One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Release notes Exact Globe Next - Product update 421 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de bin map van de Exact Globe Next installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 419 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
421SP23 Algemene informatie Service pack 23 van product update 421 is beschikbaar vanaf 5-9-2022
421SP23 Algemene informatie Service pack 23 is het laatste service pack voor product update 421
421SP23 Exact Integrator Na het wijzigen van een activum kon het voorkomen dat de entity service niet meer reageerde (HF 85.828.698/85.413.021)
421SP23 Bank Het kon voorkomen dat het SEPA betaalbestand voor de Italiaanse BNK Bank niet correct werd aangemaakt (HF 85.827.987)
421SP23 Compact Na het uitvoeren van een update kon een runtime error verschijnen (HF 85.835.088/85.838.936)
421SP23 Salaris Bij het aanmaken van de UPA-aangifte voor PFZW kon een foutmelding verschijnen (HF 85.856.931)
421SP23 Salaris Nieuw signaal ‘'Aantal contracturen per week is nul, maar indicatie oproepkracht is N'’
421SP23 Salaris WKO was niet opgenomen in 'totaal premies werknemersverzekeringen' in de jaaraangifte werknemer (HF 85.832.144)
421SP23 Voorraad De performance bij het openen van bestellingen was niet optimaal (HF 85.785.547)
421SP22 Algemene informatie Service pack 22 van product update 421 is beschikbaar vanaf 2-8-2022
421SP22 Andere wetgevingen BE legislation - Threshold values for Belcotax 281.30, 281.50, and 281.71 are now user-definable (HF 85.785.128)
421SP22 Andere wetgevingen BE legislation - It could happen that the carry Forward amount in the G/L Card wasn't displayed correctly (HF 85.753.634/85.801.064)
421SP22 Andere wetgevingen ES legislation - It could happen that not all transactions were displayed on the Libro Diario report (HF 84.584.988)
421SP22 Service Management Solution In de activiteitsregels van een service verzoek kon een time-out melding verschijnen (HF 85.290.656)
421SP22 WMS Het kon voorkomen dat pick & pack verplaastingen werden verdubbeld wanneer de instelling voor de interfiliale overslagnummers was gelocked (HF 85.695.600)
421SP22 Bank Bij het importeren van een CAMT.053 kon het voorkomen dat het begin- en eindsaldo niet correct was (HF 85.794.255)
421SP22 Salaris Component toegevoegd voor CAO 3510 en 3511: Arbeids- en Opleidingsfonds VVT
421SP22 Salaris Het is niet meer mogelijk om een UPA aangifte in te sturen voor CAO betonproducten voor de jaren 2020 en eerder
421SP22 Compact Nieuwe uursoorten toegevoegd voor de Wet betaald ouderschapsverlof
421SP22 Andere wetgevingen PL legislation - The value of P_39 was not taken from the correction of JPK_VDEK (HF 85.728.386)
421SP22 Andere wetgevingen PL legislation - When generating JPK_VDEK it could happen that the values for the P_68 and P_69 fields were incorrect (HF 85.654.570)
421SP22 Algemeen Beveiligingsverbetering voor het opslaan van de SMTP verbindingsgegevens (HF 85.760.912)
421SP21 Algemene informatie Service pack 21 van product update 421 is beschikbaar vanaf 4-7-2022
421SP21 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP21 Andere wetgevingen ES legislation - VAT return Model 303 declaration type “V” enhanced (HF 85.703.390)
421SP21 Andere wetgevingen ES legislation - Registro previo GGEE o REDEME option and name column added in SII, and improved XML file for sales invoice correction type R5 (HF 85.741.814/85.713.141)
421SP21 Andere wetgevingen IT legislation - Enhancements to E-Invoice (HF 85.710.837)
421SP21 Connectivity Layer Performance issues opgelost bij het ophalen van gegeven via webservices (HF 85.691.299)
421SP21 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that the VAT amount in the VAT register was not correct for sales invoices with multiple lines with the same VAT code (HF 85.689.285)
421SP21 Andere wetgevingen PL legislation - The 'TerminPlatnosci'-tag in JPK_VDEK was missing for entries without a your ref (HF 85.652.550)
421SP21 SDK SDK(Invoice): SDKInvoice mishandles additional field lines when invoice includes phantom items (HF 85.431.627)
421SP21 Algemeen De performance van de licentiecontrole is verbeterd (HF 85.065.279)
421SP20 Algemene informatie Service pack 20 van product update 421 is beschikbaar vanaf 7-6-2022
421SP20 Cash Flow Verbeterde Cash flow functierechten (HF 85.639.121)
421SP20 Andere wetgevingen DE legislation - Performance improvement when generating the Intrastat return XML file (HF 85.618.892)
421SP20 Andere wetgevingen DE legislation - When generating the EU sales list for processed entries the message 'unposted entries found' could appear (HF 85.392.683/85.671.009)
421SP20 Andere wetgevingen FR legislation - It could happen that the amounts of the VAT overview did not match the amounts in the VAT return (HF 85.480.982)
421SP20 Andere wetgevingen IT legislation - Enhancements to electronic invoicing for San Marino (HF 85.623.974)
421SP20 Andere wetgevingen IT legislation - In specific situations it could happen that an additional line was added to the invoice history when reprinting an invoice from the invoice history (HF 85.623.387)
421SP20 Salaris Component 13e maand reservering met de optie 'Niet betalen (wel indien gelijk aan einddatum uitbetalingsperiode)' functioneerde niet correct wanneer de periode van betaling 12 betreft en de einddatum van de medewerker de laatste dag van de maand is (HF 85.636.263)
421SP20 Salaris Het kon voorkomen dat de UPA aangifte voor wekelijkse betalingen BPL niet correct was (HF 85.654.459)
421SP20 Andere wetgevingen PL legislation - A run-time error could appear when issuing a production order in a Polish company (HF 85.640.578)
421SP20 Andere wetgevingen PL legislation - in specific situations it could happen that CSPLRVIE has stopped working when creating JPK_VDEK (HF 84.853.396)
421SP19 Algemene informatie Service pack 19 van product update 421 is beschikbaar vanaf 19-5-2022
421SP19 Algemeen Bijgewerkte certificaten voor Digipoort endpoints (HF 85.608.145)
421SP19 Factuur Bij het aanmaken van de Intrastat-aangifte kon een foutmelding verschijnen (HF 85.570.022)
421SP19 Salaris Nieuwe minimumlonen per 1-7-2022 (HF 85.595.332)
421SP19 SDK SDK explode fulfilment for the partial fulfilment of a make item created an extra fulfilment line (HF 85.550.020)
421SP18 Algemene informatie Service pack 18 van product update 421 is beschikbaar vanaf 9-5-2022
421SP18 Cash Flow Na het importeren van een afschrift kon het voorkomen dat er geen relatie was gekoppeld aan het document van dit afschrift (HF 85.536.823)
421SP18 Andere wetgevingen BE legislation - In specific situations it could happen that an invoice was included twice in the EU sales list xml file (HF 85.451.172)
421SP18 Andere wetgevingen CH legislation - Additional information included in the QR-bill (HF 85.552.509)
421SP18 Andere wetgevingen CH legislation - A runtime error could appear when importing CAMT54 statements (HF 85.477.297)
421SP18 Andere wetgevingen CH legislation - When the settings 'Journalize payments' and 'Payment in transit' were enabled the message 'Invalid: opening and closing balance' could appear when importing bank statements (HF 85.469.772)
421SP18 Productie Bij een retour van een productieorder voor artikelen van verschillende magazijnen/locaties kon het voorkomen dat de onjuiste batchnummers werden toegepast (HF 85.308.153)
421SP18 Andere wetgevingen HU legislation - Intrastat returns display values of main item in Bill of Materials (HF 85.520.708)
421SP18 Andere wetgevingen HU legislation - Error 91 could appear when processing a credit note (HF 85.416.190)
421SP18 Factuur Het kon voorkomen dat het Land van oorsprong in het Intrastat-overzicht niet gevuld was (HF 85.435.351)
421SP18 Andere wetgevingen IT legislation - For lines without an item and a quantity of 0, the value of Quantita in the autofattura xml file was not correct (HF 85.547.803)
421SP18 Andere wetgevingen IT legislation - For zero invoices the DatiPagamento-tag was included in the Fattura file (HF 85.365.059)
421SP18 Andere wetgevingen IT legislation - In specific situations in could happen that invoices lines for Italian e-invoices were doubled (HF 85.335.370)
421SP18 Andere wetgevingen IT legislation - The 2nd page of the Withholding tax certification report was missing (HF 85.545.225)
421SP18 Andere wetgevingen IT legislation - The Codice destinatario and TipoDocument values weren't filled correctly for autofattura (HF 85.510.334)
421SP18 Salaris Het WKO bedrag ontbrak in de correctie loonaangifte (HF 85.533.727)
421SP18 Andere wetgevingen PL legislation - New VAT number field and error message for Intrastat functionality
421SP18 Andere wetgevingen PL legislation - For reversal entries with VAT charged, the VAT amount in the VAT register was not correct (HF 85.392.735)
421SP18 Andere wetgevingen PL legislation - New version of Audit file for Invoices JPK_FA (HF 85.573.055)
421SP18 Andere wetgevingen PL legislation - The VAT amount for a sales invoice in the VAT register was not correct if there is a general journal entry with the same our ref (HF 85.470.442)
421SP18 Andere wetgevingen TH legislation - The VAT overview did not show the original invoice creditor/debtor when a cash based VAT code was used and the 'Show account information' option was checked (HF 85.545.471)
421SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 421 is beschikbaar vanaf 4-4-2022
421SP17 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP17 Bank Verbeterde CAMT53/CAMT54 bank import (HF 85.431.091)
421SP17 Algemeen Beveiligingsverbetering die oude log4j bestanden verwijdert bij het uitvoeren van een update (HF 85.443.659)
421SP17 Factuur Bij het openen van een debiteur zonder factuuradres, of waarbij het land van het factuuradres leeg was, kon een foutmelding verschijnen (HF 85.309.781)
421SP17 WMS Er kon een foutmelding verschijnen met betrekking tot een ongeldige licentie (HF 85.473.161)
421SP17 Andere wetgevingen AT legislation - New VAT Overview screen (HF 85.449.659)
421SP17 Andere wetgevingen AT legislation - Updates to Intrastat 2022 for CSV (HF 85.449.660)
421SP17 Andere wetgevingen AT legislation - When an investment transaction was partly allocated to an asset it could happen that the VAT lines of that transaction weren't correctly displayed in the VAT listing (HF 84.346.963)
421SP17 Andere wetgevingen DE legislation - The quantity in the Intrastat xml file contained decimals while this is not allowed (HF 85.507.575)
421SP17 Andere wetgevingen ES legislation - New component Chilkat to replace log4j in e-Factura (HF 85.431.000)
421SP17 Andere wetgevingen ES legislation - Unchecking the option 'Cuotas a compensar de periodos anteriores' was ignored when creating a final VAT return (HF 85.354.862)
421SP17 Andere wetgevingen HU legislation - When processing a EUR credit note in a Hungarian company with EUR as default currency an error could appear (HF 84.564.279)
421SP17 Andere wetgevingen IE legislation - Updates to Intrastat 2022 (HF 85.449.664)
421SP17 Excel add-in In specifiek situaties kon het voorkomen dat de DEB_DATA functie geen gegevens toonde (HF 85.431.014)
421SP17 Bank Door afrondingsverschillen kon het voorkomen dat een CAMT.054 afschrift voor Zwitserse bankrekeningen niet succesvol geïmporteerd kon worden (HF 85.472.512)
421SP17 Bank Bij het genereren van een iFile bankbestand voor de HSBC bank kon het voorkomen dat de informatie over het aantal regels niet correct was (HF 85.446.695)
421SP17 Bank Bij het importeren van CBI-afschriften voor Italiaanse banken kon het voorkomen dat de rapportagedatum niet correct werd geïmporteerd (HF 85.453.470)
421SP17 Andere wetgevingen IT legislation - Updates to Withholding tax certification report 2022 (HF 85.498.578)
421SP17 Andere wetgevingen IT legislation - An error could appear when changing the e-invoice format for a debtor with a non-Italian VAT number (HF 85.428.861)
421SP17 Andere wetgevingen IT legislation - The Numero tag of the XML e-invoice for Autofattura contained the our ref of the sales invoice instead of the sales invoice entry number (HF 85.482.467)
421SP17 Andere wetgevingen IT legislation - The year on the WHT certificate was incorrect (HF 85.415.737)
421SP17 Financieel Het was niet mogelijk om boekingen op de grootboekkaart te koppelen terwijl de gebruiker wel over de benodigde rechten beschikte (HF 85.436.175)
421SP17 Salaris Op de afdruk van de aanvullende en correctie loonaangifte ontbraken AOF en WKO (HF 85.510.106)
421SP17 Salaris Voor een medewerker met een RVU-uitkering stond de 'Code meetelling' in de periodieke PWrI-aangifte op Ja in plaats van Nee (HF 85.509.444)
421SP17 Salaris In het detailscherm van de loonaangifte was het bedrag van de opslag WKO niet opgenomen in het totaalbedrag (HF 85.503.069)
421SP17 Salaris Het maximumbedrag voor component 13130106 is aangepast (HF 85.497.386)
421SP17 Salaris Het percentage van Sociaal fonds Reiswerk is per 1 april 2022 aangepast naar 0.35% (HF 85.423.090)
421SP17 Connectivity Layer Performance verbetering voor Entity Services om memory exceptions bij het gebruik van ELIS/CMDM te voorkomen (HF 85.450.200)
421SP17 Andere wetgevingen PL legislation - If the output folder contains upper case characters a type mismatch error could appear when generating VDEK (HF 85.431.021)
421SP17 Andere wetgevingen PL legislation - Improvement for Polish Intrastat (HF 85.452.994)
421SP17 Andere wetgevingen PL legislation - Incorrect namespace for "Natural persons" for 2022 (HF 85.370.831)
421SP17 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that credit notes weren't taken into account in the Correction of VAT report (HF 84.599.986)
421SP17 Andere wetgevingen TH legislation - The Company Name field in the Withholding tax Report was too short (HF 85.480.625)
421SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 421 is beschikbaar vanaf 7-3-2022
421SP16 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP16 Algemeen Verwijder bestanden om log4j-kwetsbaarheid te voorkomen
421SP16 Algemeen Bij het openen van een database met een Chinese collatie kon een foutmelding verschijnen (HF 85.362.611)
421SP16 Factuur Bij het verwerken van meerdere facturen kon een foutmelding verschijnen (HF 85.395.074)
421SP16 Andere wetgevingen DE legislation - Several improvements for the Intrastat return 2022 in XML format (HF 85.350.129)
421SP16 Andere wetgevingen ES legislation - Historical journals now available for generation (HF 85.381.384)
421SP16 Andere wetgevingen ES legislation - For fulfilments, purchase receipts, and purchase credit notes it could happen that the country of origin was not filled in the Intrastat declaration (HF 85.347.350)
421SP16 Andere wetgevingen ES legislation - The SII Endpoints for the test environment are updated (HF 85.394.965)
421SP16 Andere wetgevingen INT legislation - The message invalid reference country code could appear when importing sales orders (HF 85.286.001)
421SP16 Factuur Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om de prijslijst in een factuur te wijzigen (HF 85.343.765)
421SP16 Bank Bij het uitvoeren van een urgente EUR betaling aan een Britse bankrekening kon het voorkomen dat het betaalbestand werd afgekeurd door de bank (HF 85.312.132)
421SP16 Andere wetgevingen IT legislation - Intrastat codes for services changed (HF 85.344.917)
421SP16 Andere wetgevingen IT legislation - Generating XML eInvoice based on Autofattura (HF 85.392.651)
421SP16 Andere wetgevingen IT legislation - Incorrect outstanding credit note with split payment VAT (HF 84.986.531)
421SP16 Andere wetgevingen IT legislation - When sending e-invoices to SDL the fiscal code of the sender will now be used (HF 85.364.926)
421SP16 WMS Het was niet mogelijk om een SSCC-barcode voor WMS verzendtracering correct te scannen (HF 85.287.264)
421SP16 Financieel Het was mogelijk om een boeking zonder project te importeren terwijl voor de debiteuren-/crediteurenrekening is aangegeven dat een project verplicht is (HF 85.362.659)
421SP16 Salaris Voor medewerker met een wekelijkse berekening was de REGLN waarde in de UPA-aangifte niet correct (HF 85.347.968)
421SP16 Salaris Bij het gebruik van salariscomponenten op basis van werkelijke uren kon een onbekende fout verschijnen tijdens de salarisberekening (HF 85.289.230)
421SP16 Andere wetgevingen PL legislation - Enhancements to the Intrastat functionality (HF 85.402.801)
421SP16 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that CSPLRVIE did not respond when generating the VAT register in 'Overwrite' or 'Add' mode for a specific VAT code or journal without any transactions in the reported period (HF 85.366.460)
421SP16 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that CSPLRVIE did not respond when selecting second date criteria in 'Override' mode in the VAT register (HF 85.361.689)
421SP16 Andere wetgevingen PT legislation - SAFT Audit file enhanced (HF 85.344.925)
421SP16 Andere wetgevingen PT legislation - Improvement with regards to the TaxExemptionCode for the Portuguese e-invoice CIUS-PT UBL2.1 format (HF 85.292.696)
421SP16 Andere wetgevingen US legislation - AvaTax Connector upgraded to TLS1.2 (HF 85.414.653)
421SP16 Financieel Wanneer een gebruiker bij de btw-aangifte twee keer op de afdrukknop klikt, kan er een foutmelding worden weergegeven (HF 85.198.341)
421SP16 Bank Bij het genereren van een betaalbestand voor Franse banken in Zuid-Koreaanse Won kon het voorkomen dat het bedrag een decimale precisie had van 2 in plaats van 0 (HF 85.345.555)
421SP16 WMS Bij het scannen van aan aanvulorder met SKU kon een locatie in gebruik melding verschijnen (HF 85.249.859)
421SP16 CMDM Wanneer de status van de hoofd divisie van een relatie was geblokkeerd kon het voorkomen dat de status van de andere divisie(s) niet correct was (HF 85.393.143)
421SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 421 is beschikbaar vanaf 7-2-2022
421SP15 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP15 Algemeen Verwijder IRMarkDOS om log4j-kwetsbaarheid te voorkomen (HF 85.309.588)
421SP15 Bank Bij het importeren van MT940 afschriften voor 2022 kon een foutmelding verschijnen (HF 85.269.831)
421SP15 Andere wetgevingen BE legislation - An error could appear when generating recurring entries (HF 85.283.418)
421SP15 Andere wetgevingen DE legislation - Taxonomy 6.4 supported (HF 85.285.242)
421SP15 Andere wetgevingen DE legislation - Improvement for the Intrastat return 2022 in XML format (HF 85.262.004)
421SP15 Connectivity Layer Error during concurrent sales order processing (HF 85.087.869)
421SP15 Andere wetgevingen ES legislation - VAT Modelo 303 declaration form improved for year 2022 (HF 85.293.385)
421SP15 Andere wetgevingen ES legislation - security improvement for INTECO XBRL (HF 85.304.563)
421SP15 Andere wetgevingen FR legislation - Support for updated 2022 Intrastat (HF 85.285.239)
421SP15 Andere wetgevingen HU legislation - It could happen that the VAT revaluation entry was created twice when the VAT code is linked to 2 VAT boxes (HF 84.719.638)
421SP15 Andere wetgevingen HU legislation - When using specific regional settings error 13 could appear when sending a credit note to NAV (HF 85.201.445)
421SP15 Andere wetgevingen IT legislation - VAT rounding for multiple tax amounts supported for electronic invoicing (HF 85.293.417)
421SP15 Andere wetgevingen IT legislation - Security improvement for eFactura (HF 85.282.926)
421SP15 Bank Het was niet mogelijk SEPA-betaalbestanden aan te maken voor Kroatische bankrekeningen (HF 85.230.110)
421SP15 Bank Zonder functierecht 'Bankrekeningnummers van relaties onderhouden' was het niet mogelijk om een bestaande bankrekening van de debiteur/crediteur te koppelen aan die debiteur/crediteur (HF 85.230.081)
421SP15 Bank Het was niet mogelijk om Kroatische bankrekening te vernummeren naar een IBAN-rekening (HF 85.235.972)
421SP15 Salaris Bij het afdrukken of verwerken van de loonaangifte kon een foutmelding verschijnen (HF 85.264.776)
421SP15 Salaris Bij het verwerken van de UPA aangifte kon een foutmelding verschijnen (HF 85.314.952)
421SP15 Salaris Gewijzigde leeftijd van WIA WN in sector 12 (HF 85.322.079)
421SP15 Salaris Wanneer component type 1918 werd gebruikt was het cumulatief bedrag van de budgetten op de loonstrook niet correct (HF 85.286.904)
421SP15 Salaris Het veld 'Soort regeling' is toegevoegd op het tabblad 'Extra gegevens' bij componenttype 1015 (HF 85.277.643)
421SP15 Salaris In component OPSLWKO - subtype 2524 was het niet mogelijk om de debet grootboekrekening aan te passen (HF 85.264.483)
421SP15 Compact Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om een btw-aangifte in Exact Compact te versturen (HF 85.277.779)
421SP15 Salaris Nieuwe componenten 10100109 en 11110109 voor RVU zijn toegevoegd (HF 85.281.125)
421SP15 Salaris Het bedrag voor component WKO werd niet getoond in het scherm van de loonaangifte (HF 85.294.046)
421SP15 Salaris De berekening voor de bouw cao's gebruikte 261 in plaats van 260 dagen (HF 85.283.258)
421SP15 Salaris Het veld 'Levensloopverlofkorting' in de salarisgegevens van de medewerker wordt niet meer getoond vanaf 2022 (HF 85.242.177)
421SP15 Andere wetgevingen PL legislation - Changes in JPK_VDEK schema (HF 85.289.100)
421SP15 WMS Bij het genereren van het pickadvies voor een productie uitgifte kon de melding 'Onvoldoende voorraad' verschijnen terwijl er voldoende voorraad was (HF 85.190.849)
421SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 421 is beschikbaar vanaf 4-1-2022
421SP14 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP14 Algemeen Meerdere artikelen koppelen aan OSS btw-codes (HF 85.169.938/85.169.899)
421SP14 Activa Na het koppelen van een inkoopboeking aan een activum bleef het investeringsbedrag 0,00 (HF 85.163.244)
421SP14 Andere wetgevingen BE legislation - 2-digit transaction codes (NoT codes) introduced for Intrastat declaration in year 2022 (HF 85.169.947)
421SP14 Andere wetgevingen DE legislation - XRechnung version 2.1 is available for 2022 (HF 85.169.940/85.180.985)
421SP14 Andere wetgevingen DE legislation - Transaction codes (NoT) improved for Intrastat declaration (HF 85.169.945)
421SP14 Andere wetgevingen DE legislation - Declaration of VAT returns affected by bad debts (HF 85.169.942)
421SP14 Andere wetgevingen DE legislation - VAT return form for financial year 2022 supported (HF 85.169.943)
421SP14 Toeslagen & Kortingen Kortingscodes met speciale tekens konden niet worden geopend (HF 85.210.726)
421SP14 Andere wetgevingen ES legislation - Export to include VAT numbers in Intrastat return (HF 85.204.263)
421SP14 Andere wetgevingen ES legislation - Changes in Modelo 390 format (HF 85.205.860)
421SP14 Andere wetgevingen ES legislation - An unknown error could appear when clicking the Info button in a recurring general journal entry with a retention tax code (HF 85.167.435)
421SP14 Andere wetgevingen ES legislation - Negative invoices weren't included in box 120 of Modelo 303 (HF 84.985.509)
421SP14 Andere wetgevingen FR legislation - Changes in VAT return 2021 (3310-CA3) (HF 85.169.950)
421SP14 Purchase to Pay In specifieke sitiuaties kon het voorkomen dat het totale facturubedrag onjuist werd berekend wanneer een btw-code met niet-aftrekbare btw werd gebruikt (HF 85.152.252)
421SP14 Purchase to Pay In bepaalde situaties was het mogelijk om een een niet-definitieve factuur te verwerken (HF 85.163.850)
421SP14 Cash Flow Het kon voorkomen dat het SEPA betaalbestand werd afgekeurd door de Nederlandse ABN AMRO bank wanneer de betaling een buitenlandse valuta betreft terwijl de crediteur in Nederland gevestigd is (HF 85.158.120)
421SP14 Andere wetgevingen IT legislation - Support for recording letter of intent (HF 85.204.265)
421SP14 Andere wetgevingen IT legislation - VAT basis and VAT amount is now displayed in EUR (HF 85.190.236)
421SP14 Factuur Wijzigingen in de INSTRASTAT-aangifte voor 2022 (HF 85.099.572)
421SP14 Algemeen Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2022 wordt ondersteund (HF 85.099.568)
421SP14 Salaris Bij het versturen van de APG aangifte met een correctieregel ko de melding 'Foutcode 70 onverwerkbare fout' verschijnen (HF 85.182.837)
421SP14 Factuur Verbetering in het het UBL2.1 versie SI2.0 formaat voor elektronische facturen voor Nederlandse debiteuren (HF 85.161.012/85.153.634)
421SP14 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that a negative fulfilment wasn't included properly in the Intrastat declaration (HF 83.750.072)
421SP14 Andere wetgevingen PL legislation - When defining the freefield5 to 13 digits and 2 decimals an error appeared when opening the PK list (HF 85.057.358)
421SP14 Andere wetgevingen PT legislation - E-invoicing CIUS-PT UBL2.1 format introduced (HF 85.099.573)
421SP14 SDK Purchase orders created via SDK did not include the supplier lead time (HF 85.079.510)
421SP14 SDK SDK(Financial) - SDKPaymentTerms allows entry of non existing bank account (HF 84.570.965)
421SP14 Bank Tag 71A ontbrak in het betaalbestand voor de Tsjechische CSOB Multicash bank (HF 85.074.557)
421SP14 Order In het verkooporders per datum overzicht werd de leveradres niet correct weergegeven (HF 85.210.687)
421SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 421 is beschikbaar vanaf 6-12-2021
421SP13 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP13 Inkoop Bij prijsbeheer configuratie kon een 'Gegevens in gebruik' melding verschijnen, zelfs wanneer de andere gebruiker het scherm heeft gesloten (HF 84.959.304)
421SP13 Order Na het wijzigen van de btw-code in de orderregels kon het voorkomen dat het bedrag voor PROJECT_TERM niet correct was (HF 84.982.116)
421SP13 Productie Na het verwijderen van een regel in een productieorder kon het voorkomen dat de notitie van een andere regel werd verwijderd (HF 85.049.987)
421SP13 WMS Na het verwijderen van een aanvuladvies was de order niet meer aanwezig in het aanvul control center en het lever control center (HF 84.948.939)
421SP13 WMS Na het verwijderen van een aanvuladvies was de order niet meer aanwezig in het aanvul control center en het lever control center (HF 85.050.552)
421SP13 Productie Batchselectie in een productieorder functioneerde niet correct wanneer de voorraad zich in meerdere magazijnen bevind (HF 84.994.307)
421SP13 Andere wetgevingen BE legislation - New 2020 Internal Financial Statement (HF 85.066.443)
421SP13 Andere wetgevingen DE legislation - Intrastat return in XML introduced (HF 84.946.836)
421SP13 Andere wetgevingen ES legislation - Boxes in the Annual tab enabled for editing for VAT return Modelo 303 (HF 85.039.154)
421SP13 Andere wetgevingen ES legislation - Support for updated SII (HF 85.039.157)
421SP13 Andere wetgevingen ES legislation - Checking/unchecking the 'Cuotas a compensar de periodos anteriores' field of the VAT return had no effect (HF 85.023.220)
