One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

E-WMS - Gepickte orders automatisch verplaatsen naar een verzendlocatie

Dit document beschrijft de optie 'Verplaatsen' in het E-WMS control center Leveringen, die vanaf product update 411 beschikbaar is.

Soms worden verkooporders van te voren gepickt, maar nog niet meteen verzonden. Dit betekent dat de orders met de status 'afgehandeld' in het control center staan te wachten om te worden verwerkt.

Tijdens het wachten blijft de plankvoorraad op de picklocaties gereserveerd binnen E-WMS. Wanneer dit SKU voorraad betreft, dan kunnen deze SKU's niet worden verplaatst totdat de voorraadreserveringen weg zijn (totdat de order is verwerkt).

Door gebruik te maken van de Pick & Pack Verplaats functionaliteit, is het mogelijk om deze wachtende voorraad automatisch te verplaatsen van de picklocaties, naar een voorgedefinieerde opslag- of verzendlocatie.

Het gebruik van deze functionaliteit biedt de volgende voordelen:

 • de voorraad (reserveringen) posities, geven de actuele situatie weer
 • de picklocaties hebben weer beschikbare ruimte die kan worden aangevuld (wat ook mogelijk zou zijn bij het gebruik van E-WMS - Real-time Voorraadaanvullen)
 • wanneer gepickt wordt van SKU's op de picklocaties: zijn de SKU's weer beschikbaar om te worden verplaatst
 • de picklocaties kunnen worden geteld via WMS Inventarisatie, wanneer er geen andere orders voorraadreserveringen hebben op deze locaties

Configuratie

In de WMS Leveringen instellingen worden de Pick & Pack instellingen in de sectie 'Leveringen: Pick en Pack', gebruikt voor deze 'Verplaats' functionaliteit:

 • Vink de optie 'Verplaatsingsorder' aan
 • Bij 'Inpaklocatie', vult u een bestaande opslag of verzendlocatie in. Deze locatie dient te bestaan in alle magazijnen waar de orders op deze manier worden gepickt en verplaatst
 • Bij 'Pick en Pack: Type', selecteert u de optie 'Verplaatsen'

Het resultaat van het wijzigen van deze instellingen is:

 • de beschikbaarheid van de knop 'Verplaatsen' in het control center Leveringen
 • de beschikbaarheid van de kolom 'Verplaatst' in het control center Leveringen, om aan te geven of een order al is verplaatst
 • voor de volgende instellingen in de sectie 'Automatisch verschillen afhandelen' wijzigt het gedrag:
  • 'Direct verwerken' kan niet worden aangepast en is inactief. Bij het werken met een verzendlocatie wordt er vanuit gegaan dat verkooporders alléén handmatig worden verwerkt.
  • 'Verplaatsingen: Direct verwerken' kan nu worden aangepast.

Basis proces

De basis werkwijze van deze 'Verplaats' functionaliteit is eenvoudig: wanneer u hier gebruik van maakt, ziet u een extra knop 'Verplaatsen' in het control center Leveringen, wanneer een selectie wordt gemaakt op de status 'Afgehandeld'.

De knop is beschikbaar voor gevalideerde orders die nog niet zijn verplaatst.

Wanneer u op deze knop klikt worden alle gevalideerde regels en artikelaantallen in deze order verplaatst naar de verzendlocatie die u in de WMS leveringen instellingen heeft gedefinieerd.


De order behoudt de status 'Afgehandeld', maar gebruikt nu de voorgedefinieerde picklocatie. In dit voorbeeld de locatie SHIP.


De oorspronkelijke picklocatie heeft nu niet langer voorraadreserveringen voor deze verkooporder.

SKU Management

Wanneer u een SKU op deze manier 'verplaatst', en wanneer de aantallen van een SKU worden gepickt op een picklocatie waarbij de SKU met een resterend aantal aanwezig blijft, dan heeft deze SKU niet langer voorraadreserveringen voor deze order. De SKU kan dan bijvoorbeeld terugverplaatst worden naar een bulk locatie. Het SKU nummer is in dit geval dan echter verwijderd uit de gepickte regels. Een SKU kan immers niet op twee aparte locaties bestaan of voorraadreserveringen hebben.

Dit betekent ook dat na het verwerken van de verkooporder, het WMS verslag 'Transactie historie', géén SKU nummer toont voor deze verkooporder levering. De verplaatsingstransactie (van de picklocatie naar de verzendlocatie) toont echter wel het SKU nummer in de uitgifteregel.

Traceerbaarheid

In maatrapporten kunt de oorspronkelijke picklocatie of SKU nummer wel traceren, door de uitgifteregel van de gegenereerde verplaatsing te koppelen aan de gepickte en verplaatste orderregel.

Verplaatsingskopregeltabel CSPickITTransfers kan worden gekoppeld aan de ordertabel Orsrg door middel van het veld CSPickITTransfers.SalesOrdernumber (naast andere velden zoals de artikelcode).

Wanneer een orderregel wordt verplaatst, wordt het veld Orsrg.CSPickITIsTransfered (of CSPickITOrsrgEx.IsTransfered voor additionele regels) op '1' gezet. 

Aandachtspunten

 • Wanneer u gebruik maakt van deze verplaats functionaliteit, kunt u geen gebruik maken van andere Pick&Pack functionaliteit.
 • De SKU nummers worden verwijderd voor de verplaatste orderregel wanneer alleen een deel van de SKU is gepickt (en de SKU op de picklocatie blijft)
 • Bij het picken van een deel van een SKU van de picklocatie, dient de gepickte voorraad geen etiket te hebben met dat SKU nummer. Een SKU nummer kan alléén op één locatie op één moment bestaan (de picklocatie in dit geval).
 • De 'pick' locatie wordt vervangen met de docklocatie in de verplaatste orderregels
 • De verplaats functionaliteit resulteert in additionele verplaats transacties in de database.
 • De geconfigureerde verzendlocatie dient geen beperkingen te hebben gerelateerd aan de opslag van de artikelen (niet geconfigureerd als 'vaste artikel' locatie of als 'variabele artikel' locatie, en geen beperkingen via WMS locatie types.
 • Kostenartikelen (niet-voorraadartikelen; voorraadrekening is geen balansrekening) worden niet daadwerkelijk verplaatst, maar gezien als 'verplaatst' wanneer de echte artikel verplaatsing is verwerkt (vanaf 413SP8/414SP2).

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 26.848.932
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 411  Attachment:
 Disclaimer