One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Bekijken van relatiekaarten

Untitled 2

Menupad

Modules ? Klanten ? Overzichten ? Relaties ? Zoeken

Introductie

Op deze pagina kunt u relatiekaarten opvragen. Op de relatiekaart wordt diverse informatie getoond met betrekking tot de relatie, zoals het adres, eventuele dochterondernemingen, de classificatie en de manager. Daarnaast kunt u via de relatiekaart alle aan de relatie gerelateerde informatie bekijken, zoals verkoopkansen, documenten, verzoeken, projecten en offertes.

Rollen en rechten

 • Om non-actieve klanten te kunnen bekijken is het functierecht 289 – View inactive customer accounts benodigd. Gebruikers met de rol Customer manager hebben dit functierecht.
 • Om het relatietype, behoudens voor dealers en klanten, aan te kunnen passen is het functierecht 291 – Allows to edit account type, except reseller and customer benodigd. Gebruikers met de rol Customer manager hebben dit functierecht.
 • Om de status van klanten aan te passen is het functierecht 292 – Allows to edit status of customer account benodigd. Gebruikers met de rol Customer manager hebben dit functierecht.
 • Om de status, behoudens voor dealers en klanten, aan te kunnen passen is het functierecht 294 – Allows to edit status of account, except customer and reseller benodigd. Gebruikers met de rol Customer manager hebben dit functierecht.
 • Om non-actieve dealers te bekijken is het functierecht 290 – View inactive reseller accounts benodigd. Gebruikers met de rol Reseller manager hebben dit functierecht.
 • Om de status van dealers aan te kunnen passen is het functierecht 293 – Allows to edit status of reseller account benodigd. Gebruikers met de rol Reseller manager hebben dit functierecht.
 • Om het relatietype van klant naar dealer aan te kunnen passen is het functierecht 406 – Allows to change account type from customer to reseller benodigd. Gebruikers met de rol Reseller manager hebben dit functierecht.
 • Om het relatietype zichtbaar te kunnen maken is het functierecht 430 – Maintain CRM account type field visibility benodigd. Gebruikers met de rol Administrator hebben dit functierecht.
 • Om het scherm van de relatiekaart voor het hele bedrijf aan te kunnen passen (bewerkmodus) is het functierecht 498 — Allows to update the company wide account card customization benodigd. Gebruikers met de rol Administrator hebben dit functierecht.

Opmerkingen:

 • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
 • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Hoe bekijk ik een relatiekaart?

 1. Op de Relaties: Zoeken pagina definieert u de zoekcriteria.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik vervolgens op de relatie waarvan u de relatiekaart wilt bekijken in de kolom Relatienaam.

Hoe bewerkt ik een relatie?

 1. Op de Relaties: Zoeken pagina definieert u de zoekcriteria.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik vervolgens op de relatie waarvan u de relatiekaart wilt bekijken in de kolom Relatienaam.
 4. Klik op Bewerken. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van relaties.

Hoe kan ik de code van een relatie aanpassen?

 1. Geef de zoekcriteria op op de Relaties: Zoeken pagina.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik in de kolom Relatienaam op de relatie die u wilt vernummeren.
 4. Klik op Acties. Voor meer informatie, zie Het selecteren van een uit te voeren actie op relaties.

Hoe kan ik relaties samenvoegen?

 1. Geef de zoekcriteria op op de Relaties: Zoeken pagina.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik in de kolom Relatienaam op de relatie die u wilt samenvoegen.
 4. Klik op Acties. Voor meer informatie, zie Het selecteren van een uit te voeren actie op relaties.

Hoe maak ik een mail merge aan?

 1. Geef de zoekcriteria op op de Relaties: Zoeken pagina.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik vervolgens op een relatie in de kolom Relatienaam.
 4. Klik op de relatiekaart op de knop Mail merge om een mail merge aan te maken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken van een mail merge voor één ontvanger raadplegen.

Opmerking: De knop Mailmerge is alleen beschikbaar wanneer het veld Word Merge niet is geselecteerd in de sectie Word Merge van de Documenten: Instellingen pagina. Voor meer informatie kunt u het document Documentinstellingen raadplegen. Deze instelling is alleen beschikbaar voor bestaande gebruikers die een update hebben uitgevoerd naar product update 250.

Hoe maak ik een brief?

 1. Geef de zoekcriteria op op de Relaties: Zoeken pagina.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik vervolgens op een relatie in de kolom Relatienaam.
 4. Klik op de knop Brief maken. Voor meer informatie kunt u het document Creating letters with Word Merge on single processes raadplegen.

Opmerking:

 • Voor meer informatie over het aanmaken van brieven in een bulkproces kunt u het document Creating letters with Word Merge on bulk processes raadplegen.
 • De knop Brief maken is alleen beschikbaar wanneer het veld Word Merge is geselecteerd in de sectie Word Merge van de Documenten: Instellingen pagina. Voor meer informatie kunt u het document Documentinstellingen raadplegen. Deze instelling is alleen beschikbaar voor bestaande gebruikers die een update hebben uitgevoerd naar product update 250. Vanaf product update 250 en hoger is de functionaliteit standaard ingeschakeld.

Hoe maak ik een e-mail?

 1. Geef de zoekcriteria op op de Relaties: Zoeken pagina.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik vervolgens op een relatie in de kolom Relatienaam.
 4. Klik op de knop E-mail maken. Voor meer informatie kunt u het document Creating e-mails with Word Merge on single processes raadplegen.

Opmerking:

 • Voor meer informatie over het versturen van bulk e-mails kunt u het document Creating e-mails with Word Merge on bulk processes raadplegen.
 • De knop E-mail maken is alleen beschikbaar wanneer het veld Word Merge is geselecteerd in de sectie Word Merge van de Documenten: Instellingen pagina. Voor meer informatie kunt u het document Documentinstellingen raadplegen. Deze instelling is alleen beschikbaar voor bestaande gebruikers die een update hebben uitgevoerd naar product update 250. Vanaf product update 250 en hoger is de functionaliteit standaard ingeschakeld.

Hoe bekijk ik de tarieven van een klant?

 1. Geef de zoekcriteria op op de Relaties: Zoeken pagina.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik vervolgens op een relatie in de kolom Relatienaam.
 4. Klik op de relatiekaart op de knop Klanttarieven om de tarieven te bekijken. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van klanttarieven raadplegen.

Knoppen

Pictogram

Velden

Gerelateerde documenten

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.295.447
 Assortment:  Date: 03-06-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer