One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Persoonsgegevens classificaties aanmaken en bewerken

Menupad

Modules ? Systeem ? Inrichting ? Persoonsgegevens ? Classificatie

Introductie

Op deze pagina kunt u classificaties aanmaken en koppelen aan de persoonsgegevens (contactpersonen, relaties, medewerkers), welke u kunnen helpen om te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

In deze classificaties kunt u informatie opnemen over de relevante types/categorieën van persoonsgegevens in uw administratie. Per classificatie kunt u een gebeurtenis definiëren die aangeeft wanneer het niet meer nodig is om een entiteit in uw systeem te hebben (bijvoorbeeld een lead wordt niet gepromoveerd naar suspect, een sollicitant wordt niet aangenomen, etc) en een bewaartermijn opgeven. Verder kunt u definiëren welke velden met persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd moeten worden en aangeven welke documenttypes en verzoektypes verwijderd dienen te worden wanneer de persoonsgegevens verwijderd dienen te worden. 

Rollen en rechten

Om de persoonsgegevens classificaties te kunnen beheren dient u te beschikken over het functierecht 1029 – Personal data management. Gebruikers met de rol Personal data controller beschikken over dit functierecht.

Opmerkingen:

 • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
 • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Hoe kan ik een persoonsgegevens classificatie aanmaken?

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op Nieuw.
 2. Definieer de velden.
 3. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik een persoonsgegevens classificatie bewerken?

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op de hyperlink in de kolom Code van de betreffende classificatie.
 2. Wijzig de gegevens.
 3. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik een persoonsgegevens classificatie verwijderen?

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op de hyperlink in de kolom Code van de betreffende classificatie.
 2. Klik op Verwijderen.
 3. Klik op OK in de bevestigingsmelding.

Hoe kan ik de gegevens van een persoonsgegevens classificatie kopiëren naar een nieuwe classificatie?

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op de hyperlink in de kolom Code van de betreffende classificatie.
 2. Klik op Kopiëren om de Systeem: Classificatie - Kopiëren pagina te openen.
 3. Geef bij de velden Code en Omschrijving de code en omschrijving voor de nieuwe classificatie op.
 4. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik een persoonsgegevens classificatie vernummeren?

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op de hyperlink in de kolom Code van de betreffende classificatie.
 2. Klik op Vernummer om de Systeem: Classificatie - Vernummer pagina te openen.
 3. Geef bij het veld Nieuwe code, de nieuwe code op.
 4. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik aangeven welke stamgegevens geanonimiseerd moeten worden?

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op de hyperlink in de kolom Code van de betreffende classificatie.
 2. Klik op het tabblad Stamgegevens.
 3. Klik op Toevoegen.
 4. Selecteer alle velden waarvoor u de gegevens wilt anonimiseren.
 5. Klik op Toevoegen.
 6. Klik op Sluiten.
 7. De velden worden nu getoond op het tabblad Stamgegevens.
 8. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik aangeven dat bepaalde stamgegevens niet geanonimiseerd moeten worden?

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op de hyperlink in de kolom Code van de betreffende classificatie.
 2. Klik op het tabblad Stamgegevens.
 3. Klik op de X in de kolom Acties van het betreffend veld.
 4. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik aangeven dat documenten van een bepaald documenttype verwijderd moeten worden?

Documenten worden verwijderd op basis van het documenttype. Door een documenttype te selecteren worden alle documenten van dat type verwijderd.

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op de hyperlink in de kolom Code van de betreffende classificatie.
 2. Klik op het tabblad Documenten.
 3. Klik op Toevoegen.
 4. Selecteer alle documenttypes waarvoor u de documenten wilt verwijderen.
 5. Klik op Toevoegen.
 6. Klik op Sluiten.
 7. De documenttypes worden nu getoond op het tabblad Documenten.
 8. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik aangeven dat documenten van een bepaald documenttype niet verwijderd moeten worden?

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op de hyperlink in de kolom Code van de betreffende classificatie.
 2. Klik op het tabblad Documenten.
 3. Klik op de X in de kolom Acties van het betreffende documenttype.
 4. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik aangeven dat verzoeken van een bepaald verzoektype verwijderd moeten worden?

Verzoeken worden verwijderd op basis van het verzoektype. Door een verzoektype te selecteren worden alle verzoeken van dat type verwijderd.

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op de hyperlink in de kolom Code van de betreffende classificatie.
 2. Klik op het tabblad Verzoeken.
 3. Klik op Toevoegen.
 4. Selecteer alle verzoektypes waarvoor u de verzoeken wilt verwijderen.
 5. Klik op Toevoegen.
 6. Klik op Sluiten.
 7. De verzoektypes worden nu getoond op het tabblad Verzoeken.
 8. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik aangeven dat verzoeken van een bepaald verzoektype niet verwijderd moeten worden?

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op de hyperlink in de kolom Code van de betreffende classificatie.
 2. Klik op het tabblad Verzoeken.
 3. Klik op de X in de kolom Acties van het betreffende verzoektype.
 4. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik zien welke documenten aan een persoon zijn gekoppeld?

 1. Open menupad Modules ? Documenten ? Overzichten ? Documenten ? Zoeken.
 2. Selecteer de medewerker bij het veld Medewerker, de relatie bij het veld Relatie of de contactpersoon bij het veld Contactpersoon.
 3. Stel de andere zoekcriteria zo ruim mogelijk in.
 4. Klik op Tonen.

Opmerking: Bij het zoeken naar documenten worden alléén de documenten getoond met een beveiligingsniveau dat lager of gelijk is aan het beveiligingsniveau van de gebruiker die de zoekopdracht uitvoert. Het is daarom aan te raden de zoekopdracht uit te voeren als een gebruiker die voldoende rechten heeft om alle documenten te kunnen zien. Bij het verwijderen worden alle documenten verwijderd ongeacht het beveiligingsniveau.

Hoe kan ik zien welke verzoeken aan een persoon zijn gekoppeld?

 1. Open menupad  Modules ? Werkstroom ? Overzichten ? Verzoeken ? Zoeken.
 2. Selecteer de medewerker bij het veld Medewerker, de relatie bij het veld Relatie of de contactpersoon bij het veld Contactpersoon.
 3. Stel de andere zoekcriteria zo ruim mogelijk in.
 4. Klik op Tonen.

Opmerking: Bij het zoeken naar verzoeken worden alléén de verzoeken getoond met een beveiligingsniveau dat lager of gelijk is aan het beveiligingsniveau van de gebruiker die de zoekopdracht uitvoert. Het is daarom aan te raden de zoekopdracht uit te voeren als een gebruiker die voldoende rechten heeft om alle verzoeken te kunnen zien. Bij het verwijderen worden alle verzoeken verwijderd ongeacht het beveiligingsniveau. 

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.418.876
 Assortment:  Date: 01-11-2018
 Release: 261  Attachment:
 Disclaimer