One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De werking van de voorraadinstelling: 'Voorraadwaardering vanaf laatste herwaardering'

Introductie

In Exact Globe Next kunt u uw voorraden registreren tegen diverse waarderingsmethoden. Afhankelijk van de gekozen methode zal regelmatig een voorraadwaardering uitgevoerd dienen te worden, om altijd de juiste voorraadwaarde op de balans te hebben. Tevens kan periodiek een herwaardering plaatsvinden om ontstane verschillen in de voorraadwaarde te corrigeren. Bij het uitvoeren van een voorraadwaardering en herwaardering worden alle transacties op de artikelen meegenomen waarvoor u deze uitvoert. Nu kan dit, zeker voor grotere administraties met veel transacties, enige tijd in beslag nemen.

Met de voorraadinstelling 'Voorraadwaardering vanaf laatste herwaardering' worden bij de voorraadwaardering en voorraadherwaardering uitsluitend transacties met een datum later dan de datum van de laatste herwaardering in acht genomen.

Uitleg

Voorraadwaardering
Via [Voorraad, Magazijnbeheer, Voorraadwaardering] kunt u de juiste kostprijs aan uw uitgaande goederenstroom toekennen. Wanneer u gebruik maakt van 'Voorraadwaardering vanaf laatste herwaardering' dan geldt het volgende voor de voorraadwaardering:

 • De datum van de laatste herwaardering wordt altijd als uitgangspunt gebruikt en niet de datum van de allereerste transactie. Een uitzondering hierop is wanneer er nog geen herwaarderingstransactie aanwezig is. In dat geval wordt de datum van de eerste transactie als uitgangpunt gebruikt.
 • Transacties met een datum die voor de datum van de laatste herwaardering valt worden niet meegenomen. Eventuele wijzigingen mbt deze transacties hebben dan ook geen invloed op de voorraadwaardering. Bij wijzigingen kunt u bijvoorbeeld denken aan het logistiek afstemmen of het toewijzen van additionele kosten.
 • Het veld 'Mutatiedatum' in het selectiescherm van de voorraadwaardering is niet beschikbaar. Omdat altijd de datum van de laatste herwaarderingstransactie wordt  gebruikt is dit veld niet van toepassing en wordt dan ook niet getoond.
 • Transacties met een datum voor de datum van de laatste herwaardering worden gegroepeerd en  getoond bij 'Sub totaal' in het MS Excel bestand.


   

Voorraadherwaardering
Nadat u logistiek heeft afgestemd en een voorraadwaardering heeft gedaan kunt u via [Systeem, Logistiek, Herwaarderen] de voorraad herwaarderen. Wanneer u gebruik maakt van 'Voorraadwaardering vanaf laatste herwaardering' dan geldt het volgende voor de voorraadherwaardering:

 • Na het inschakelen van de nieuwe functionaliteit zal de eerste herwaardering nog over alle transacties verlopen. Elke volgende herwaardering zal uitsluitend de laatste herwaarderingsboeking en de transacties met een datum later dan de datum van de laatste herwaardering meenemen.
 • In het herwaarderingsscherm is een extra kolom toegevoegd: 'Datum herwaardering'. Standaard is deze kolom gevuld met de datum van de laatste herwaarderingstransactie die voor de datum valt die u in het selectiescherm heeft opgegeven. Als er geen datum van een herwaarderingstransactie aanwezig is, dan is deze kolom leeg en niet wijzigbaar. Wanneer er wel een datum aanwezig is kunt u middels <F5> een scherm opvragen waarin u een andere datum van een andere herwaarderingstransactie kunt selecteren.  In dit scherm worden alle herwaarderingtransacties getoond met een datum die voor de in het selectiescherm opgegeven datum vallen. Vervallen herwaarderingstransacties worden niet getoond. Middels de optie 'Inclusief: Boekingen laten vervallen' kunt u aangeven dat u tevens de vervallen herwaarderingstransacties wilt tonen. Deze kunt u echter niet selecteren en worden puur ter informatie getoond.
 • Transacties met een datum die voor de datum van de laatste herwaardering valt worden niet meegenomen. Eventuele wijzigingen mbt deze transacties hebben dan ook geen invloed op de voorraadwaardering.
 • In het selectiescherm van de voorraadherwaardering beschikt u over de optie 'Artikelen zonder herwaarderingsadvies meenemen'. Hiermee kunt u aangeven of u wilt dat ook alle artikelen waarvoor geen bedrag geherwaardeerd behoeft te worden, meegenomen worden in het overzicht. Wanneer u in de voorraadinstellingen heeft aangegeven herwaarderingen steeds uit te willen voeren vanaf de laatste datum dat geherwaardeerd is, en u vinkt deze optie aan, worden herwaarderingsregels geboekt. Deze hebben geen waarde, maar zorgen ervoor dat bij een volgende herwaardering het systeem kan zien wanneer voor het laatst is geherwaardeerd. Wanneer u de instelling uit heeft staan, en u vinkt wel deze optie aan, worden de artikelen wel getoond maar worden geen regels aangemaakt. Het is niet aan te raden bij elke herwaardering regels aan te laten maken voor herwaarderingen zonder waarde, aangezien databasegroei het gevolg kan zijn.

  In combinatie met de optie 'Voorraadwaardering vanaf laatste herwaardering' in de voorraadinstellingen, is deze instelling van toepassing op het tonen van de artikelen en / of het aanmaken van herwaarderingsregels voor deze artikelen. In onderstaande tabel worden de verschillende combinaties getoond.

  Combinatie Resultaat
  Voorraadwaardering vanaf laatste herwaardering Artikelen zonder herwaarderingsadvies meenemen Tonen artikelen Aanmaken herwaarderings
  regels

 

Voorbeelden

In onderstaande voorbeelden wordt de werking van de instelling 'Voorraadwaardering vanaf laatste herwaardering' nader toegelicht. In al deze voorbeelden wordt uitgegaan van transacties in één magazijn, voor het zelfde artikel met de waarderingsmethode GIP.

Voorbeeld 1: Voorraadherwaardering met de instelling  'Artikelen zonder herwaarderingsadvies meenemen'.

Situatie voor de herwaardering:

Type Datum Rekening Aantal Bedrag Prijs
Ontvangst 09/02/2005 Voorraad 10.000 120.00 12.000
Ontvangst 12/02/2005 Voorraad 2.000 30.00 15.000

Situatie na de herwaardering:

Type Datum Rekening Aantal Bedrag Prijs
Ontvangst 09/02/2005 Voorraad 10.000 120.00 12.000
Ontvangst 12/02/2005 Voorraad 2.000 30.00 15.000
Herwaardering 01/03/2005 Voorraad -12.000 -150.00  
Herwaardering 01/03/2005 Tussenrekening 12.000 150.00  
Herwaardering 01/03/2005 Voorraad 12.000 150.00  
Herwaardering 01/03/2005 Tussenrekening -12.000 -150.00  

Herwaardering 01/03/2005 Prijsverschillen 0.000 0.00  
Herwaardering 01/03/2005 Tussenrekening 0.000 0.00  

In het bovenstaande voorbeeld worden er 4 herwaarderingsregels aangemaakt, maar deze hebben echter geen invloed op de voorraadwaarde. De regels worden aangemaakt omdat deze van belang zijn voor een correcte werking. De twee overige regels (in het rood weergegeven) worden NIET aangemaakt. Alle regels met een aantal van 0 en een bedrag van 0 worden niet aangemaakt.

Voorbeeld 2: Voorraadwaardering gebaseerd op de laatste herwaardering

Situatie voor de waardering:

Type Datum Rekening Aantal Bedrag Prijs
Ontvangst 09/02/2005 Voorraad 10.000 120.00 12.000
Levering 12/02/2005 Voorraad -2.000 -20.00 10.000
Herwaardering 01/03/2005 Voorraad 8.000 96.00  
Herwaardering 01/03/2005 Voorraad -8.000 -100.00  
Ontvangst 05/03/2005 Voorraad 2.000 30.00 15.000
Levering 06/03/2005 Voorraad -5.000 -50.00 10.000

Situatie na de waardering:

Type Datum Rekening Aantal Bedrag Prijs
Ontvangst 09/02/2005 Voorraad 10.000 120.00 12.000
Levering 12/02/2005 Voorraad -2.000 -20.00 10.000
Herwaardering 01/03/2005 Voorraad 8.000 96.00  
Herwaardering 01/03/2005 Voorraad -8.000 -100.00  
Ontvangst 05/03/2005 Voorraad 2.000 30.00 15.000
Levering 06/03/2005 Voorraad -5.000 -63.00 12.600

De laatste herwaardering in dit voorbeeld betreft 01/03/2005. Er zijn twee regels waarbij de eerste herwaarderingsregel (aantal: 8 en bedrag: 96) wordt gebruikt om de voorraad bij te bewerken met de juiste waarde.

In dit geval wordt er gekeken naar de eerste herwaarderingsregel en wordt deze als uitgangspunt genomen voor de berekening van de GIP:

GIP (van de levering op 06/03/2005) = (96.00 + 30.00) / ( 8 + 2) = 12.60

Zoals u ziet worden alleen de transacties met een datum na de datum van de laatste herwaardering aangepast. De levering op 12/02/2005 wordt niet bijgewerkt. Alle transacties met een datum voor 01/03/2005 inclusief de tweede herwaarderingsregel worden niet meegekomen in de GIP berekening

Voorbeeld 3: Voorraadherwaardering gebaseerd op de laatste herwaardering

Situatie voor het logistiek afstemmen:

Type Datum Onze ref Aantal Bedrag Prijs
Ontvangst 01/02/2005 10000470 10.000 150.00 15.000
Levering 01/02/2005 20000328 -2.000 -20.00 10.000
Levering 01/02/2005 20000329 -3.000 -30.00 10.000
Herwaardering 01/02/2005 30000109 -5.000 -100.00  
Herwaardering 01/02/2005 30000109 5.000 75.00  
Ontvangst 09/02/2005 10000471 10.000 120.00 12.000
Levering 12/02/2005 20000330 -2.000 -20.00 10.000
Herwaardering 01/03/2005 30000110 -13.000 -175.00  
Herwaardering 01/03/2005 30000110 13.000 169.00  

Situatie na het logistiek afstemmen en voor het herwaarderen:

Type Datum Onze ref Aantal Bedrag Prijs
Ontvangst 01/02/2005 10000470 10.000 150.00 15.000
Levering 01/02/2005 20000328 -2.000 -20.00 10.000
Levering 01/02/2005 20000329 -3.000 -30.00 10.000
Herwaardering 01/02/2005 30000109 -5.000 -100.00  
Herwaardering 01/02/2005 30000109 5.000 75.00  
Ontvangst 09/02/2005 10000471 10.000 150.00 15.000
Levering 12/02/2005 20000330 -2.000 -20.00 10.000
Herwaardering 01/03/2005 30000110 -13.000 -175.00  
Herwaardering 01/03/2005 30000110 13.000 169.00  

In dit voorbeeld is het artikel twee mail geherwaardeerd. Eenmaal op 01/02/2005 en eenmaal op 01/03/2005. Wanneer er wordt uitgegaan van de laatste herwaarderingstransactie (onze ref: 30000110), dan wordt het verschil van 30 (150-120) dat is veroorzaakt door het logistiek afstemmen, nooit meegnomen. Om deze toch mee te nemen kunt u bij het herwaarderingen de herwaarderingstransactie met onze ref. 30000109 selecteren. In dat geval ontstaat onderstaande situatie:

Situatie na het herwaarderen:

Type Datum Onze ref Aantal Bedrag Prijs
Ontvangst 01/02/2005 10000470 10.000 150.00 15.000
Levering 01/02/2005 20000328 -2.000 -20.00 10.000
Levering 01/02/2005 20000329 -3.000 -30.00 10.000
Herwaardering 01/02/2005 30000109 -5.000 -100.00  
Herwaardering 01/02/2005 30000109 5.000 75.00  
Ontvangst 09/02/2005 10000471 10.000 150.00 15.000
Levering 12/02/2005 20000330 -2.000 -20.00 10.000
Herwaardering 01/03/2005 30000110 -13.000 -175.00  
Herwaardering 01/03/2005 30000110 13.000 169.00  
Herwaardering 01/03/2005 30000111 -13.000 -199.00  
Herwaardering 01/03/2005 30000111 13.000 195.00  

In deze situatie worden de herwaarderingsregels (onze ref: 30000111) aangemaakt waarbij er rekening wordt gehouden met het verschil van 30.

Oud bedrag = 75 + 150 - 120 - 175 + 169 = -199
Nieuw bedrag = 75 + 150 - 30 = 195

Voorbeeld 4: Voorraadwaardering voor artikel zonder herwaarderingsregels

Situatie voor waardering:

Type Datum Rekening Aantal Bedrag Prijs
Ontvangst 09/02/2005 Voorraad 10.000 120.00 12.000
Levering 12/02/2005 Voorraad -2.000 -20.00 10.000
Ontvangst 05/03/2005 Voorraad 2.000 30.00 15.000
Levering 06/03/2005 Voorraad -5.000 -50.00 10.000

Situatie na waardering:

Type Datum Rekening Aantal Bedrag Prijs
Ontvangst 09/02/2005 Voorraad 10.000 120.00 12.000
Levering 12/02/2005 Voorraad -2.000 -24.00 12.000
Ontvangst 05/03/2005 Voorraad 2.000 30.00 15.000
Levering 06/03/2005 Voorraad -5.000 -63.00 12.600

Wanneer er nog geen herwaarderingstransactie aanwezig is voor het artikel is de werkwijze hetzelfde als wanneer de instelling 'Voorraadwaardering vanaf laatste herwaardering' niet is aangevinkt. Alle transacties worden meegenomen in de berekening van de GIP. het zelfde is van toepassing bij de voorraadwaardering.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 18.063.493
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer