One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC 1.50 service pack 14: Globe+ koppeling

De Globe koppeling van Exact AEC 1.50 service pack 14 kan nu ook met Globe+ koppelen.

Installatie

Voor de Globe+ koppeling dient het volgende geïnstalleerd te zijn/worden:

  • Globe+.
  • AEC 1.50 service pack 14 via de normale internet update procedure van AEC.
  • Interbase ODBC driver van Embarcadero (zie onder bij het kopje ODBC).

ODBC

De koppeling met Globe+ maakt voor de connectie met de Exact AEC-database gebruik van ODBC. In de internet-update wordt een installatieprogramma voor ODBC meegeleverd genaamd 'odbcibinstall.exe'. Dit programmabestand installeert de Interbase ODBC driver van Embarcadero. De ODBC driver wordt meegeleverd met de internet update vanaf AEC 1.50 service pack 12. U vindt het in de map Patches\misc van Setup map van Exact AEC.

ODBC dient geïnstalleerd te worden op het systeem waarop de Globe koppeling draait. De installatie is eenvoudig: start odbcibinstall.exe. Er hoeven geen instellingen aangepast te worden. Klik een aantal keer op Next en op het eind op Finish. Het kan voorkomen dat op een systeem al ODBC geïnstalleerd is, bijvoorbeeld voor de Synergy-integratie of Scan Sys. In dat geval is het niet nodig dat deze ODBC setup geïnstalleerd wordt.

Werking

De nieuwe versie van de Globe koppeling controleert of Globe+ geïnstalleerd is. In dat geval wordt er gekoppeld met Globe+, anders wordt er gekoppeld met Globe Next.

De Globe+ koppeling werkt bijna geheel op dezelfde wijze als de Globe Next koppeling. Er zijn enkele verschillen:

  • PDF-documenten van facturen kunnen ook worden doorgezet naar Globe+.
  • Bij bankrekeningen worden alleen nog IBANs ondersteund. 
  • In de statusbalk van de Globe koppeling ziet u bij Globe+ per administratie een melding, i.p.v. per onderdeel.

Bankrekeningen

In de Globe+ koppeling worden alleen maar IBANs gekoppeld naar Globe+. BBANs worden niet uitgewisseld. Het bankrekeningtype is afhankelijk van de instelling bij de landcode. Indien daar als bankrekeningtype de landcode is aangevuld met de letter I is ingesteld, dan wordt dit bankrekeningtype gehanteerd. Dus bij een Nederlandse IBAN is de bankrekeningtype  dan “NLI”. Als in de landentabel dit bankrekeningtype niet ingevuld is, dan wordt bankrekeningtype “IBA” aangehouden.

PDF-facturen

Het PDF-document van de inkoop- en verkoopfacturen kan als bijlage in Globe+ gekoppeld worden bij het doorzetten van de journaalposten. In de Instellingen op tabblad Opties kan die apart aangezet worden voor inkoopfacturen en verkoopfacturen. Het is mogelijk dat Scan Sys de PDF-documenten voor inkoop al doorzet naar Globe. In dat geval adviseren we het uit te laten staan voor inkoopfacturen.

Probleemoplossing

  • Foutmelding in het koppelingslog:  Exceptie in aanroep AECGLPlus.dll: De benodigde Interbase ODBC driver kan niet worden gevonden. Deze kan geïnstalleerd worden vanuit de ..\Setup\Patches\Misc map door het bestand odbcibinstall.exe uit te voeren. Deze melding spreekt voor zich, ODBC is niet geïnstalleerd op dit systeem, Zie voor oplossing hierboven onder het kopje ODBC.
  • Foutmelding in het koppelingslog: Exceptie in aanroep AECGLPlus.dll: The system cannot find the file specified. In Globe+ is nog niet het programmabestand van AEC Globe+ koppeling geïnstalleerd. Start Exact AEC op, op de server waarop de koppeling draait zodat de installer van service pack 14 (of hoger) het programmabestand zal installeren.
  • Foutmelding Class not registered bij opstarten van de Globe koppeling: Voer de internet update uit naar 1.50 service pack 18 (of hoger).

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes detail
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.893.267
 Assortment:  Date: 26-03-2023
 Release: 1.50  Attachment:
 Disclaimer