One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Databaseschema wijzigingen - exactcs (7.20 - 7.21)

Dit document bevat een overzicht van de wijzigingen in het databaseschema van Exact Financials versie 7.21 ten opzichte van Exact Financials versie 7.20 m.b.t de 'exactcs' database.  Een volledige lijst van de wijzigingen kunt u vinden in het exactcs720-721.df of exactcs720-721.sql bestanden die in de 'cd' map wordt geplaast tijdens de installatie.  

Gewijzigde tabellen

  1. Om beter inzicht te geven in de relaties tussen tabellen wordt de referentiele tabel aangegeven in de omschrijving (_desc) van een veld. Deze informatie is afkomstig vanuit de eigenschappen van de entiteiten. Indien een veld een testwaarde is dan wordt dit aangegeven met t_test gevolgd door de testtype.
  2. Alle tabel en veldlabels zijn bijgewerkt op basis van de eigenschappen van de entiteiten.
  3. gebruikers-id (stuser), werknemercode (premp), factuurhouder (iiown) en vertegenwoordiger (lsrep) zijn opgerekt van 12 naar 20 posities.

Nieuwe tabellen

De volgende tabellen zijn nieuw geïntroduceerd.

tabelnaam logtabel tabelomschrijving functionaliteit
y_stusgrp   logging: gebruikers per groep  
y_stprggrp   logging: menuautorisatie  

Hernoemde tabellen

De volgende tabellen zijn hernoemd:

tabelnaam oud tablenaam nieuw reden
lsohl / lsosl / lsotl lseoh / lseol / lseot verkooporders - standardisatie
horder / horitm / hortxt lshoh / lshol / lshot verkooporders (historisch) - standardisatie
lsihl / lsisl / lsitl lseih / lseil / lseit verkoopfacturen - standardisatie
invhhl / invhsl / invhtl lshih / lshil / lshit verkoopfacturen (historisch) - standardisatie
eappl stappl standardisatie
egroup stgrp standardisatie
elang stlang standardisatie
emenu stmnu standardisatie
emenutext stmnutxt standardisatie
eprog stprg standardisatie
eproggroup stprggrp standardisatie
lsohlt / hordert / lsihlt / invhhlt / fas_note x_lsohlt / x_hordert / x_lsihlt / x_invhhlt / x_fas_note worden niet meer gebruikt (alleen voor conversie naar 7.10)
rplcod x_rplcod wordt niet meer gebruikt (alleen voor conversie van 3.5 naar 7.00)
z_text x_z_text wordt niet meer gebruikt (alleen voor conversie van 3.5 naar 7.00)
eproguser x_eproguser wordt niet meer gebruikt (alleen voor conversie van 3.5 naar 7.00)
sticon x_sticon wordt niet meer gebruikt (alleen voor conversie van 3.5 naar 7.00)

Verwijderde tabellen

De volgende tabellen werden al niet meer gebruikt en worden verwijderd:

  • stgrpico
  • boe* / y_boe*
  • bstats / claimsStartpagina Exact Financials 7.21 > Wijzigingen in databaseschema

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes detail
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 27.157.952
 Assortment:  Date: 10-04-2018
 Release: 7.21  Attachment:
 Disclaimer