421SP13 Andere wetgevingen GB legislation - Update for MTD (HF 85.007.142)
421SP13 Andere wetgevingen HU legislation - It could happen that credit notes for grouped invoices could not be submitted to NAV (HF 84.802.580)
421SP13 Andere wetgevingen HU legislation - When sending a RMA invoice to NAV an error could appear (HF 84.649.080)
421SP13 Factuur In specifieke situaties kon het voorkomen dat er geen factuur kon worden gegenereerd na het leveren en retourneren van een verkooporder (HF 84.691.598)
421SP13 Bank Het kon voorkomen dat een SEPA betaalbestand voor een leverancier uit Groot Brittannië werd afgekeurd (HF 84.938.187)
421SP13 Purchase to Pay Het kon voorkomen dat de btw-termijnen van niet-definitieve facturen werden afgeletterd bij het aanmaken van de btw-aangifte (HF 84.989.011)
421SP13 Salaris Het veld REGLN in de UPA aangifte kon een onjuiste waarde bevatten (HF 85.007.969)
421SP13 Salaris csv-bestand voor pensioenaangifte van piekarbeiders aanmaken
421SP13 WMS Performance verbetering bij het scannen van serienummers met de Android scanner (HF 85.078.309)
421SP13 Andere wetgevingen PL legislation - Data management and schema version for JPK_VDEK format enhanced (HF 85.060.258)
421SP13 Andere wetgevingen PT legislation - It could happen that the VAT amounts were not displayed in the QR code when the 'Use Tax module setting' was disabled (HF 84.706.113)
421SP13 Andere wetgevingen RO legislation - When an invoice number was used in a different period, the new entry was not shown on the Purchase register (HF 84.991.350)
421SP13 Exact Extender De kolommen voor de extendervelden waren niet beschikbaar in het selectiescherm van de offertes (HF 84.995.786)
421SP13 WMS De einddatum van een serienummer werd niet leeggemaakt na het ontvangen van de retour (HF 84.984.679)
421SP13 WMS Bij het gebruik van autopack kon de melding 'Er is al een item met dezelfde sleutel toegevoegd' verschijnen (HF 85.079.384)
421SP13 Purchase to Pay De betalingsinformatie werd niet gesynchroniseerd (HF 85.042.694)
421SP13 SDK When creating a sales order using SDK the discount was calculated in the line even though the pricelist is 'SALESPRICE' (HF 85.021.266)
421SP13 Productie Bij het exporteren van een productieorder werden de notities niet geëxporteerd (HF 85.032.142)
421SP13 Bank Bij het opnieuw berekenen van het beginsaldo na het opnieuw toewijzen werd de herwaaderingstransactie niet uitgesloten (HF 84.723.569)
421SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 421 is beschikbaar vanaf 1-11-2021
421SP12 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP12 WMS Bij het genereren van advies voor verkooporderleveringen kon onterecht de melding "Geen regels gevonden, die geleverd kunnen worden. Geen advies gegenereerd" verschijnen (HF 84.970.530)
421SP12 Factuur Uw ref. voor inkoopfacturen beschikbaar in het Intrastat-scherm (HF 84.946.838)
421SP12 Algemeen Het kon voorkomen dat Exact Globe werd afgesloten bij het openen van het licentie bijwerken scherm (HF 84.931.339)
421SP12 Cash Flow Bij het vernummeren van een Frans betaalmiddel kon een foutmelding verschijnen (HF 84.950.048)
421SP12 Order Het was soms niet mogelijk om conditie-artikelen te verwijderen (HF 84.910.125)
421SP12 Andere wetgevingen AT legislation - The QR code was nor generated correctly when using Exact PDF as PDF generator (HF 84.974.051)
421SP12 Bank Verbetering bij het toewijzen voor de CAMT.53 en CAMT.54 formaten (HF 84.931.119)
421SP12 Andere wetgevingen CZ legislation - Unable to import the bank statement if the bank statement file contains more than one bank statement in that file (HF 84.857.645)
421SP12 Andere wetgevingen ES legislation - BIC/SWIFT code was displayed in Modolo 303 when 'Tipo Declaracion' was unequal to 'D-Devolución' or 'V-Cuenta corriente tributaria-devolución' (HF 84.953.678)
421SP12 Andere wetgevingen HU legislation - An error is displayed when the Hungarian report is run using a local user (HF 84.928.269)
421SP12 Andere wetgevingen HU legislation - When processing the payment file, the last decimal is not included in the file if it is "0" (HF 84.892.175)
421SP12 Factuur In specifieke situaties werd een onjuist bedrag getoond in de intrastat-aangifte (HF 84.679.338)
421SP12 Order Bij het invoeren van een order kon het voorkomen dat het land van herkomst en het land van oorsprong werden overgenomen van de vorige regel (HF 84.959.106)
421SP12 Andere wetgevingen IT legislation - Foreign invoice: E-Invoice check box added in Invoice settings (HF 84.942.926)
421SP12 Andere wetgevingen IT legislation - The periodical VAT report cannot be submitted if the frequency is monthly (HF 84.611.027)
421SP12 Andere wetgevingen MY legislation - The underscore in the email address is omitted in the file when purchase invoice is created (HF 84.903.057)
421SP12 Andere wetgevingen MY legislation - When iFile009.csv is opened there is no data showing in the ADV-TBLBDY section (HF 84.908.938)
421SP12 Andere wetgevingen MY legislation - When invoices are created in USD, the HSBC FTR payment displays MYR invoice amount (HF 84.903.058)
421SP12 Salaris De percentages voor de componenten metalectro waren niet correct (HF 84.947.544)
421SP12 Factuur De prijs van een conditieartikel in een factuurregel werd als 0 getoond in het aangemaakte UBL xml-bestand (HF 84936792)
421SP12 Andere wetgevingen PL legislation - Split payments for refunds now available (HF 84.981.672)
421SP12 Andere wetgevingen PL legislation - Intrastat screen displays Your ref. (HF 84.942.931)
421SP12 Andere wetgevingen PL legislation - Partial corrections introduced for JPK_VDEK format (HF 84.957.986)
421SP12 Andere wetgevingen PL legislation - Second date selection is available when you add or overwrite the VAT register reports (HF 84.957.989)
421SP12 Order In de transactie van een retour ontvangst was de selectiecode niet gevuld (HF 84.925.690)
421SP12 Andere wetgevingen VN legislation - The VAS stock movement report is not displayed correctly (HF 84.952.236)
421SP12 Cash Flow Het kon voorkomen dat de decimalen van bedragen voor vooruitbetalingen niet correct werden opgeslagen (HF 84.803.406)
421SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 421 is beschikbaar vanaf 4-10-2021
421SP11 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP11 POS Bij het uit de wacht halen van een POS ontvangst verscheen een foutmelding (HF 84.638.962)
421SP11 Algemeen Bij het aanmaken van een adminstratie in een Chinese omgeving kon een foutmelding verschijnen (HF 84.834.804)
421SP11 Factuur Bij het versturen van een factuur via Peppol kon een foutmelding verschijnen (HF 84.770.746)
421SP11 Financieel Bij het aflettteren van openstaande posten van crediteuren kon een 'Overflow'-melding verschijnen (HF 84.700.345)
421SP11 Andere wetgevingen BE legislation - If the delivery address was updated during the creation of an invoice, the ICP listing could contain duplicate records (HF 84.826.016)
421SP11 Andere wetgevingen ES legislation - Box 77 on the VAT boxes tab in the Modelo 303 screen was disables for financial year 2021 (HF 84.707.283)
421SP11 Andere wetgevingen HU legislation - It was not possible to save the NAV settings in a new company (HF 84.697.345)
421SP11 Bank Verbetering voor het automatisch toewijzen van ontvangsten bij het importeren van CAMT.53 en CAMT.54 afschriften (HF 84.913.214)
421SP11 Salaris De PtPerc waarde in de UPA aangifte was onjuist wanneer de 'dagtabel berekenen' op 'Ja' staat (HF 84.727.113)
421SP11 Salaris Het minimum loon voor BBL werd niet correct getoond (HF 84.801.012)
421SP11 Salaris De SV premies werden niet correct berekend wanneer een stagair een medewerker werd (HF 84.861.45
421SP11 Salaris De term WAO was niet aangepast naar Aof bij het aanpassen van de salarisgegevens (HF 84.861.468)
421SP11 WMS Pick & Pack verplaatsingen werden verdubbeld wanneer een gebruiker de verplaatsing bewerkte terwijl deze werd verwerkt (HF 84.853.322)
421SP11 Andere wetgevingen PL legislation - Corrections were not included in the quarterly VDEK (HF 84.819.245)
421SP11 Andere wetgevingen PL legislation - Incorrect format of split payment payment file for the Polish Citi Bank (HF 84.569.858)
421SP11 Andere wetgevingen PL legislation - When the VAT return type general ledger setting is set to 'Quarterly' and the return period is end of quarter, not all tabs were displayed in the VAT screen when creating a correction (HF 84.806.906)
421SP11 SDK SDK purchase return did not fill the your ref for all lines (HF 84.730.278)
421SP11 Excel add-in De Excel Add-In functies DEB_DATA en CRD_DATA toonden geen gegevens (HF 84.793.828)
421SP11 Andere wetgevingen UK legislation - The total on the VAT report were displayed incorrectly (HF 84.798.070/84.770.641)
421SP11 Factuur Wanneer een factuur via Peppol was verstuurd naar een Belgische debiteur werd deze afgekeurd door het Mercurius platform (HF 84.797.588/84.774.119)
421SP11 SDK When creating an financial entry via SDK it did not use the payment date and method defined in the payment condition (HF 84.725.789)
421SP11 Financieel Bij het importeren van btw-codes via Template-knop in het grootboekrekeningschema werd de verkeerde crediteur aan de btw-codes gekoppeld (HF 84.906.701)
421SP11 Algemeen Bij het uitvoeren van de reparatie in de diagnose kon een onbekende fout verschijnen (HF 84.711.423)
421SP11 Bank Wanneer de bankinstellingen 'Betalingen journaliseren 'Betalingen onderweg' niet waren aangevinkt kon de melding 'Ongeldig: Begin- en eindsaldo' verschijnen bij het importeren van bankafschriften (HF 84.792.508)
421SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 421 is beschikbaar vanaf 2-8-2021
421SP10 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP10 Algemeen Ondersteuning voor One Stop Shop functionaliteit (HF 84.708.808/84.708.812)
421SP10 Bank Bij het importeren van CAMT.054 afschriften voor Zwitserse bankrekeningen verscheen een foutmelding (HF 84.686.187)
421SP10 Andere wetgevingen CH legislation - It could happen that the QR reference and the structure of the remittance information reference in the generated SCT bank file was not correct (HF 84.719.901)
421SP10 Andere wetgevingen ES legislation - Changes in VAT Modelo 303 (HF 84.694.055)
421SP10 Andere wetgevingen ES legislation - Suministro Inmediato de Información (SII) enhanced to include invoice F4 and multiple rental locations (HF 84.677.242)
421SP10 Inkomend factuurregister Voor boekingen met een btw-bedrag met een heel klein decimaal werd een foutmelding getoond in het ELIS-log, en werd er geen IFR-verzoek aangemaakt in Exact Synergy (HF 84.625.690)
421SP10 Factuur Voor sommige debiteuren kon de melding 'S4000 - Niet ondersteund - Ongeldig bestandsformaat' verschijnen bij het versturen van facturen via PEPPOL (HF 84.705.299)
421SP10 WMS Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was een verkooporder terug te draaien die in bewerking was genomen (HF 84.691.253)
421SP10 Algemeen Het kon voorkomen dat e-mails niet werden opgeslagen in het lokaal pad dat was gedefinieerd in de SMTP e-mail instellingen (HF 84.635.166)
421SP10 WMS Het kon voorkomen dat de ICL service de licentie niet correct kon lezen (HF 84.702.366)
421SP10 Factuur Het was niet mogelijk om het 'Verkoopfactuur: BTW-nummer' toe te voegen op de factuurlay-out (HF 84.656.240)
421SP10 Salaris Aanpassing percentage voor component 17171007 CAO 1710 Levensmiddelenbedrijf per 01-07-2021 (HF 84.656.122)
421SP10 Salaris Het subtype voor component 01010818 Fonds Arbeidsmarktbeleid was niet correct (HF 84.701.246)
421SP10 Salaris Wanneer de instelling 'dagtabel gebruiken' werd gebruikt was de PtPerc-waarde in de UPA-aangifte voor PGB niet correct (HF 84.727.113)
421SP10 Andere wetgevingen PT legislation - CSV format supported for Intrastat (HF 84.677.241)
421SP10 WMS Bij het openen van het control center niet gestuurd etellingen kon de melding 'WMS Could not load file or assembly Infragistics2.Win.v8.1' verschijnen (HF 84.718.715)
421SP10 Andere wetgevingen US/CA legislation - Avalara password input now supports Unicode (HF 84.677.336)
421SP10 Factuur Bij het gebruik van kortingen kon het in bepaalde situaties voorkomen dat een factuur niet konden worden verstuurd via PEPPOL door afrondingsverschillen (HF 84.709.302)
421SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 421 is beschikbaar vanaf 5-7-2021
421SP9 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP9 Bank Nieuw CAMT.54 bank afschrift voor Zwitserse banken (HF 84.603.510)
421SP9 Andere wetgevingen BE legislation - The descriptions in different languages weren't displayed correctly in the Historical journals overview (HF 84.483.769)
421SP9 Andere wetgevingen BE legislation - The EU sales list was rejected by the VAT portal (HF 84.516.400)
421SP9 Andere wetgevingen ES legislation - New VAT boxes in VAT Return/Model 303 (HF 84.603.519)
421SP9 Andere wetgevingen HU legislation - It could happen that the Official VAT amount screen in a purchase entry could not be closed if the VAT Basis and VAT Amount were 0 (HF 84.564.735)
421SP9 Algemeen Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om e-mails te versturen met de meeste recente update van MS Outlook (HF 84.567.157)
421SP9 Financieel Bij het exporteren van het onze ref transactiescherm na het doorzoomen via analytisch boekhouden kon het voorkomen dat de leverdatum niet correct werd weergegeven (HF 84.585.685)
421SP9 Order Bij het openen van een verkooporder via de orderhistorie kon het voorkomen dat de Sysmodifier en Sysmodified velden werden aangepast (84.561.052)
421SP9 Financieel Het kon voorkomen dat btw-nummers voor de landcode XI niet correct werden weergegeven in de icp-aangifte (HF 84.579.844/84.570.773)
421SP9 Andere wetgevingen IT legislation - Improvements to Intrastat returns in CEE and I01 formats, including correction entries (HF 84.600.057/84.600.055)
421SP9 Andere wetgevingen IT legislation - Improvements of the reversal withholding tax amount (HF 84.594.659)
421SP9 Andere wetgevingen MY legislation - Advising record lines displayed for contact person in HSBC Malaysia iFile(HF 84.613.558)
421SP9 Factuur Introductie Land van oorsprong voor INTRASTAT (HF 84.611.965)
421SP9 Algemeen Bijgewerkt Digipoort certificaat (HF 84.603.505)
421SP9 Salaris Nieuwe premie AWf m.i.v. 1-8-2021
421SP9 WMS Performance verbetering bij het terugmelden van niet-gestuurde tellingen (HF 84.587.453)
421SP9 Andere wetgevingen PL legislation - When adding data to the existing JPK_VDEK return the error "the exception floating-point inexact result" could appear (HF 84.578.032)
421SP9 SDK SDK(Financial): Linking commitments causes pop up error (HF 84.486.143)
421SP9 SDK SDKFinancialEntry ignored the journal.BlockOutstandingItem status (HF 84.494.775)
421SP9 Bank Bij de import van een MT940-bankbestand van de Nederlandse ABN AMRO bank wordt nu de BNKN waarde herkend (HF 84.628.228)
421SP9 Andere wetgevingen UK legislation - The preview UK VAT Return in "Send" window displayed the old box descriptions (HF 84.588.329)
421SP9 Project Bij het aanmaken van een projectorder kon het voorkomen dat de code van het project niet gelijk was aan het ordernummer (HF 84.588.239)
421SP9 Factuur Bij het invoeren van een factuur in vreemde valuta kon een foutmelding verschijnen in het betalingstermijnenscherm (HF 84.620.053)
421SP9 Factuur Bij het versturen van facturen naar een Belgische debiteur via PEPPOL kon een foutmelding verschijnen (HF 84.597.614)
421SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 421 is beschikbaar vanaf 8-6-2021
421SP8 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP8 Factuur Verbeterde xml-tags voor het E-Invoice formaat voor Nederlandse, Belgische, en Duitse debiteuren (HF 84.554.201)
421SP8 MRP Bij het uitvoeren van de MRP berekening kon een inconsistentie optreden (HF 84.482.050)
421SP8 Andere wetgevingen BE legislation - EU sales list to include debtor's delivery address and VAT number (HF 84.541.891)
421SP8 Andere wetgevingen CH legislation - QR code improved (HF 84.560.801)
421SP8 SDK CSSDKFuncProcess.dll - Invalid use of null when processing a receipt (HF 84.428.997)
421SP8 Andere wetgevingen DE legislation - Import of e-invoice X-Rechnung 2.0 for purchase is now supported (HF 84.561.883)
421SP8 Andere wetgevingen DE legislation - Delivery address and VAT number of debtors improved in EU sales list (HF 84.541.879)
421SP8 Andere wetgevingen DE legislation - An error could appear when opening the VAT advance notification report (HF 84.511.881)
421SP8 Andere wetgevingen ES legislation - An error could appear when sending sales entries with non subjected VAT to SII (HF 84.504.321)
421SP8 Andere wetgevingen HU legislation - It could happen that the checking for private person or exempted debtor number for NAV was not performed correctly (HF 84.516.344)
421SP8 Andere wetgevingen HU legislation - The VAT amount in the Tax Authority Data Control screen and XML file was incorrect for invoices in foreign currency (HF 84.497.319)
421SP8 Purchase to Pay Verbetering met betrekking tot btw-afrondingsverschillen (HF 84.475.269)
421SP8 WMS Onjuiste productie uitgifte transacties en productieorderregels na het uitgeven over meer inclusief afval (HF 84.516.331)
421SP8 Andere wetgevingen IT legislation - Incorrect total amount in credit note with WHT (HF 84.501.091)
421SP8 Purchase to Pay Het was niet mogelijk om termijnen voor definitieve facturen te splitsen (HF 84.556.654)
421SP8 Salaris Het percentage van component 05050105 was niet correct (HF 84.522.554)
421SP8 Andere wetgevingen PL legislation - Incorrect VAT amount for reversal entry in VAT register (HF 84.540.441)
421SP8 Bank Het betaalbestand voor euro-betalingen voor de Poolse Bank of Tokyo werd niet correct aangemaakt (HF 84.474.886)
421SP8 Andere wetgevingen UK legislation - When sending the VAT return to the HMRC the message "INVALID_MONETARY_AMOUNT" could appear (HF 84.542.102)
421SP8 Andere wetgevingen VN legislation - VAS Stock movement report enhanced (HF 84.561.859)
421SP8 Activa Wanneer een activum was gekoppeld in een bankboeking werd deze onterecht als investering gezien (HF 84.492.683)
421SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 421 is beschikbaar vanaf 10-5-2021
421SP7 Bank Alfanumerieke karakters opgeven bij de velden Federal ID number en Federal ID prefix in het Automatic Clearing House Information scherm (HF 84.262.535)
421SP7 Bank MT940 formaat voor Deutsche Bank verbeterd (HF 84.391.277)
421SP7 Bank SEPA PAIN formaat ondersteund voor Groot Brittannië (HF 84.447.634)
421SP7 Financieel Een gebruiker met onvoldoende rechten kon toch extra notities toevoegen aan een boeking, maar deze niet bewaren (HF 84.427.379)
421SP7 Voorraad Na het uitvoeren van de voorraadwaardering werkelijke kostprijsberekening bleef er een bedrag aanwezig voor de batch terwijl de voorraad 0 was (HF 84.464.594)
421SP7 Algemeen Bij het versturen van een e-mail aan een relatie met een "-teken in de naam verscheen een foutmelding (HF 84.402.667)
421SP7 Textiel Bij het maximaliseren van het matrix/textiel scherm kon een foutmelding verschijnen (HF 84.395.583)
421SP7 Andere wetgevingen BE legislation - BelcoTax 2021 updated (HF 84.446.935)
421SP7 Andere wetgevingen BE legislation - It could happen that the VAT number was not filled in the generated XML file (HF 84.384.600)
421SP7 Andere wetgevingen CZ legislation - An error could appear when creating a demo company (HF 84.430.392)
421SP7 Financieel Bij het uitvoeren van de diagnose kon een foutmelding verschijnen met betrekking tot de veldlengte van de betalingsreferentie (HF 84.462.458)
421SP7 WMS ECL(WMS): Stub error returned when calling WMS_ImportStockIssues_Process (HF 84.501.204)
421SP7 Andere wetgevingen ES legislation - Box 110 in Modelo 303 didn't take decimals into account (HF 84.462.503)
421SP7 Purchase to Pay Wanneer de grootboekrekening voor niet-aftrekbare btw niet is gevuld bij de btw-code, werd de aftrekbare btw regel niet gevuld in de boeking (HF 84.260.196)
421SP7 Purchase to Pay Verbetering bij de synchronisatie van de boekingsdatum (HF 84.438.539)
421SP7 Factuur Het btw-nummer van de orderdebiteur in plaats van de leverdebiteur werd getoond in de intrastat aangifte (HF 84.457.798)
421SP7 WMS In bepaalde situaties kon het voorkomen dat een bestelling voor een ICL crediteur en voor een niet-ICL magazijn onterecht werd meegenomen in ICL (HF 84.501.264)
421SP7 Purchase to Pay Het kon voorkomen dat bepaalde instellingen tijdens de synchronisatie werden aangepast (HF 84.466.550)
421SP7 Order Bij het openen van een verkooporder via de orderhistorie kon het voorkomen dat de Sysmodifier en Sysmodified velden werden aangepast (HF 84.491.687)
421SP7 Andere wetgevingen IT legislation - No amount on layout in field 'VAT basis' in case of NO WHT (HF 84.462.615)
421SP7 Bank Het was niet mogelijk om MT940 afschriften te importeren voor Zwitserse BBAN bankrekeningen (HF 84.457.372)
421SP7 Salaris Nieuwe minimum lonen per 1-7-2021
421SP7 Financieel Performance verbeterng bij het genereren van de audit file op rapportagedatum (HF 84.306.136)
421SP7 Salaris De contract begindatum werd niet getoond op het overzicht contracten medewerker (HF 84.431.911)
421SP7 Purchase to Pay Tijdens de bulk synchronisatie van projecten werden alleen projecten met een einddatum in het verleden meegenomen (HF 84.408.980)
421SP7 WMS Performance verbetering bij het terugmelden van niet-gestuurde tellingen (HF 84.494.783)
421SP7 Andere wetgevingen PL legislation - Updated text in 'Confirmation of debtor outstanding balances (HF 84.475.016)
421SP7 SDK SDK(Financial): Commitments linked through SDK not linked completely for cross period entries (HF 84.320.660)
421SP7 Project Bij het exporteren van de projectkaart naar Excel werden de gegevens niet correct weergegeven (HF 84.478.616)
421SP7 Bank Het INT betaalbestand voor de Poolse ING bank werd niet correct aangemaakt (HF 84.428.025)
421SP7 Andere wetgevingen US legislation - In specific situations an inconsistency could occur when processing an invoice with Avatax (HF 84.371.869)
421SP7 Andere wetgevingen US legislation - It could happen that the tax calculation did not take the negative price in quotations into account (HF 84.118.283)
421SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 421 is beschikbaar vanaf 5-4-2021
421SP6 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP6 Bank Nieuwe ISO20022 standaard als vervanging voor het BTL91 formaat voor ABN AMRO (HF 84.391.288)
421SP6 Algemeen Mailsysteem ondersteunt TLS 1.2 verbindingen
421SP6 Voorraad Wanneer de voorraadwaardering op hetzelfde moment voor verschillende artikelgroepen werd uitgevoerd verscheen een foutmelding (HF 84.339.441)
421SP6 Factuur Na het wijzigen van regels kon een foutmelding verschijnen bij het openen van het intrastat overzicht (HF 84.340.747)
421SP6 POS Bij het ophalen van een bon die in de wacht stond kon een foutmelding verschijnen (HF 84.395.063)
421SP6 Andere wetgevingen BE legislation - An error appeared when opening the Asset transactions overview (HF 84.347.468)
421SP6 Andere wetgevingen BE legislation - An error could appear when opening the VAT-Listing overview (HF 84.363.131)
421SP6 Andere wetgevingen BE legislation - It was not possible to change the status of an invoice in Purchase to Pay when the period was closed (HF 84.352.511)
421SP6 Andere wetgevingen BE legislation - When the declarant e-mail was empty it was still included in the Intrastat xml-file (HF 84.357.811)
421SP6 Factuur Creditfacturen met commissie konden niet worden verwerkt (HF 84.124.707)
421SP6 Andere wetgevingen DE legislation - Creating entries with non-deductable VAT wasn't working properly (HF 84.256.896)
421SP6 Andere wetgevingen ES legislation - Cell M33 of the Nota Oficial de Balance report was not calculated correctly (HF 84.384.615)
421SP6 Andere wetgevingen ES legislation - invoices with both exempted and non exempted tax could not successfully be sent to SII (HF 84.310.108)
421SP6 Andere wetgevingen HU legislation - It was not possible to link a VAT reverse charge code in the NAV settings (HF 84.366.860)
421SP6 Andere wetgevingen HU legislation - The advanced invoice amount was rounded and could not be final printed (HF 84.362.696)
421SP6 Andere wetgevingen HU legislation - When saving the NAV settings using a VAT number of more than 8 digits an error could appear (HF 84.388.325)
421SP6 Andere wetgevingen HU legislation - When using a 0% VAT code the invoice could not be uploaded to NAV (HF 84.369.218)
421SP6 WMS In een licentie met WMS Lite verscheen een foutmelding bij het openen van de WMS Leveringen instellingen (HF 84.354.898)
421SP6 Voorraad Het kon voorkomen dat ontvangsten van bestellingen met serienummers niet werden verwerkt door locking issues (HF 84.159.216)
421SP6 Order Het kon voorkomen dat de werkelijke aantallen in het productieorder verslag niet correct werden getoond (HF 84.397.778)
421SP6 Cash Flow Het kon voorkomen dat bij het afletteren van posten in vreemde valuta het saldo bedrag onterecht als koersverschil werd afgeboekt (HF 84.350.184)
421SP6 Andere wetgevingen IT legislation - In case of WHT it could happen that the VAT basis was doubled on the invoice layout (HF 84.207.474)
421SP6 Andere wetgevingen IT legislation - It could happen that duplicate records were displayed in the Intrastat overview screen (HF 84.160.815)
421SP6 Andere wetgevingen IT legislation - It was not possible to match a payment with a WHT sales invoice (HF 84.332.716)
421SP6 Andere wetgevingen IT legislation - On the WHT certification an incorrect financial yeas was displayed (HF 84.363.921)
421SP6 Bank Na het opgeven van een IBAN bij een Zwitserse bankrekening konden geen MT940 bestanden meer worden geïmporteerd (HF 84.363.869)
421SP6 Andere wetgevingen MY legislation - Incorrect SST-02 Box 13a (HF 84.072.135)
421SP6 Andere wetgevingen MY legislation - When processing the VAT return using SST-02 form, the data at section B1 didn't filter according to the return period that was selected (HF 83.988.062)
421SP6 Financieel Bij het genereren van een auditfile kon een foutmelding verschijnen (HF 84.317.022)
421SP6 Financieel Bij het afdrukken van de details van het btw-overzicht kon een foutmelding verschijnen (HF 84.245.117)
421SP6 Salaris Overwerkuren werden niet meegeteld in de berekening in de volgende periode BPL (HF 84.381.759)
421SP6 Bank Performanceverbetering bij het aanmaken van SEPA incasso's (HF 84.396.720)
421SP6 Andere wetgevingen PL legislation - JPK_KR electronic form improved (HF 84.375.848)
421SP6 Andere wetgevingen PL legislation - An error could appear when generating the VAT sales register (HF 84.314.441)
421SP6 Andere wetgevingen PL legislation - If the creditor code is different from the creditor number filled in freefield3, the creditor information was not displayed in the JPK_VDEK sales register (HF 84.352.187)
421SP6 Andere wetgevingen PL legislation - Multiple payments are matched to one purchase invoice it could happen that duplicate amounts were displayed in the VAT register (HF 84.391.488)
421SP6 Andere wetgevingen PL legislation - Sales invoices with a VAT basis amount of 0 were not included in the sales VAT register (HF 84.310.255)
421SP6 Andere wetgevingen PL legislation - The depreciation calculation for the linear depreciation method was incorrect in case of prolonged financial year (HF 84.355.460)
421SP6 Andere wetgevingen PL legislation - The fields P_68 and P_69 in VDEK contained positive values (HF 84.391.555)
421SP6 Andere wetgevingen PL legislation - The program was not responding when using the split payment functionality (HF 84.369.108)
421SP6 Andere wetgevingen PL legislation - When multiple entries are created on the same day for VATbox S03 the amounts were shown double in the VAT return XML (HF 84.220.192)
421SP6 SDK SDK(Manufacturing): CSSDKFuncProcess.oReceipts does not enforce warehouse location (HF 84.355.048)
421SP6 SDK SDKProductionOrder does not fill in gbkmut.type field value (HF 84.336.085)
421SP6 Order Bij het splitsen van een orderregel was de toeslag niet correct (HF 84.346.350)
421SP6 Bank De betalingsreferentie bij het importeren van MT940 afschriften voor Oostenrijke banken was niet correct (HF 84.366.979)
421SP6 Salaris De 'Inrichten salarisadministratie' wizard is bijgewerkt (HF 84.348.059)
421SP6 Andere wetgevingen UK legislation - Fraud prevention headers for version 3.0 improved for MTD (HF 84.368.408)
421SP6 Andere wetgevingen UK legislation - Changes to UK VAT return 2021 (HF 84.368.403)
421SP6 Andere wetgevingen UK legislation - Negative amounts were not included in the totals to pay/to receive amounts in the VAT consolidated report (HF
421SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 421 is beschikbaar vanaf 8-3-2021
421SP5 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP5 WMS Na het picken en verwerken van de voorraadaanvulling kon het voorkomen dat de status en aantallen van de verkooporder onjuist waren in het control center leveringen(HF 84.338.027)
421SP5 WMS Het kon voorkomen dat de verkooporder was verdwenen uit het control center na het aanmaken van voorraadaanvulling (HF 84.330.873)
421SP5 Andere wetgevingen DE legislation - Route ID (Leitweg ID) supported for XRechnung (HF 84.317.228)
421SP5 Andere wetgevingen ES legislation - When sendingsales rental invoices to SII, message the message "Object reference not set to an instance of an object" could appear (HF 84.317.584)
421SP5 Andere wetgevingen HU legislation - National Tax and Custom Administration (NAV) online invoicing system version 3.0 introduced (HF 84.245.196/84.317.295)
421SP5 Andere wetgevingen HU legislation - Group member tax number fields are extended to legal requirements (HF 84.317.290)
421SP5 Andere wetgevingen IT legislation - Legal changes for 2021 Withholding tax reporting (HF 84.296.853)
421SP5 Andere wetgevingen LU legislation - Version 2.0 available for eCDF XML file for VAT return and EU sales list (HF 84.248.046)
421SP5 Salaris Wanneer een component van type 1850 werd gebruikt was de waarde van 'uren gewerkt' niet correct (HF 84.297.042)
421SP5 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that the 'tax date' button in Analytical accounting was inactive when using Polish language settings (HF 84.205.762)
421SP5 Andere wetgevingen PL legislation - The error "Conversion failed when converting varchar value to data type int" could appear when generating the VDEK xml file (HF 84.336.389)
421SP5 Andere wetgevingen PL legislation - When creating a new VDEK a "data in use" message was displayed when the our ref contained a < character (HF 84.298.443)
421SP5 Andere wetgevingen PL legislation - When the VAT type is VAT Charged, and freefield3 is filled with a creditor's number, this creditor's information was not shown in the JPK VDEK Excel file when sales register was created (HF 84.307.550)
421SP5 Expense Management Tijdens de synchronisatie na het goedkeuren van de boekingen in Exact Expense Management kon de volgende foutmelding verschijnen "Variable uses an Automation type not supported" (HF 84.161.352)
421SP5 Financieel De herwaardering per groep omschrijving toonde een onjuiste wisselkoers (HF 84.223.089)
421SP5 Andere wetgevingen US legislation - New 1099-NEC form (HF 84.317.224)
421SP5 Factuur Bij het aanmaken van een creditfactuur met optie 'Op basis van factuur' kon het voorkomen dat een onjuist onze referentie nummer werd gebruikt (HF 83.701.081)
421SP5 WMS Wanneer de instelling 'Verzameladvies per artikel' is ingesteld op 'Per order' kon het voorkomen dat het batchadvies niet was gebaseerd op de orderregel (HF 84.302.995)
421SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 421 is beschikbaar vanaf 19-2-2021
421SP4 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP4 Factuur Bij het bijwerken van de intrastat-transacties kon een onbekende fout verschijnen (HF 84.244.623)
421SP4 Andere wetgevingen BE legislation - An unknown error could appear when exporting intrastat to Microsoft Excel (HF 84.227.889)
421SP4 Andere wetgevingen ES legislation - Changes for periodical VAT return form Model 303 for 2021 (HF 84.245.246)
421SP4 Andere wetgevingen ES legislation - In some situations it could happen that the VAT basis for SII was calculated incorrectly (HF 84.264.172)
421SP4 Andere wetgevingen ES legislation - The VAT percentage for boxes boxes 02, 05, 17 and 20 for Modelo 303 could be incorrect if a period with no sales invoices is selected (HF 84.256.205)
421SP4 Andere wetgevingen HU legislation - It could happen that some invoices were not submitted automatically to NAV (HF 84.296.431)
421SP4 Factuur Adresregel 2 van de debiteur was niet opgenomen in het UBl-bestand in het SI2.0 en SI2.1 formaat (HF 84.219.268
421SP4 Salaris Voor medewerkers met alléén een transitievergoeding werd productkenmerk U0536-1002 opgenomen in de UPA PFZW aangifte (HF 84.249.538)
421SP4 Salaris Het was niet mogelijk om twee pensioenaangiftes (maandelijks/4-wekelijks) aan te maken voor hetzelfde referentienummer (HF 84.256.903)
421SP4 Financieel Performance verbetering voor de XAF audit file 3.1 (HF 84.245.191)
421SP4 Salaris De pensioenuitvoerder AGH is hernoemd naar APPEL (HF 84.246.034)
421SP4 Salaris De UPA aangifte voor de pensioenuitvoerder CapGemeni maakt nu gebruik van de meest recente url voor het versturen van de aangifte (HF 84.257.117)
421SP4 Andere wetgevingen PL legislation - MPP procedural mark enhanced for JPK_VDEK XML file (HF 84.245.241)
421SP4 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that an incorrect VAT amount was shown JPK_VDEK and JPK_VAT for invoices with the same our ref (HF 84.159.773)
421SP4 Andere wetgevingen PL legislation - The correction of VDEK(purchase) was not created by the Your ref number (HF 84.236.975)
421SP4 Andere wetgevingen PL legislation - The P62 field in the VAT return was not refreshed properly when adding a value in the P54 field (HF 84.292.130)
421SP4 Andere wetgevingen PL legislation - The value of the P_39 field for VDEK correction was not correctly filled (HF 84.291.735)
421SP4 Factuur Bij het bewerken van intrastat-transacties waren de velden inactief (HF 84.260.306)
421SP4 WMS Bij het picken van andere SKU's dan geadviseerd kon het voorkomen dat bij het picken van de volgende order er geen inner SKU's werden geadviseerd (HF 84.262.309)
421SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 421 is beschikbaar vanaf 2-2-2021
421SP3 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP3 Bank Advising record regels opgenomen in iFile bankbestand voor de HSBC bank in Maleisië (HF 84.115.482)
421SP3 Factuur Bij het versturen van meerdere facturen voor dezelfde debiteur via PEPPOL kon een foutmelding verschijnen (HF 84.205.516)
421SP3 Andere wetgevingen CH legislation - The QR code in the Giro collection slip did not use the new version (HF 84.146.753)
421SP3 Andere wetgevingen DE legislation - Taxonomy 6.3 supported (HF 84.214.807)
421SP3 Factuur Bij het imnporteren van facturen werd het USER_ID veld niet gevuld (HF 84.177.826)
421SP3 Andere wetgevingen ES legislation - The exemption reason was not included when sending invoices to the tax authorities (HF 84.189.733)
421SP3 Andere wetgevingen HU legislation - When sending invoices to NAV the following error could appear "Error: schema violation: XML contains on line 58 and column 56 error. Zero lenght biginteger." (HF 84.082.050)
421SP3 Cash Flow Het kon voorkomen dat een SEPA betaalbestand voor een buitenlandse debiteur met een Nederlandse of Duitse bankrekening werd afgekeurd (HF 84.221.826)
421SP3 Cash Flow Wanneer een betaling werd geboekt als bankkosten kon het voorkomen dat een onjuiste wisselkoers werd gebruikt (HF 84.118.062)
421SP3 Project Bij het openen van een project kon het voorkomen dat het programma niet meer reageerde (HF 84.196.890)
421SP3 Salaris Het aantal uren in periode 14 was niet correct voor cao 5702/5701 (HF 84.222.297)
421SP3 Salaris Component 32320114 werd niet berekend in periode 14 (HF 84.149.813)
421SP3 Salaris Foutmelding 'Te betalen reservering ongeldige invoer' bij het wijzigen van de grondslagen in een component (HF 84.198.009)
421SP3 Salaris De berekening ZVW was niet correct wanneer er sprake is van transitievergoeding en loonbeslag (HF 84.217.668)
421SP3 Salaris Onjuist percentage voor pensioencomponenten cao 0901 grafimedia (HF 84.161.207)
421SP3 Salaris Onjuist regelingsloon in aangifte CAO 07/08 (HF 84.189.138)
421SP3 Algemeen Het kon voorkomen dat een stuklijst in combinatie met intrastat niet correct functioneerde (HF 84.014.322)
421SP3 Salaris De berekening van de 53e week voor PFZW was niet correct (HF 84.217.118)
421SP3 Salaris Bij het aanmaken van een opvolgende IKV werd het veld DatAanv niet correct gevuld (HF 84.149.104)
421SP3 Salaris De optie 'auto van de zaak' ontbrak van de PDF van de jaaropgave in Exact Synergy (HF 84.205.678)
421SP3 Salaris De premies voor cao 3506/3516 waren niet correct (HF 84.200.765)
421SP3 Salaris Het percentage werkkostenregeling is gewijzigd (HF 84.219.107)
421SP3 Salaris Wanneer herleidingsregels was gebruikt kon het voorkomen dat er geen belasting werd getoond op de loonstrook en de rapport componenten (HF 84.203.431)
421SP3 Salaris Bij het aanmaken van de APG Bouw of Schoonmaak aamngifte voor periode 13 kon 'Fout 317' verschijnen (HF 84.151.403)
421SP3 Andere wetgevingen PL legislation - Field P_53 in the JPK VDEK xml file was missing (HF 84.181.562)
421SP3 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that the amounts for credit notes were calculated incorrectly in the VAT sales register (HF 84.206.652)
421SP3 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that the application did not respond when generating the VAT register report (HF 84.190.038)
421SP3 Andere wetgevingen PL legislation - The depreciation plan was not correct when recalculating the budgets (HF 84.122.750)
421SP3 Andere wetgevingen SK legislation - Changes to VAT return form 2021 (HF 84.215.018)
421SP3 Financieel Bij het mailen van herinneringen naar meerdere ontvangers verscheen een foutmelding wanneer er gebruik werd gemaakt van SMTP output (HF 84.165.312)
421SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 421 is beschikbaar vanaf 8-1-2021
421SP2 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP2 Algemeen Na het deactiveren van de Office add-in werd deze weer automatisch geactiveerd (HF 83.990.609)
421SP2 Andere wetgevingen AT legislation - New VAT return form 2020 (HF 84.099.798)
421SP2 Andere wetgevingen DE legislation - XRechnung version 2.0.0 available for 2021 (HF 84.099.757)
421SP2 Andere wetgevingen DE legislation - ERiC (Elster Rich Client Development Toolkit) version 33.2.8.0 introduced (HF 84.099.755)
421SP2 Andere wetgevingen DE legislation - Changes to VAT return 2021 (HF 84.099.765)
421SP2 Andere wetgevingen ES legislation - Changes in Model 180 (HF 84.115.480)
421SP2 Andere wetgevingen ES legislation - Model 303: VAT main activity of 'Annual VAT return' displayed incorrect information (HF 84.115.479)
421SP2 Andere wetgevingen HU legislation - The NAV menu did not show any information in a company with a large amount of invoices (HF 84.073.594)
421SP2 Andere wetgevingen IT legislation - Not all WHT codes are shown in reason code screen (HF 83.962.680)
421SP2 Andere wetgevingen IT legislation - When a sales invoice is linked to multiple payment terms the payment type was missing from the e-invoice (HF 83.979.085)
421SP2 Andere wetgevingen IT legislation - When using the credit note functionality it could happen that the amount in the e-invoice xml file was not correct (HF 83.975.127)
421SP2 Andere wetgevingen IT legislation - The line that reverses the WHT did not use the due date/payment date of the invoice, but the invoice date itself (HF 84.135.102)
421SP2 Andere wetgevingen IT legislation - The withholding reversal entry was created with the receipt date instead of the invoice date (HF 84.135.108)
421SP2 Cash Flow Het was niet mogelijk om een voorschot in te voeren (HF 84.029.844)
421SP2 Financieel Via de wijzigfunctie was het mogelijk om een kostenplaats in een boeking te wijzen terwijl de periode was gesloten (HF 83.995.596)
421SP2 Andere wetgevingen LU legislation - Changes to the Luxembourg chart of accounts (HF 84.126.645)
421SP2 Andere wetgevingen LU legislation - In specific situations it could happen that the EU sales list did not display any data (HF 84.051.720)
421SP2 Algemeen Update voor het PKIoverheid services server certificaat (HF 84.132.549)
421SP2 Algemeen Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2021 wordt ondersteund (HF 84.115.575)
421SP2 Salaris Onjuiste berekening ZVW wanneer alléén pensioen is berekend (HF 84.097.558)
421SP2 Algemeen Intrastat wijzigingen voor 2021 (HF 84.126.651)
421SP2 Salaris Bij het verwerken van de aangifte kon een foutmelding verschijnen wanneer de optie 'openstaande post aanmaken' was aangevinkt (HF 84.070.178)
421SP2 Andere wetgevingen PL legislation - Improved JPK_VDEK electronic VAT reporting format (HF 84.074.452)
421SP2 Andere wetgevingen PL legislation - An error could appear when opening the VAT register (HF 84.058.043)
421SP2 Andere wetgevingen PL legislation - Discount/surcharge transactions were not shown in VAT/VDEK register (HF 84.074.448)
421SP2 Andere wetgevingen PL legislation - En error message could appear when marking VDEK as 'Final' or 'Sent' (HF 84.122.359)
421SP2 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that amounts were doubled in VAT register (HF 84.033.245)
421SP2 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that the XML file for the VAT return for JPK_VDEK contained incorrect values (HF 83.987.145)
421SP2 Andere wetgevingen PL legislation - The VDK XML file for the VAT return could contain duplicate values (HF 84.092.509)
421SP2 Andere wetgevingen PL legislation - When the same our ref was used for multiple transactions it could happen that an incorrect document type was used for VDEK (HF 84.001.678)
421SP2 Andere wetgevingen PL legislation - When there are no transactions in a period it could happen that this was not included in the JPK_VAT file when the VAT return type is monthly or quarterly (HF 84.075.522)
421SP2 Andere wetgevingen PL legislation - When using extra discount in credit notes it could happen that the VAT and gross amounts in the VAT register were not correct (HF 84.083.485)
421SP2 Order Bij het opslaan van de prijslijst configuratie werd de melding 'Geen gegevens gevonden' getoond (HF 84.009.083)
421SP2 Bank Het UNG bankbestand voor de Hongaarse ING bank werd niet correct aangemaakt (HF 83.995.280)
421SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 421 is beschikbaar vanaf 7-12-2020
421SP1 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
421SP1 Salaris Wanneer component WA-WERKG (sectorfonds) een eigen percentage had en niet eindigde op 31-12-2019 konden de correcties van de aangifte incorrect zijn (HF 83.977.299)
421SP1 Salaris Het pensioenbedrag voor medewerkers die het tweede jaar ziek zijn kon onjuist zijn voor APG bouw (HF 84.021.860)
421SP1 Andere wetgevingen BE legislation - 'Overflow' error when creating sales entry (HF 84.145.824) - 7/1/2021
421SP1 Andere wetgevingen DE legislation - Greek VAT numbers weren't correctly displayed on the ICP declaration (HF 84.030.165)
421SP1 Andere wetgevingen PL legislation - More exchange rate options available for VAT register reports (HF 84.055.423)
421SP1 Andere wetgevingen PL legislation - After making a final JPK_VDEK declaration it could happen that the value of field P_49 wasn't remembered (HF 84.040.149)
421SP1 Andere wetgevingen PL legislation - The financial year field in the VAT Register was displayed as calendar year (HF 83.992.644)
421SP1 Andere wetgevingen PL legislation - The message 'Data in use' could appear when generating the JPK_VDEK VAT return (HF 84.040.327)
421SP1 Andere wetgevingen PL legislation - The sections SprzedazCtrl and ZakupCtrl weren't always displayed when reporting VDEK (HF 84.024.499)
421SP1 Andere wetgevingen PL legislation - The VDEK created for a natural person wasn't validated correctly (HF 84.030.155)
421SP1 Andere wetgevingen PT legislation - QR code in B2B invoices mandatory (HF 83.995.322)
421SP1 SDK SDK(Financial): Entries linked to commitment through SDK have incorrect bdr_val in gbkmut (HF 83.891.491)
421SP1 Bank Bij het genereren van een bankbestand voor de HBSC bank in Maleisië ontbrak een : teken in het bankbestand (HF 84.023.811)
421SP1 Bank Bij het importeren van een ontvangst van meerdere dagen kon het voorkomen dat de datum en rapportagedatum niet overeenkwamen (HF 83.891.259)
Info   Een update uitvoeren van Exact Globe Next
Info   Systeemeisen Exact Globe Next
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.846.804
 Assortment:  Date: 05-09-2022
 Release: 421  Attachment:
 Disclaimer