One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

BTW

Inleiding

De BTW-administratie van uw bedrijf is een subadministratie binnen de financiële administratie. U kunt aangeven of u de BTW-verwerking wilt inschakelen. U hebt een BTW-administratie nodig om BTW-gegevens bij te houden in verband met de wetgeving op dit gebied, die als volgt kan worden samengevat:
 • Voor inkoop en verkoop van goederen en diensten moeten standaard BTW-gegevens worden geregistreerd.
 • Voor levering of aanschaf van goederen en diensten vanuit en naar EU-landen onderling (zogeheten intracommunautaire transacties) moeten ICT-gegevens worden geregistreerd.

Tijdens het verwerken van boekingen worden BTW-mutaties aangemaakt, gebaseerd op openstaande posten voor inkopen en verkopen. Deze BTW-mutaties worden gebruikt voor uw standaard BTW-aangifte.

Inrichting BTW

Alvorens gebruik te kunnen maken van de automatische BTW-afhandeling dienen de volgende instellingen en stamgegevens te worden geconfigureerd:

Instellingen

De BTW-instellingen [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen] bepalen hoe het BTW-proces wordt afgehandeld. Bepaalde bedrijven moeten BTW-gegevens betreffende uitgifte en ontvangst van goederen in het kader van loonwerk registreren. Hiervoor is de meest uitvoerige registratie van BTW-gegevens vereist. U kunt in deze instellingen aangeven hoe de BTW moet worden berekend en in welke mate uw administratie met BTW gaat werken. Als u BTW-gegevens uitvoerig registreert, worden ook gegevens over transacties binnen de EU (ICT-gegevens) geregistreerd.

 • BTW uitschakelen
  Met deze instelling in  [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen] kunt u het gebruik van BTW in de administratie uitschakelen. Zet deze instelling aan als u geen gebruik wilt maken van BTW in deze administratie. Zolang er boekingen aanwezig zijn in een administratie, kunt u het gebruik van BTW niet aan- of uitschakelen.
 • BTW-Historie
  Met deze instelling kunt u in uw administratie volledig gebruik maken van de BTW-registratie en de BTW-aangifte (en ICP-aangifte) door Exact Financials Enterprise laten genereren. Zet deze instelling aan als u alle gegevens, inclusief ICP-gegevens, wilt registreren en BTW-overzichten wilt kunnen genereren. Als u al posten met BTW hebt geboekt en vervolgens deze instelling uitschakelt, gaan de BTW-gegevens en de statistische gegevens verloren. Als gevolg hiervan zullen de gegevens op de BTW-aangifte onjuist zijn.
 • Niet-aftrekbare BTW

 • Automatische BTW-correctie
  Automatische BTW correctie is voor Duitse Administraties verplicht. Als u deze instelling markeert, wordt bij het afboeken van de openstaande posten de BTW op de oorsponkelijke factuur gecorrigeerd indien bij (gedeeltelijke) betaling van de openstaande post een gedeelte wordt afgeboekt op betalingskortingen, betalingverschillen of op kredietbeperkingen. 
 • Wijzigen BTW-nummer debiteuren/crediteuren
  Markeer deze optie als u in [Finance: Debiteuren, Onderhoud, Stamgegevens] en in [Finance: Crediteuren, Onderhoud, Stamgegevens] de BTW-nummers na eerdere invoer tussentijds wil kunnen wijzigen. Als u deze optie niet markeert, zullen de BTW-nummer niet wijzigbaar zijn zodra ze zijn aangemaakt. Dit is om foutieve invoer te voorkomen.
 • BTW-compensatie
  Als deze instelling wordt aangevinkt, wordt het mogelijk om in onderhoud BTW codes bij het aanmaken van een nieuwe BTW code van het type inkoop een tweede tabblad 'BTW-compensatie' te vullen met gegevens over het percentage BTW te compenseren en het percentage niet-aftrekbare BTW. Zie [BTW-Compensatiefonds].

Stamgegevens

 • BTW-grootboekrekeningen
  BTW-grootboekrekeningen worden gebruikt om BTW-gegevens in het grootboek te registreren. De belangrijkste rekeningen zijn 'Te vorderen BTW', 'Af te dragen BTW' en de basisrekeningen. Door tijdens het invoeren van de boeking een BTW-code mee te geven wordt tijdens het verwerken van de boeking automatisch het BTW bedrag berekend en automatisch geboekt op rekeningen 'Te vorderen BTW' en 'Af te dragen BTW'. Zie [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboekrekeningen]. Voor het aanmaken van grootboekrekeningen is het koppelen van een BTW-code verplicht, tegelijkertijd is een grootboekrekening nodig om een BTW-code te kunnen definiëren. De BTW-code '0' is altijd beschikbaar en aangemaakt tijdens het aanmaken van de administratie. Begin met het aanmaken van de BTW-rekeningen en gebruik daarbij BTW-code '0'. Vervolgens definieert u alle BTW-codes die u nodig hebt, waarbij u de rekeningen gebruikt die u zojuist hebt aangemaakt. Daarna kunt u alle andere grootboekrekeningen aanmaken.
 • BTW-codes
  Bij vrijwel iedere transactie speelt BTW een belangrijke rol. Wanneer u een boeking invoert, hoeft u alleen de correcte BTW-code te selecteren. De BTW zal automatisch worden berekend en worden gejournaliseerd. Maak de BTW-codes aan die het meeste zullen worden gebruikt via [Finance: Grootboek, BTW, Stamgegevens, Onderhoud, BTW-codes]. Als er voor een bepaalde boeking geen BTW dient te worden gebruikt, kunt u de standaard BTW-code '0' gebruiken. De BTW-code '0' kunt u lezen als BTW-ongeregistreerd. De transacties gekoppeld aan deze code worden niet meegenomen in de BTW-aangifte. Als u een BTW percentage van 0% wilt vastleggen in de BTW-aangifte, dient u hiervoor een separate BTW-code aan te maken. U kunt eventueel ook in de BTW-instellingen het gebruik van BTW voor deze administratie geheel uitschakelen.
 • Fiscaal vertegenwoordigers
  Als uw bedrijf geen dochterondernemingen in het buitenland heeft en u daar wel BTW moet betalen, kunt u een fiscaal vertegenwoordiger aanstellen [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Fiscaal vertegenwoordigers]. Dit is een persoon die, of een bedrijf dat, verantwoordelijk is voor het invullen van uw BTW-aangiften en het betalen van BTW voor uw bedrijf in het buitenland. De vertegenwoordiger zorgt ook voor de BTW-aftrek en de betaling van BTW over importeren. Een overzicht van de aangemaakte fiscale vertegenwoorrdigers vindt u terug in [Finance: Stamgegevens, Overzichten, Fiscaal vertegenwoordigers].
 • Officiële wisselkoersen
  Mutaties in vreemde valuta kunnen bij vermelding op uw aangifteformulier zijn omgerekend naar de standaard valuta tegen een officiële wisselkoers. De officiële wisselkoers kan verschillen van de koers die is gebruikt voor het verwerken van de boekingen. U moet daarom naast de standaard wisselkoers een officiële BTW-koers aanmaken in [Finance: Grootboek, Valuta, Onderhoud, Koersen].
 • BTW-memoriaal
  Maak in [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboeken] een BTW-memoriaal als u rechtstreeks op de aan de BTW-codes gekoppelde BTW-rekeningen wilt kunnen boeken. In alle andere dagboeken verlopen de boekingen op de BTW-rekeningen altijd via de BTW-code. U kunt dit memoriaal gebruiken om na betalingen van de BTW de grootboekrekeningen 'Te vorderen BTW' en 'Af te dragen BTW' direct af te boeken tegen de rekening 'Afgedragen BTW'.
 • Debiteuren verrijken met BTW-gegevens
  Verrijk uw klantenbestand door in [Finance: Debiteuren, Onderhoud, Stamgegevens] per klant de BTW-gegevens te vullen. Zo kunt u het BTW-nummer van uw klant vastleggen en aangeven op welke datum u voor het laatst dit BTW-nummer heeft gecontroleerd. Tevens kunt u de standaard BTW-code van de debiteur aangeven. Tijdens het invoeren van orders, verkoopfacturen of verkoopboekingen zal bij selectie van deze klant de standaard BTW-code automatisch worden voorgesteld. U kunt tevens aangeven of tijdens het vastleggen van de transactie de voorgestelde BTW-code mag worden gewijzigd of niet.
 • Crediteuren verrijken met BTW-gegevens
  Verrijk u leveranciersbestand met BTW-gegevens in [Finance: Crediteuren, Onderhoud, Stamgegevens]. De velden en de werkwijze is identiek aan het verrijken van uw klantgegevens met BTW-gegevens.

Proces

 • Verwerken boekingen
 • Periode afsluiting
 • BTW aangifte
 • BTW ICT aangifte
 • BTW-compensatie aangifte

Procedure

 • Werken met BTW-overzichten
 • BTW-register aanmaken
 • BTW-aangifteformulier invullen
 • ICT-aangifte samenstellen en invullen. Zie [ICT-aangifte]

Werken met BTW-overzichten

BTW-overzichten zijn gebaseerd op de BTW-historie en bevatten alle vereiste BTW-gegevens. U kunt deze overzichten gebruiken om na te gaan hoeveel BTW u kunt terugvorderen en hoeveel BTW u moet afdragen aan de belastingdienst. BTW-overzichten kunt u alleen genereren als u 'BTW-historie' in [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen] hebt ingeschakeld. U maakt gebruik van [Finance: Grootboek, BTW, BTW-overzichten, Op basis van BTW-historie] om de benodigde informatie op te vragen.

Meest gestelde vragen

 • Waarom geeft mijn BTW-overzicht geen bedragen voor de omzetrekeningen weer?

  U hebt waarschijnlijk het verkeerde type rekening gedefinieerd. Selecteer in [Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboekrekeningen] in 'Type rekening' de optie {Omzetrekening}, in plaats van {Kostenrekening} of {Neutrale rekening}.

 • Ik heb voor het verkoopboek BTW-code '0' geselecteerd. Waarom wordt er toch BTW berekend voor de verkoopbedragen, en waarom wordt BTW weergegeven op de overzichten?

  De BTW wordt in het algemeen berekend op basis van de code die is gekoppeld aan de relevante omzetrekening. U moet een aparte omzetrekening aanmaken voor 0% BTW.

BTW-aangifte samenstellen

Elk bedrijf moet de af te dragen BTW berekenen, een aangifte invullen en inzenden, en de af te dragen BTW aan de belastingdienst betalen. In uw programma kunt u de volgende drie stappen uitvoeren om een BTW-aangifte samen te stellen. Elke stap wordt in een afzonderlijke functie uitgevoerd.

 1. Velden voor de BTW-aangifte definiëren: Elk BTW-aangifteformulier bestaat uit een aantal velden, die vakken worden genoemd. In uw programma moet u deze vakken definiëren.
 2. Codes en vakken koppelen: Elk vak op een BTW-aangifte vertegenwoordigt een BTW-percentage. Deze percentages worden in uw programma ingevoerd als BTW-codes. Om ervoor te zorgen dat de vakken in uw programma worden gebruikt voor de juiste percentages, moet u ze koppelen aan de BTW-codes.
 3. BTW-aangifte invullen: Als u alle BTW-vakken voor het formulier dat u wilt gebruiken, hebt gedefinieerd en gekoppeld aan BTW-codes, kunt u het aangifteformulier invullen.

Velden voor het BTW-aangifteformulier definiëren

Als u in uw programma een BTW-aangifte opstelt, moet u de velden voor het BTW-aangifteformulier definiëren. Daarbij geeft u voor elk veld aan om welk type veld het gaat en voegt u er een omschrijving aan toe. Een veld wordt in het algemeen aangeduid met de term 'vak'. Een vak is de positie op het BTW-aangifteformulier waar bedragen moeten worden ingevuld. Hebt u de vakken gedefinieerd in [Finance: Grootboek, BTW, Stamgegevens, Onderhoud, BTW-aangifte vakken] , dan kunt u er BTW-percentages aan koppelen.

Het aantal vakken en het type vakken kan verschillen per land waarvoor u een BTW-aangifte samenstelt. U moet daarom per vak dat u definieert, de desbetreffende landcode invoeren.

     

BTW-codes en vakken koppelen

Door een BTW-code te koppelen aan een vak in [Finance: Grootboek, BTW, Stamgegevens, Onderhoud, BTW-aangifte vakken] geeft u aan dat het BTW-bedrag of de BTW-grondslag die met deze BTW-code is ingevoerd, moet worden afgedrukt in dit vak op het BTW-aangifteformulier. Het programma kan dan automatisch de bedragen van de desbetreffende mutaties inlezen.

 • De BTW-functionaliteit kunt u alleen optimaal gebruiken als u 'BTW-historie' hebt ingeschakeld.

BTW-aangifteformulier invullen

Bedrijven zijn verplicht regelmatig aangifte te doen ten behoeve van de omzetbelasting. Bedragen over mutaties die zijn voorzien van een zelfde BTW-code, worden aan de hand van de gemaakte koppelingen bij elkaar opgeteld in de desbetreffende vakken. Het BTW-aangifteformulier wordt in [Finance: Grootboek, BTW, BTW-aangifte, BTW-aangifte] vervolgens ingevuld met behulp van de codes die voor de BTW-mutaties zijn gedefinieerd.

 • Het aangifteformulier kan per periode, maar ook op datum worden afgedrukt. Behalve een nieuwe aangifte kunt u bovendien een bestaande aangifte (die al is afgedrukt) opnieuw genereren. Geef uw keuze aan in de desbetreffende velden.

Het aangifte formulier dient elektronisch te worden aangeleverd bij de belastingdienst. Gebruik het Elektronische Aangifte Programma.


Exact Financials Enterprise > Startpagina BTW 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 17.588.840
 Assortment:  Date: 02-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer