One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Persoonsgegevens classificaties onderhouden

Menupad

Modules ? Systeem ? Inrichting ? Persoonsgegevens ? Classificatie

Introductie

Op deze pagina kunt u classificaties aanmaken en koppelen aan de persoonsgegevens (contactpersonen, relaties, medewerkers), welke u kunnen helpen om te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

In deze classificaties kunt u informatie opnemen over de relevante types/categorieën van persoonsgegevens in uw administratie. Per classificatie kunt u een gebeurtenis definiëren die aangeeft wanneer het niet meer nodig is om een entiteit in uw systeem te hebben (bijvoorbeeld een lead wordt niet gepromoveerd naar suspect, een sollicitant wordt niet aangenomen, etc) en een bewaartermijn opgeven. Verder kunt u definiëren welke velden met persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd moeten worden en aangeven welke documenttypes en verzoektypes verwijderd dienen te worden wanneer de persoonsgegevens verwijderd dienen te worden.

Rollen en rechten

Om de persoonsgegevens classificaties te kunnen beheren dient u te beschikken over het functierecht 1029 – Personal data management. Gebruikers met de rol Personal data controller beschikken over dit functierecht.

Opmerkingen:

 • Voor meer informatie over de functierechten, kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
 • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Hoe kan ik een persoonsgegevens classificatie aanmaken?

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op Nieuw.
 2. Definieer de velden.
 3. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik een persoonsgegevens classificatie bewerken?

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op de hyperlink in de kolom Code van de betreffende classificatie.
 2. Wijzig de gegevens.
 3. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik een persoonsgegevens classificatie verwijderen?

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op de hyperlink in de kolom Code van de betreffende classificatie.
 2. Klik op Verwijderen.
 3. Klik op OK in de bevestigingsmelding.

Hoe kan ik een persoonsgegevens classificatie kopiëren?

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op de hyperlink in de kolom Code van de classificatie die u wilt kopiëren.
 2. Klik op Kopiëren.
 3. Geef een code en omschrijving op voor de nieuwe classificatie.
 4. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik een persoonsgegevens classificatie vernummeren?

 1. Op de Systeem: Classificaties pagina, klik op de hyperlink in de kolom Code van de classificatie die u wilt vernummeren.
 2. Klik op Vernummer.
 3. Geef de nieuwe code voor de classificatie op.
 4. Klik op Bewaren.
 5. Er wordt een bevestigingsmelding getoond. Klik op Ja.
 6. Nadat het vernummeren succesvol is uitgevoerd wordt de melding "Systeem: Vernummer: Classificatie - Met succes afgehandeld" getoond.

Knoppen

Velden

Kolommen

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.418.874
 Assortment:  Date: 01-11-2018
 Release: 261  Attachment:
 Disclaimer