One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Persoonsgegevens classificaties van medewerkers, relaties en contactpersonen onderhouden

Menupaden

 • Modules ? Klanten ? Overzichten ? Contactpersonen ? Zoeken
 • Modules ? Klanten ? Overzichten ? Relaties ? Zoeken
 • Modules ? HRM ? Overzichten ? Medewerkers ? Zoeken
 • Modules ? HRM ? Overzichten ? Medewerkers ? Medewerkers

Introductie

Op deze pagina kunt u persoonsgegevens classificaties van de medewerkers, relaties of contactpersonen onderhouden, welke u kunnen helpen om te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). In de classificaties kunt u informatie opnemen over de relevante types/categorieën van persoonsgegevens in uw administratie. Per classificatie kunt u een gebeurtenis definiëren die aangeeft wanneer het niet meer nodig is om een entiteit in uw systeem te hebben (bijvoorbeeld een lead wordt niet gepromoveerd naar suspect, een sollicitant wordt niet aangenomen, etc) en een bewaartermijn opgeven. Verder kunt u definiëren welke velden met persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd moeten worden en aangeven welke documenttypes en verzoektypes verwijderd dienen te worden wanneer de persoonsgegevens verwijderd dienen te worden.  

Rechten

Om de persoonsgegevens classificaties te kunnen beheren dient u te beschikken over het functierecht 1029 – Personal data management. Gebruikers met de rol Personal data controller beschikken over dit functierecht.

Opmerkingen:

 • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
 • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Hoe kan ik zien welke persoonsgegevens classificaties zijn gekoppeld aan een medewerker, relatie of contactpersoon?

 1. Klik in de monitor van de medewerkerkaart, relatiekaart of contactpersonenkaart op Persoonsgegevens.

Hoe kan ik persoonsgegevens classificaties koppelen aan een medewerker, relatie of contactpersoon?

 1. Klik in de monitor van de medewerkerkaart, relatiekaart of contactpersonenkaart op Persoonsgegevens.
 2. Klik op de Systeem: Classificaties pagina op Toevoegen.
 3. Klik op Zoeken bij het veld classificatie.
 4. Selecteer de persoonsgegevens classificaties die u wilt koppelen en klik op Toevoegen.
 5. Klik op Sluiten.
 6. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik persoonsgegevens classificaties ontkoppelen van een medewerker, relatie of contactpersoon?

 1. Klik in de monitor van de medewerkerkaart, relatiekaart of contactpersonenkaart op Persoonsgegevens.
 2. Selecteer op de Systeem: Classificaties pagina de persoonsgegevens classificaties die u wilt ontkoppelen.
 3. Klik op Verwijderen.
 4. Klik op Ja in de bevestigingsvraag.

Knoppen

Kolommen

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.564.374
 Assortment:  Date: 06-07-2018
 Release: 262  Attachment:
 Disclaimer