One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Exact Word Merge

Introductie

Exact Word Merge maakt onderdeel uit van Exact Synergy Enteprise kan worden gebruikt om een vooraf gedefinieerde e-mail of brief in uw bedrijfsstijl te verzenden. In product update 249 werd de eerste versie van de nieuwe Word Merge functionaliteit geïntroduceerd. In product update 250 is deze functionaliteit verder verbeterd.

Hoe werkt Word Merge?

Voor elk bedrijf is het van belang dat de documenten die naar externe stakeholders of klanten worden verzonden professioneel zijn en voldoen aan de richtlijnen van uw bedrijf. Er zijn een aantal cruciale punten waarmee rekening gehouden moet worden. Het belangrijkst is echter dat het versturen van een brief of e-mail zo eenvoudig mogelijk is. Om hier zeker van te zijn is het van belang dat de pagina waarop dit gebeurt helder en to the point is. Relevante elementen hierbij zijn het aantal en de kwaliteit van de beschikbare templates. Het aantal templates dient zo laag mogelijk te zijn, zodat gebruikers snel en makkelijk de juiste kunnen kiezen. Daarnaast dient de kwaliteit van de templates te zijn gegarandeerd. De nieuwe Word Merge functionaliteit voorziet hier helemaal in.


Hoe kan ik Word Merge gebruiken?

De  Word Merge functionaliteit biedt gebruikers de mogelijkheid om een brief te maken of een e-mail te verzenden en biedt vanaf product update 249 de volgende functies:

 • Gebruiksvriendelijk scherm om voor het eenvoudig aanmaken van e-mails en brieven.
 • U kunt ervoor kiezen om een kopie van een verzonden e-mail in Exact Synergy Enterprise te bewaren.
 • Mergen vanaf de server is mogelijk met betere performance en er zijn geen tools nodig op de client.
 • Templates zijn beschikbaar op basis van rollen en module.
  • Om de documentinstellingen te bewerken is het functierecht 269 - Maintain standard settings for documents benodigd. Gebruikers met de rollen Document administrator en Web administrator hebben dit functierecht.
 • Introductie van de template functionaliteit
  • U kunt templates definiëren die kunnen worden gebruikt door andere gebruikers.
  • U kunt templates definiëren die kunnen worden bewerkt door andere gebruikers.
  • U kunt de taal van de templates bepalen.
  • Templates worden aangemaakt in Microsoft Word.
 • Introductie van de schema functionaliteit
  • Om een template aan te maken is een schema nodig. Het schema bevat een set van merge tags welke in een template kunnen worden gesleept. Bij het uitvoeren van de merge worden deze tags vervangen door de werkelijke waarden van de velden. Bijvoorbeeld:
   {account name} = Exact International Development
  • Er worden standaard schema's geboden met Word Merge. De merge tags in het schema zijn vergelijkbaar met de merge velden in de huidige HTML merge.
  • U kunt uw eigen schema's aanmaken.
  • U kunt bepalen welke schema;s kunnen worden gebruikt door andere gebruikers.

Wat is er toegevoegd vanaf product update 250?

Er zijn verschillende nieuwe functies toegevoegd aan de Word Merge functionaliteit.

 • Verbeteringen voor bestaande functies:
  • Het is nu mogelijk om terugkerende regels in offerte templates toe te voegen. U kunt meerdere offerte artikelen aan de offerte template toevoegen. Daarnaast is het mogelijk om afbeeldingen van artikelen aan de regel toe te voegen. Voor meer informatie kunt u het document Creating Word Merge templates for quotations with repeating lines raadplegen.
  • Word Merge geeft u de mogelijkheid om beschikbare informatie uit Exact Synergy Enterprise te gebruiken in uw templates. U kunt dit doen door de merge schema's uit te breiden met de vereiste velden.
  • Het is nu mogelijk om een e-mail inclusief bijlage(n) te sturen.
  • Het proces van het aanmaken van een brief of het versturen van een e-mail is eenvoudiger doordat bepaalde velden al zijn voorgevuld of optioneel zijn.
  • Overige verbeteringen
  • Word Merge ondersteunt nu meerdere Exact Synergy Enterprise databases.

  • Word Merge ondersteunt nu Windows authenticatie en Basic authenticatie.

  • Word Merge ondersteunt nu metadata extensies.

  • Word Merge ondersteunt nu een log rapport van het samenvoegen. Hiervoor is de pagina Word Merge: Log beschikbaar. Deze kunt u vinden via Documenten à Overzichten à Word Merge.

  • Word Merge ondersteunt nu een installatie met 32-bit en 64-bit. De installatie kunt u benaderen via Systeem à Inrichting à Overige. Voor meer informatie kunt u het document Installatie van Exact Word Merge en Installatie Word Merge in Exact Lightweight Integration Server (ELIS).raadplegen.

Gebruiken van Exact Word Merge

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.607.712
 Assortment:  Date: 01-05-2015
 Release: 249  Attachment:
 Disclaimer