabblad 'Gebruikersgroepen' gedefinieerd te zijn. Er kan ook met een wildcard '*' gewerkt worden.
Het token dient bij het aanmaken direct geknipt en geplakt worden in de REST Webservice als Bearer. Na bewaren zal het token niet meer zichtbaar zijn. Mocht het token opnieuw gegenereerd moeten worden dan dient het verwijderd en opnieuw aangemaakt te worden.

Tabblad - Rollen

Geef aan welke rollen u aan de gebruiker wilt toekennen door deze te koppelen middels de knop 'Toevoegen'. In het zoekscherm kunt u meerdere rollen selecteren om die in 1 keer toe te voegen. Als u andersom wilt werken door gebruikers aan rollen toe te kennen, dan kunt u gebruik maken van [System: Beveiliging, Autorisatie, Rollen, Onderhoud]. 

Tabblad - Licentie

Middels de knop 'Toevoegen' kunt u hier de (hoofd)applicaties koppelen waartoe de gebruiker toegang mag hebben. Deze applicatie kunt u ook koppelen vanuit de applicatie middels [System: Beveiliging, Autorisatie, Gebruikers per applicatie, Onderhoud]. 

Tabblad - Workspaces

Op het tabblad workspaces kunnen verschillende workspaces gekoppeld worden aan een gebruiker.  

Tabblad - Eigenschappen

Op het tabblad eigenschappen kunnen verschillende eigenschappen gekoppeld worden aan een gebruiker.  

Tabblad - Afbeelding

Op dit tabblad kan een afbeelding gekoppeld worden welke getoond wordt naast de gebruikersnaam in de webUI.

Tabblad - Documenten

Hier kunnen documenten gekoppeld worden die met de gebruiker te maken hebben.  

Gerelateerde onderwerpen

 


Exact Financials > Inrichting Systeem> Autorisatie > Gebruikers: onderhouden


     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.496.057
 Assortment:  Date: 24-01-2023
 Release:  Attachment:
 Disclaimer