One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Aan de slag met Exact Lightweight Integration Server (ELIS)

ELIS is een technisch framework voor de integratie tussen Exact Globe+ en Exact Synergy Enterprise en ondersteunt oplossingen die gegevens uitwisselen tussen deze twee producten en eventuele third-party oplossingen.

Via een meegeleverd controle centrum kunt u deze oplossingen (zoals o.a. Exact Integration, Shop Floor Control, Word Merge, Exchange Integration, CMDM) centraal installeren, activeren en beheren. Dit alles is inclusief centrale en pro-actieve logging wat betekent dat u vanuit één centrale plek alle integraties kunt beheren en indien er fouten optreden de gegevens opnieuw kunt aanbieden.

In dit document kunt u de volgende informatie vinden:

 

Installatie

Opmerking: De applicatie servers (bijvoorbeeld ELIS, Exact Globe+, en Exact Synergy Enterprise) dienen dezelfde tijdzone te hebben als de database servers.

ELIS

Voordat u met ELIS aan de slag kunt dient u ELIS te installeren. Bij de installatie kunnen twee componenten geïnstalleerd worden. Exact Lightweight Integration Server Component en/of Exact Lightweight Integration Server Management Console. Het component Exact Lightweight Integration Server Component betreft ELIS zelf. Het component Exact Lightweight Integration Server Management Console betreft het ELIS management console waarmee u de producten en oplossingen in ELIS kunt installeren en beheren.

ELIS database aanmaken
Voor ELIS is een database benodigd die wordt gebruikt voor het opslaan van informatie zoals de bestanden van de bestanden van de oplossingen en informatie over het monitoren van de services. De database hoeft slechts eenmalig aangemaakt te worden. Wanneer u na de installatie van ELIS het ELIS management console opstart kunt u meteen de ELIS database aanmaken.

Opmerking: U dient regelmatig een back-up te maken van de ELIS-database

ELIS management console
Na de installatie van het component Exact Lightweight Integration Server Management Console beschikt u over het ELIS management console. Het ELIS management console is de centrale plek van waaruit u alle zaken met betrekking tot ELIS regelt. U kunt controleren op updates, producten, oplossingen en clients installeren en de logs bekijken.

Voor meer informatie over de installatie van ELIS, zie Installatie Exact Lightweight Integration Server (ELIS). Voor meer informatie over het deïnstalleren van ELIS, zie Deïnstallatie Exact Lightweight Integration Server (ELIS). Voor meer informatie over het uitvoeren van een update, zie Nieuwe versies installeren / Een update uitvoeren.

Exact Globe+ en/of Exact Synergy Enterprise

Binnen ELIS dient u de producten te installeren die u wilt gebruiken. Naast het installeren van deze producten in ELIS (waar u verderop in dit document meer over kunt lezen), dient u ook te beschikken over de installatie van de producten zelf. Wanneer u bijvoorbeeld ELIS gebruikt in combinatie met Exact Synergy Enterprise en Exact Globe+, dan dient u te beschikken over een reguliere installatie van Exact Synergy Enterprise en Exact Globe+. Daarnaast dient u in dit geval Exact Synergy Enterprise en Exact Globe+ als product in ELIS te installeren.

Vanaf productupdate 502 is Exact Globe Next (EGN) niet meer compatibel met Exact Lightweight Integration Server (ELIS). Als je nog steeds EGN gebruikt, kun je niet meer ELIS-add-ons configureren voor productupdate 502 met EGN productupdate 424 en ouder.

Om Globe te kunnen blijven gebruiken met ELIS, moet je Exact Globe+ productupdate 502 installeren. Ga in de ELIS console naar Producten > Exact Globe Next. Je moet een bestaand Exact Globe Next endpoint selecteren en klikken op Upgraden. De Exact Globe Next-endpoint wordt nu bijgewerkt naar Exact Globe+. Als je niet upgrade naar Exact Globe+, krijg je een waarschuwing wanneer je de bestaande configuraties probeert bij te werken naar productupdate 502 in Solutions.

Als je alleen de add-ons van productupdate 502 hebt, zie je in het scherm Configurations alleen de Exact Globe+-endpoints.

Als je systeem productupdate 501 of ouder bevat, zie je nog steeds de Exact Globe Next-endpoints wanneer je nieuwe configuraties aanmaakt, maar de configuratie gebruikt alleen de productupdate 501 add-ons. Je kunt nog steeds de bestaande configuraties gebruiken met de 501-update.

Voor meer informatie over de installatie van Exact Globe+ of Exact Synergy Enterprise, zie Installatie Exact Globe+ en Installatie Exact Synergy Enterprise.
Voor meer informatie over de installatie van Exact Synergy Enterprise en Exact Globe+ als product in ELIS, zie Producten aanmaken in ELIS.

Migreer uw Exact Globe Next product/endpoint naar Exact Globe+

Wanneer u overstapt naar Exact Globe+ dient u tevens uw Exact Globe Next product/endpoints en clients in ELIS te migreren.

  1. Start het ELIS management console en ga naar Console > Check for updates.
  2. Selecteer vervolgens Products in de Check for Updates sectie en klik op Install in de Action kolom van Exact Globe+.
  3. Selecteer nu Exact Globe Next in het linkerpaneel.
  4. Selecteer nu de Exact Globe Next client die u wilt migreren en klik op Upgrade. De Exact Globe Next client wordt nu verplaatst van het Exact Globe Next product naar het Exact Globe+ product.
  5. Wanneer u meerdere Exact Globe Next clients heeft die gemigreerd moeten worden, herhaalt u de stappen 3-5.
  6. Zodra alle Exact Globe Next clients zijn gemigreerd, kunt u het Exact Globe Next product verwijderen.
  7. Klik in het linkerpaneel op Products, en selecteer Exact Globe Next in het rechterpaneel
  8. Klik op Remove.

Werken met ELIS

ELIS management console

Om ELIS te gebruiken dient u tenants, producten, clients, oplossingen en configuraties toe te voegen. Dit kunt u uitvoeren via het ELIS management console. Het ELIS Management console kunt u opstarten via [Start, Alle programma's, Exact, Exact Lightweight Integration Server Management Console]. Na het starten van het ELIS management console geeft u de naam van de ELIS server op en klikt u op Connect.

Het ELIS management console is de centrale plek van waaruit u alle zaken met betrekking tot ELIS regelt. U kunt controleren op updates, producten, oplossingen en clients installeren en de logs bekijken.

Hieronder kunt u hier meer over lezen en informatie vinden over in welke volgorde u dit dient uit te voeren:

Tenants aanmaken

Via het ELIS management console kunt u de tenants aanmaken. Het aanmaken van tenants is optioneel. Wanneer u meerdere omgevingen heeft kunt u meerdere tenants aanmaken. Zo kunt u bijvoorbeeld een tenant aanmaken voor uw productie omgeving en aan aparte tenant voor een test omgeving.

Wanneer u later producten en clients gaat installeren, kunt u tenants selecteren waarop deze van toepassing zijn. Wanneer u geen tenants aanmaakt wordt de standaard tenant Default gebruikt.

Voor meer informatie, zie Tenants aanmaken in Exact Lightweight Integration Server (ELIS).

Producten aanmaken

Nadat u tenants heeft aangemaakt kunt u producten aanmaken. Het aanmaken van producten is een verplichte stap en is benodigd om in een later stadium de clients te registreren.

Wanneer u bijvoorbeeld ELIS gebruikt in combinatie met Exact Synergy Enterprise en Exact Globe+, dan dient u te beschikken over een reguliere installatie van Exact Synergy Enterprise en Exact Globe+. Daarnaast dient u in dit geval Exact Synergy Enterprise en Exact Globe+ als product in ELIS te installeren. Dit kunt u uitvoeren door middel van de productpakketten. Deze productpakketten bevatten meta informatie over het product en bepalen welke opties beschikbaar zijn bij het toevoegen van clients voor deze producten.

Voor meer informatie, zie Producten en clients installeren voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS).

Clients aanmaken

Nadat u producten heeft aangemaakt dient u de clients te registreren in ELIS. Clients zijn benodigd om te configureren hoe ELIS verbinding dient te maken met het product. Zonder deze informatie kan er geen synchronisatie plaatsvinden met het product.

Zo installeert u bijvoorbeeld het productpakket voor Exact Globe+. Via een client die u voor dit product aanmaakt, bepaalt u dat ELIS moet kijken naar een bepaalde Exact Globe+ installatie, SQL Server en bepaalde database/administratie. Hetzelfde geldt voor Exact Synergy Enterprise. Zo installeert u bijvoorbeeld het productpakket voor Exact Synergy Enterprise. Via een client die u voor dit product aanmaakt, bepaalt u dat ELIS moet kijken naar een bepaalde Exact Synergy Enterprise omgeving, hoe hierop moet worden ingelogd en of er een verzoek moet worden aangemaakt bij een synchronisatiefout.

Voor meer informatie, zie Producten en clients installeren voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS).

Oplossingen installeren

Nadat u de producten en clients binnen ELIS heeft gedefinieerd dient u de oplossingen te installeren. Een oplossing zorgt ervoor dat de gegevens gesynchroniseerd kunnen worden tussen de clients. Bij oplossingen kunt u denken aan Exact Integrator, Word Merge, Shop Floor Control, etc.

Om de oplossingen te installeren binnen ELIS dient u te beschikken over het oplossingen pakket. Dit oplossingen pakket installeert u in het ELIS management console.

Voor meer informatie, zie Oplossingen installeren in Exact Lightweight Integration Server (ELIS).

Oplossingen configureren

Na het installeren van de oplossingen dienen deze eerst geconfigureerd te worden alvorens er synchronisatie van gegevens kan plaatsvinden. In de gegevens van de oplossing is informatie opgenomen over welke producten de versie van de oplossing ondersteunt. Op basis van deze informatie voorkomt het systeem dat clients worden gebruikt in de configuratie van een oplossing terwijl deze niet compatible zijn met elkaar. Wanneer één van de componenten binnen een configuratie (clients en oplossing) wordt geüpdate, gebruikt het systeem deze versie informatie om een bericht te sturen naar de geconfigureerde gebruikers dat één van de componenten niet bijgewerkt is en dat deze bijgewerkt dienen te worden voor een succesvolle configuratie. Na het configureren kan de oplossing geactiveerd worden.

Voor meer informatie, zie Oplossingen installeren in Exact Lightweight Integration Server (ELIS) - Configureren oplossingen en Het activeren en deactiveren van oplossingen in Exact Lightweight Integration Server (ELIS).

Verwerken van berichten

ELIS ondersteunt de gelijktijdige verwerking van berichten voor dezelfde activering. Deze functie dient alleen gebruikt te worden wanneer de volgorde van het verwerken van de berichten niet belangrijk is, omdat de berichten met deze functie niet op volgorde worden verwerkt. Deze functionaliteit is beschikbaar wanneer de Add-on instelling is geconfigureerd met de de concurrent flag "TRUE", en heeft positieve impact op de performance. Voor meer informatie, zie ELIS-SDK: Create notification subscriber.

Het monitoren van de synchronisatie en server status

Exact Lightweight Integration Server (ELIS) ondersteunt het registreren van de integratiestatus waarbij alles synchronisatieprocessen worden geregistreerd in de logtabel. De administrators kunnen zo de historische gegevens van het synchronisatie proces bijhouden en analyseren. Via het ELIS management console krijgt u inzicht in de synchronisatie gegevens.

Voor meer informatie, zie Het monitoren van de synchronisatie voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS) en Het monitoren van de server status voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS).

ELIS tools

Samen met de Exact Lightweight Integration Server componenten worden additionele tools geïnstalleerd die u helpen met bepaalde taken. Deze tools kunt u vinden de ELIS installatie directory. De volgende tools zijn aanwezig:

ELIS documentatie

Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare ELIS documentatie:

Algemeen

Systeemeisen Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Installatie Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
ELIS stroomschema  
Tenants aanmaken in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Producten en clients installeren voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Oplossingen installeren in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Het activeren en deactiveren van oplossingen in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Alerts instellen in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Het monitoren van de synchronisatie voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Het monitoren van de server status voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Licentie bekijken en bijwerken in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Probleemoplossing in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
De opslag van gegevens in Exact Synergy Enterprise and Exact Globe Next voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Reparatie tool voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
De ELIS SendToQueue Tool gebruiken voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Deïnstallatie Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
De ELIS Migration Tool gebruiken voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Vereisten voor gebruikers in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Database documentation for Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
How-to: Exact Lightweight Integration Server (ELIS) migreren naar een andere server  

Beschikbare oplossingen voor ELIS

  Exact Integrator  
Exact Integrator systeemeisen voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Exact Integrator migreren naar Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Installatie Exact Integrator in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
     
  EGN Background Process  
De installatie en het gebruik van de 'EGN Background Process' oplossing voor het verwerken van gegevens via ELIS  
     
  Exact CMDM (Central Master Data Management)  
Installatie Central Master Data Management (CMDM) in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
     
  Shop Floor Control Integration  
Installatie Shop Floor Control in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
     
  Exact Word Merge Integrator  
Installatie Word Merge in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
     
  Exchange Synchronization  
Installatie Exchange Synchronization in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
     
  Exact Service Management   
Installatie Service Management in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
     
  Synergy Search Index Updater  
Installatie Synergy Search Index Updater in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Het installeren en configureren van Elasticsearch voor het zoeken met de optie Alle  
     
  Exact Professional Services / Professional Services Automation (PSA)  
Installatie Professional Services Automation (PSA) in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
  Exact Incoming Invoice Register / Inkomend Factuur Register (IFR) (Controlled release)  
Installatie Inkomend factuurregister in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
     
  Personal Data Protection (Controlled release)  
Installatie Personal Data Protection in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
     
  Exact Payroll Plus Integration / Exact Salaris Plus Integration (Controlled release)  
Werken met Exact Salaris Plus  
     
  E-Invoicing via PEPPOL / E-Facturatie via PEPPOL  
Installatie E-Invoicing via PEPPOL in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Facturen verzenden via het PEPPOL netwerk  
     


 


 


 
     
  Exact Arbodienst Integration (Controlled release)  
Installatie Exact Arbodienst Integration in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
Werken met Exact Arbodienst Integration  
     
  Exact Expense Management  
Installatie Exact Expense Management in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  
     
  Exact Purchase to Pay  
Installatie Exact Purchase to Pay Integration in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)  


 

Veelgestelde vragen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 26.185.459
 Assortment:  Date: 18-07-2023
 Release: 254  Attachment:
 Disclaimer