One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het uitvoeren van de D&B relatie validatie en het opvragen van het risicoprofiel

Introductie

Dun & Bradstreet (D&B) beschikt over een databank met een grote hoeveelheid klantgegevens, die dagelijks worden verzameld en bijgewerkt op basis van verschillende bronnen. Organisaties kunnen, uiteraard tegen betaling, gebruik maken van deze databank. Hierbij is het 'DUNS Nummer' het nummer waaronder een organisatie bekend is in de databank. Met de module SE1016 E-Risk Management kunt u bij het onderhoud van de relaties op het tabblad 'Basis' gebruik maken van de diensten van 'D&B'. Om hiervan gebruik te maken dient u uw D&B account gegevens in te vullen in de D&B instellingen. Op basis van deze account gegevens wordt contact gemaakt met de server van D&B.

Met het -icoon op het tabblad 'Basis' bij het onderhoud van de relaties, en middels de knop 'Risicoprofiel opvragen' in menupad [Financieel, Verslagen, Risicoprofiel opvragen] kunt u verbinding maken met D&B om de relatie te valideren en het risicoprofiel op te vragen.

Meer informatie over de verschillende pakketten en welke informatie u kunt opvragen kunt u lezen op de website van D&B.
 

Uitleg van de velden

Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit dient u over een account bij Dun & Bradstreet (D&B) te beschikken. Tevens dient u de accountgegevens in de D&B-instellingen te definiëren.

Het opvragen van de gegevens kan op twee manieren plaatsvinden:

 • Het bij de relatie ingevulde DUNS nummer is geldig en het DUNS nummer is reeds aanwezig in de DUNS gegevens in Exact Globe Next.
 • Het bij de relatie ingevulde DUNS nummer is geldig en het DUNS nummer is nog niet aanwezig in de DUNS gegevens in Exact Globe Next.

 

Het DUNS nummer is geldig en is reeds aanwezig in de administratie.

 • Wanneer u op het icoon klikt word er gecontroleerd of de gegevens die u in de D&B instellingen heeft opgegeven geldig zijn. Wanneer de gegevens niet geldig zijn wordt u hierover geïnformeerd middels een melding.

  "Verbinding met Dun & Bradstreet webservice faalt. De relatiegegevens gekocht bij D&B zijn niet gelijk aan de huidige relatiegegevens. Wilt u de relatie gegevens aanpassen op basis van".

  Wanneer deze melding verschijnt geeft dit aan dat de gebruikersnaam en wachtwoord in de D&B-instellingen niet of onjuist zijn gevuld. U dient te controleren of u in de D&B-instellingen de juiste gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevuld. 
   

 • Wanneer de gegevens geldig zijn wordt er verbinding gemaakt met D&B en wordt bijvoorbeeld het volgende scherm getoond.  "Data voor de D&B pakketten bestaat reeds voor deze relatie. Wilt u deze informatie hergebruiken?" In dit scherm worden de pakketten getoond waarvoor reeds informatie aanwezig is in uw administratie. In dit geval zijn er voor het betreffende DUNS nr al van zes pakketten informatie aanwezig in de administratie. Afhankelijk van uw situatie kan er bij u informatie van minder pakketten aanwezig zijn. Alleen de pakketten waarvoor reeds informatie aanwezig is worden getoond. Met de knop' Ja' bevestigt u en wordt de informatie hergebruikt. Op de achtergrond wordt de code van de relatie dan toegevoegd aan de DUNS gegevens waarbij het betreffende DUNS nr is gevuld. Wanneer u kiest voor 'Nee' wordt de aanwezige informatie niet hergebruikt en kunt u een nieuw datapakket selecteren.

Situatie 1

 • Wanneer u alleen het functierecht 'Inclusief D&B relatie validatie' heeft is de optie 'Opvragen D&B risicoprofiel' uitgevinkt en niet actief. De optie 'Inclusief D&B relatie validatie' is altijd aangevinkt en niet te wijzigen.


   
 • Wanneer u op 'OK' klikt wordt het 'Business Verification' pakket opgeslagen bij de DUNS gegevens in Exact Globe Next. Wanneer deze reeds aanwezig zijn wordt de melding "Wilt u de details van de relatie overschrijven met de D&B data?" getoond. Het Business Verification pakket is minimale pakket dat u kunt opslaan.


   
 • Wanneer u op 'Ja' klikt worden de adresgegevens van de relatie overschreven met de adresgegevens die bij D&B bekend zijn. Wanneer u de adresgegevens niet wenst te overschrijven klikt u op 'Nee'.

  In Exact Globe Next kunt u meerdere adressen aanmaken bij een relatie zoals het bezoekadres, postadres, leveradres en factuuradres. Standaard wordt bij het onderhoud van de relatie het bezoekadres getoond. Wanneer u het standaard adrestype heeft aangepast en u start deze functie op dan wordt het geselecteerde adres overschreven. Het bezoekadres zal in dat geval nog de oude adresgegevens bevatten.

Situatie 2

 • Wanneer u over het functierecht 'Inclusief D&B relatie validatie' en 'Opvragen D&B risicoprofiel' beschikt, wordt het volgende scherm getoond.  Hier kunt u het gewenste datapakket selecteren en de account validatie uitvoeren en risicoprofiel opvragen. De optie 'Opvragen D&B risicoprofiel' is standaard uitgevinkt. Wanneer u deze optie aanvinkt wordt de sectie 'Datapakket' actief en kunt u het gewenste pakket selecteren.
 • Wanneer u een pakket selecteert dat niet geldig is wordt dit aangegeven middels de melding "Het geselecteerde <Pakketnaam> datapakket is niet geldig".
 • U kunt vervolgens op 'OK' klikken en een ander pakket selecteren. Wanneer u een geldig datapakket selecteert worden de DUNS gegevens opgeslagen in de administratie. Wanneer het DUNS nummer bij de relatie niet gevuld is wordt dit tevens gevuld en wordt de melding "Wilt u de details van de relatie overschrijven met de D&B data?" getoond.
 • Wanneer u op 'Ja' klikt worden de adresgegevens van de relatie overschreven met de adresgegevens die bij D&B bekend zijn. Wanneer u de adresgegevens niet wenst te overschrijven klikt u op 'Nee'.

Situatie 3

 • Wanneer u alleen over het functierecht 'Opvragen D&B risicoprofiel' beschikt wordt het volgende scherm getoond:


   
 • De optie 'Opvragen D&B risicoprofiel' is standaard uitgevinkt. Wanneer u deze optie aanvinkt wordt de sectie 'Data pakket' actief en kunt u het gewenste pakket selecteren.
 • Wanneer u een pakket selecteert dat niet geldig is wordt dit aangegeven middels de melding "Het geselecteerde <Pakketnaam> datapakket is niet geldig".
 • U kunt vervolgens op 'OK' klikken en een ander pakket selecteren. Wanneer u een geldig datapakket selecteert worden de DUNS gegevens opgeslagen in de administratie. Wanneer er bij de relatie geen DUNS nummer was gevuld wordt dit tevens gevuld. 

Wanneer het DUNS nummer niet geldig is maar wel aanwezig is in de administratie dan geldt hetzelfde als de situatie hieronder.

 

Het DUNS nummer is geldig maar is nog niet aanwezig in de administratie.

 • Wanneer u op het icoon klikt word er gecontroleerd op de gegevens die u in de D&B instellingen heeft opgegeven geldig zijn. Wanneer de gegevens niet geldig zijn wordt u hierover geïnformeerd middels een melding.
 • Wanneer de gegevens geldig zijn wordt er verbinding gemaakt met D&B en wordt het volgende scherm getoond.


   
 • Hier kunt u op basis van een aantal criteria zoeken naar de relatie. Wanneer u boven in het scherm de optie 'Bedrijfsnaam' selecteert kunt u zoeken op de bedrijfsnaam. Bij het zoeken op bedrijfsnaam is het verplicht om de velden 'Bedrijfsnaam', 'Provincie' en 'Landcode' in te vullen. Met de optie 'DUNS nummer' kunt u zoeken op het DUNS nummer van de relatie. Bij het zoeken op DUNS nummer is het verplicht om de velden 'DUNS nummer' en 'Landcode' in te vullen. Met de optie 'Telefoon' kunt u zoeken op het telefoonnummer van de relatie. Bij het zoeken op DUNS nummer is het verplicht om de velden 'Telefoon' en 'Landcode' in te vullen.
 • Selecteer vervolgens de gewenste relatie en klik op 'Selecteren' om de relatie validatie en het opvragen van het risicoprofiel uit te voeren.
 • Afhankelijk van uw situatie, is nu een van de hierboven genoemde situatiebeschrijvingen van toepassing.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 19.179.548
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 394  Attachment:
 Disclaimer