One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Persoonsgegevens classificaties onderhouden

Menupad

Systeem ? HR & Beveiliging ? Persoonsgegevens ? Classificaties

Introductie

In dit scherm kunt u classificaties aanmaken en koppelen aan de persoonsgegevens (contactpersonen, relaties, medewerkers), welke u kunnen helpen om te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

In deze classificaties kunt u informatie opnemen over de relevante types/categorieën van persoonsgegevens in uw administratie. Per classificatie kunt u een gebeurtenis definiëren die aangeeft wanneer het niet meer nodig is om een entiteit in uw systeem te hebben (bijvoorbeeld een lead wordt niet gepromoveerd naar suspect, een sollicitant wordt niet aangenomen, etc) en een bewaartermijn opgeven. Verder kunt u definiëren welke velden met persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd moeten worden en aangeven welke documenttypes en activiteitensoorten verwijderd dienen te worden wanneer de persoonsgegevens verwijderd dienen te worden.

Hoe kan ik een persoonsgegevens classificatie aanmaken?

 1. Klik op Nieuw.
 2. Definieer de velden.
 3. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik een persoonsgegevens classificatie bewerken?

 1. Selecteer de betreffende classificatie en klik op Open.
 2. Wijzig de gegevens.
 3. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik een persoonsgegevens classificatie verwijderen?

 1. Selecteer de betreffende classificatie en klik op Open.
 2. Klik op Verwijderen.
 3. Klik op OK in de bevestigingsmelding.

Opmerking: Een persoonsgegevens classificatie die is gekoppeld aan personen kan niet worden verwijderd.

Hoe kan ik een persoonsgegevens classificatie kopiëren?

 1. Selecteer de classificatie die u wilt kopiëren.
 2. Klik op Kopiëren.
 3. Geef een code en omschrijving op voor de nieuwe classificatie.
 4. Klik op Kopiëren.
 5. Er wordt een bevestigingsmelding getoond. Klik op Ja.
 6. Vervolgens wordt het onderhoudsscherm van de nieuwe persoonsgegevens classificatie getoond. Hier kunt u eventueel nog zaken aanpassen.
 7. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik een persoonsgegevens classificatie vernummeren?

 1. Selecteer de classificatie die u wilt vernummeren.
 2. Klik op Vernummer.
 3. Geef de nieuwe code voor de classificatie op.
 4. Klik op Vernummer.
 5. Er wordt een bevestigingsmelding getoond. Klik op Ja.

Velden

Knoppen

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.439.972
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 416  Attachment:
 Disclaimer