One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

WMS Control Center Leveringen

Introductie

Vanuit het Control Center Leveringen kunt u alle acties met betrekking tot het WMS leveringen proces uitvoeren. Wanneer u een gebruiker alléén rechten wilt geven op het in bewerking nemen van de verkooporders of het terugmelden kunt u besluiten om die gebruiker geen rechten te geven op het Control Center, maar alleen op de menupaden voor het versturen en het lezen van de scanner. 

Nadat u een verkooporder heeft ingevoerd (en afhankelijk van de instellingen heeft gefiatteerd en/of bevestigd) kunt het Control Center Leveringen opstarten via [WMS, Te verwerken, Leveringen, Control Center]. Wanneer u werkt met SE1387 SSCC Shipment Builder betreft dit het menupad [Order, Invoer, SSCC Shipment Builder]. 

De knoppen in het Control Center Leveringen geven tevens het proces aan.

  • Advies
  • In bewerking nemen
  • Terugdraaien (optioneel)
  • Terugmelden
  • Valideren
  • Verwerken

Velden

Kolommen

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.639.908
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer