One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC 1.46 service pack 23: Normprijscodes factureren in de Service module

In service pack 23 voor Exact AEC 1.46 kan voor de Service module ingesteld worden dat de verbruiksregels van servicebonnen standaard niet gefactureerd worden. Voor bewerkingen die wel doorbelast mogen worden aan de opdrachtgever kunnen artikelen gekoppeld worden aan een instelbare prijsgroep voor normprijscodes.

Stamgegevens

Om het systeem van normprijscodes factureren in gebruik te nemen, kan in Stamgegevens voor module Middelen een prijsgroep voor de normprijscodes aangemaakt worden.

Instellingen

In de systeeminstellingen van de module Bonnen kan een prijsgroep voor normprijscodes ingesteld worden. Hier kan de prijsgroep gekozen zoals die in Stamgegevens, Middelen vastgelegd is.

Middelen

Ten behoeve voor de normprijscodes van de opdrachtgever kan in de module Middelen voor de hoofdgroepen materiaal, materieel, onderaanneming of overige kosten artikelen aangemaakt worden. Als deze artikelen gekoppeld zijn aan de prijsgroep voor normprijscodes, dan wordt bij het boeken van verbruik op deze artikelen standaard altijd "Factureren" aangevinkt.

Projecten en contracten

Op de projectkaart en de contractkaart is op tabblad Extra een groepbox genaamd "Service" toegevoegd waarin aangevinkt kan worden of standaard alleen normprijscodes gefactureerd moeten worden. Deze instelling is zichtbaar indien in de instellingen van module Bonnen een prijsgroep voor normprijscodes geselecteerd is. Indien bij een project "Standaard alleen normprijscodes factureren" is aangevinkt, dan wordt bij het boeken van verbruik op aan dit project gekoppelde werkbonnen standaard het de kolom "Factureren" uitgevinkt. Als men een artikel selecteert die gekoppeld is aan de prijsgroep voor normprijscodes, dan zal het de kolom "Factureren" aangevinkt worden.

Inlezen onderhoudsberichten

Indien men onderhoudsberichten in het formaat van de Ketenstandaard Bouw en Installatie inleest, dan worden de opdrachtregels standaard als factureerbaar ingelezen.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes detail
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.034.284
 Assortment:  Date: 03-06-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer