One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Product update 7.23: Fiatteren stamgegevens vanuit de workflow

Vanaf versie 7.23 van Exact Financials kunt u aangeven dat nieuwe stamgegevens vanuit de workflow gefiatteerd moeten worden voordat deze gebruikt kunnen worden.

In versie 7.21 is de workstroom geintroduceerd waarmee u kunt instellen dat financiele boekingen en inkoopfacturen gefiatteerd moeten worden voordat deze verwerkt kunnen worden. Het fiatteren gebeurt vanuit de werkstroom. In versie 7.22 is daaraan het fiatteren van budget- en budgetautorisatieboekingen toegevoegd.

Vanaf versie 7.23 kunt u per stamgegeven instellen dat nieuwe stamgegevens worden aangemaakt met de status 'Niet actief' en pas na een fiattering vanuit de werkstroom de status 'Actief' krijgen zodat deze gebruikt kunnen worden. Wijzigingen in reeds gefiatteerde stamgegevens zullen niet opnieuw gefiatteerd moeten worden.

Een korte introductie:
- In [Systeem: Inrichting, Werkstroom, Onderhoud] kiest u de tabel waarvoor gefiatteerd moet gaan worden. B.v. Crediteuren en definieert u de voorwaarden en fiatteurs.
- Als een crediteur is aangemaakt dan is de status 'Niet actief'. Zolang het stamgegeven nog gefiatteerd moet worden kan het veld 'Status' niet vauit het onderhoud stamgegevens gewijzigd worden. Om te fiatteren opent u het menu [Systeem: Applictie, Werkstroom, Fiatteren]. Na het fiatteren kan de crediteur gebruikt worden in de administratie.
- Het stamgegeven kan ook verworpen worden. De status blijft dan 'Niet actief'. Om het stamgegeven te activeren zal het stamgegeven eerst bewerkt (geopend en bewaard, al dan niet met wijzigingen) moeten worden voor het opnieuw gefiatteerd kan worden.


Exact Financials > Release notes 7.23 

 

 


 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes detail
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 27.743.484
 Assortment:  Date: 06-04-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer