One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Databaseschema wijzigingen - exactcs (7.10 - 7.11)

Dit document bevat een overzicht van de wijzigingen in het databaseschema van Exact Financials Enterprise versie 7.11 ten opzichte van Exact Financials Enterprise versie 7.10 m.b.t de 'exactcs' database.  Een volledige lijst van de wijzigingen kunt u vinden in het exactcs710-711.df of exactcs710-711.sql bestand dat in de 'cd' map wordt geplaast tijdens de installatie.  

Gewijzigde tabellen

 1. Vanaf versie 7.10.12 wordt een onderscheid gemaakt tussen een technisch regelnummer en een functioneel regelnummer. Om de functionele regelnummers vast te leggen werden velden misbruikt. Aan de volgende tabellen is een veld toegevoegd:
 2. Alle tabellen met een boekstuknummer zijn gewijzigd. Het boekstuknummerveld is opgerekt van lengte 8 naar lengte 12.  
 3. Alle toegevoegde velden werden, behalve als anders aangegeven, voorheen al in stextend opgeslagen .
tabelnaam logtabel tabelomschrijving wijziging
z_link   restrictions
 • linktypeid is uitgeplitst naar table_id_from en table_id_to
ebabnk   banks
 • veld bank-path is opgerekt naar 200 tekens
 • veld xml_definition_code is toegevoegd
 • veld print_extra_gmu_data is toegevoegd
 • veld accept_duplicates is toegevoegd
prpmc y_prpmc property multiple choice
 • veld seq-nr is opgerekt naar 8 tekens
cunit y_cunit cost units
 • veld adm-name opgerekt naar 60 tekens
stnactype y_stnactype  address types
 • veld descr_ml is opgerekt naar 60 tekens
stuser y_stuser users
 • veld address is opgerekt naar 60 tekens
 • veld city is opgerekt naar 60 tekens
stxlink   xml definition
 • veld type_domain toegevoegd (nieuw)
 • veld xml_parser toegevoegd
bdvers y_bdvers  budget version
 • veld entity_state toegevoegd
 • veld use_history toegevoegd
admdat   company data

velden toegevoegd:

 • vat_nr_fiscal_unit
 • xml_definition_vat
 • stylesheet_vat
 • contact_type
 • contact_id
 • contact_name
 • contact_telephone
bnktpe   bank types
 • veld is_bic_mandatory toegevoegd
journl   journals
 • veld use_statement_nr toegevoegd
jrlpay   journal links payments

velden toegevoegd:

 • xml_definition_code_structure
 • bic_mandatory_dm_payment
 • bic_mandatory_cb_payment
 • bic_mandatory_dm_collection
 • bic_mandatory_cb_collection
layfld   layout fields veld font_setting toegevoegd
prheh   hour entry header veld use_template toegevoegd
props   property codes veld is_mandatory toegevoegd
stformula   formulas

velden toegevoegd:

 • balance
 • is_average
stjobh   schedule job header
 • veld reference_date toegevoegd
usrlay   form layout

velden toegevoegd:

 • paper_size_preset
 • paper_size_width
 • paper_size_height
 • paper_orientation
llrech   recurring invoices
 • veld payment_method toegevoegd (nieuw)
colarr   mandates ondersteuning voor meerdere mandaten per debiteur
fiecol   collections ondersteuning voor meerdere mandaten per debiteur
fitcol   collection history ondersteuning voor meerdere mandaten per debiteur
debout   debtor outstanding items veld mandate_ref toegevoegd voor meerdere mandaten per debiteur
debtrs   debtor transactions veld mandate_ref toegevoegd voor meerdere mandaten per debiteur
horder   sales order header history veld mandate_ref toegevoegd voor meerdere mandaten per debiteur
invhhl   sales invoice header history veld mandate_ref toegevoegd voor meerdere mandaten per debiteur
lsihl   sales invoice header veld mandate_ref toegevoegd voor meerdere mandaten per debiteur
lsohl   sales order header veld mandate_ref toegevoegd voor meerdere mandaten per debiteur
atrsh   journal entry header veld entry_state toegevoegd

Nieuwe tabellen

De volgende tabellen zijn nieuw geïntroduceerd. De gegevens werden in alle gevallen in stextend bijgehouden.

tabelnaam logtabel tabelomschrijving functionaliteit
ebabnk_mt940   bank statement: mt940 codes  
ebabnk_txcd   bank statement transaction code  
journl_rule   bank statement: matching rules  


Startpagina Exact Financials Enterprise 7.11 > Wijzigingen in databaseschema

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes detail
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.809.350
 Assortment:  Date: 10-04-2018
 Release: 7.11  Attachment:
 Disclaimer