One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Databaseschema wijzigingen - edis (7.11 - 7.12)

Dit document bevat een overzicht van de wijzigingen in het databaseschema van Exact Financials Enterprise versie 7.12 ten opzichte van Exact Financials Enterprise versie 7.11 m.b.t de 'edis' database.  Een volledige lijst van de wijzigingen kunt u vinden in het edis711-712.df of edis711-712.sql bestand die in de 'cd' map wordt geplaast tijdens de installatie.  

Gewijzigde tabellen 

  1. Om het extern aanmaken van records op een SQL / Oracle database te vergemakkelijken hebben alle velden die geen sleutelveld zijn een default waarde gekregen waardoor deze niet meer default 'null' zullen zijn.
  2. De meeste referentiele velden zijn opgerekt naar lengte 12.Startpagina Exact Financials Enterprise 7.12 > Wijzigingen in databaseschema

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes detail
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 26.664.575
 Assortment:  Date: 10-04-2018
 Release: 7.12  Attachment:
 Disclaimer