One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Middelen - Leveranciers

In het het onderdeel Leveranciers van de middelenmodule kunnen relaties als leverancier ingesteld worden.

Mogelijkheden bij een leverancier:

  • Vastleggen en onderhouden van groepskortingen en artikelkortingen t.b.v. inlezen van artikelbestanden.
  • Instellingen vastleggen voor aanmaken van orderberichten, inlezen van orderbevestingen en inlezen van factuurberichten,
  • Opschonen van oude prijzen van ingelezen handelsartikelen

Tabblad Electronische uitwisseling, GS1-XML

Op tabblad Tabblad Electronische uitwisseling, GS1-XML kunnen instellingen vastgelegd t.b.v. aanmaken van orderberichten, inlezen van orderbevestingen en inlezen van factuurberichten. Dit tabblad heeft de volgende velden:

GS1-XML gebruiken: Vink dit veld aan als bij leverancier orerberichten aangemaakt moeten worden of orderbevestigingen of factuurberichten ingelezen moeten worden.

GLN-code: Op de relatiekaart, tabblad Extra kan de GLN (Global Location Number) van de leverancier ingevuld worden, t.b.v. identificering bij Electronische uitwisseling. De GLN wordt hier getoond en kan eventueel aangepast worden. Deze aanpassing wordt dan ook doorgevoerd op de relatiekaart. De GLN is vereist voor uitwisselen van transactieberichten, zoals inkoopfacturen, in het DICO-formaat van de Ketenstandaard Bouw en Techniek.

Orderbericht, GS1-XML order map: Om in de inkoopmodule Orderberichten aan te kunnen maken in het DICO-formaat van de Ketenstandaard dient een map aangemaakt en ingesteld worden waarin de xml-bestanden van de leverancier geplaatst worden. Geadviseerd wordt om unieke map per leverancier aan te maken.

Orderbericht, Versturen naar Emailadres: Voor het versturen van orderberichten kunt hier het e-mailadres ingevuld worden die de leverancier hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

Orderbevestiging, GS1-XML bevestiging map:

Om in de inkoopmodule orderbevestigingen van leveranciers te kunnen inlezen dient een map aangemaakt ingesteld worden waarin de xml-bestanden van orderbevestingen geplaatst worden. Geadviseerd wordt om unieke map per leverancier aan te maken.

Factuurbericht, Contract koppelen: Vink deze checkbox aan als u de inkoopmodule gebruikt en de leverancier uw inkoopcontractcode als ordernummer afnemer in het factuurbericht opneemt. Bij het inlezen zullen de boekingsregels gekoppeld worden aan de inkoopcontractregels, indien er een matching plaats kan vinden. Hierbij kunnen inkoopcontracten automatisch op afgehandeld gezet worden. Zie ook 26.041.573 - Afhandelen inkoopcontracten.

Factuurbericht, Bestand & bijlagen koppelen: Vink deze checkbox aan om het pdf-bestand en evt. ook het xml-bestand als document te laten vastleggen in AEC. I.v.m. fiscale bewaarplicht wordt dit sterk aanbevolen.

Factuurbericht, Betaling blokkeren: Deze checkbox zorgt ervoor dat de ingelezen inkoopfacturen voor betaling geblokkeerd worden. Deze instelling wordt overruled bij gebruik van Inkomend factuurregister; facturen die geaccordeerd moeten worden, worden initieel altijd voor betaling geblokkeerd. De betaling wordt ook geblokkeerd indien bij de crediteur een verlopen WKA document geconstateerd wordt.

Factuurbericht, Verwerking blokkeren: Deze checkbox zorgt ervoor dat de ingelezen inkoopfacturen voor verwerking geblokkeerd worden. Ze moeten dan in het lijstscherm van inkoopfacturen eerst gedeblokkeerd worden voordat ze naar Globe Next (of Exact Online) verwerkt kunnen worden.

Factuurbericht GS1-XML factuur map: Om in de module Boekingen Financieel factuurberichten te kunnen inlezen dient een map aangemaakt ingesteld worden waarin de xml- en pdf-bestanden van inkoopfacturen geplaatst worden. Vanwege performance-redenen wordt geadviseerd om een unieke map per leverancier aan te maken, al is dit niet noodzakelijk.

NB: De factuurberichten worden ingelezen vanuit een submap per administratie- of per dagboek. Deze submappen worden door AEC automatisch aangemaakt vanuit Inlezen factuurberichten. Als bij het inkoopdagboek op tabblad Extra de instelling Importmap per dagboek is aangevinkt zal de bestandsnaam van de map AdmZZZ-DgbXX zijn. Is dit veld niet aangevinkt dan wordt er per administratie een submap voor factuurberichten aangemaakt genaamd AdmZZZ. ZZZ staat hier voor administratienummer en XX staat hier dagboekcode.

Tabblad Opschonen prijzen

Op tabblad Opschonen prijzen kunnen oude prijzen van ingelezen handelsartikelen opgeschoond worden. Per ingangsdatum wordt het aantal regels in de prijzentabel getoond. Met de optie Wissen kunnen prijzen van een bepaalde ingangsdatum gewist worden. Het tabblad is alleen zichtbaar als aan de gebruiker het toegangsrecht Opschonen prijzen leverancier toegekend is.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.672.122
 Assortment:  Date: 23-04-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer