One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Overzicht Log - Mail merge bekijken

Menupaden

 • HRM ? Overzichten ? Diversen ? Log: Mail merge
 • Klanten ? Overzichten ? Verkoopkans management ? Batch aanmaken - Log
 • Financieel ? Overzichten ? Excel ? Log - Mail merge
 • Marketing ? Overzichten ? Klanten ? Log - Mail merge

Introductie

Op deze pagina kunt u een log bekijken dat de status toont van de verschillende mailmerges die zijn aangemaakt. U kunt dit overzicht opvragen op basis van verschillende selectie criteria.

Rollen en rechten

Om dit overzicht op te kunnen vragen dient u te beschikken over één van de onderstaande functierechten:

 • Functierecht 160 - Allows mail merge from resource search. Gebruikers met de rollen General manager, HR, and HR assistant hebben dit functierecht.
 • Functierecht 200 - Allows to export account data from search results. Gebruikers met de rol Marketing manager hebben dit functierecht.
 • Functierecht 490 - Allows to do batch update of items. Gebruikers met de rol Item management hebben dif functierecht.
 • Functierecht 423 - Allows to transfer accounts and responsibilities of accounts to a new reseller, account managers, workflow of reseller contact persons, and in case the reseller is used as invoice debtor changing the invoice debtor, before deactivation. Gebruikers met de rol Reseller manager hebben dit functierecht.
 • Functierecht 566 - Cleanup not validated accounts. Gebruikers met de rol Customer manager hebben dit functierecht.
 • Functierecht 612 - Allow to reset background job which failed unexpectedly. Gebruikers met de rol Administrator hebben dit functierecht.

Wanneer u beschikt over de CRM licentie rol kunt u dit overzicht niet bekijken ook al heeft u de benodigde functierechten. Dit is omdat het voor een CRM gebruiker niet mogelijk is om de Marketing of HRM module te benaderen.

Opmerkingen:

 • Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
 • Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Hoe bekijk ik het mail merge log?

 1. Selecteer bij Aanmaker in de sectie Criteria de medewerker waarvan u de aangemaakte mailmerges wilt bekijken.
 2. Definieer de andere velden.
 3. Klik op Tonen.

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.007.671
 Assortment:  Date: 06-10-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer