One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Bekijken van projectkaarten

Menupaden

Menupaden

 • Modules ➔ Projecten ➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Projecten
 • Modules ➔ Projecten ➔ Overzichten ➔ Projecten ➔ Mijn projecten

Introductie

Deze pagina wordt de projectkaart genoemd. Hier worden de stamgegevens van een project getoond. Wanneer u een nieuw project aanmaakt, dan wordt automatisch een nieuwe kaart aangemaakt welke de initieel geregistreerde informatie bevat zoals contract, financieel en andere informatie. Als u over de vereiste functierechten beschikt, dan heeft u de mogelijkheid om op Bewerken te klikken om informatie toe te voegen of te bewerken. De projectkaart toont niet alleen geregistreerde informatie, maar bevat ook andere informatie zoals de kinderen, leden van het project en recente verzoeken welke zijn gerelateerd aan het project. U kunt op de links klikken in de sectie Project monitor om andere projectgerelateerde informatie te bekijken of te bewerken.

Rollen en rechten

 • Om de projectkaarten te bekijken heeft u de rol Administrator, Project administrator, of Production manager nodig. De knop Bewerken waarmee u de projectkaart kunt aanpassen is alleen aanwezig wanneer u de betreffende rollen heeft.
 • Om de stamgegevens van een project te bewerken heeft u de rol Administrator, Project administrator, of Production manager nodig. De knop Bewerken is alleen beschikbaar wanneer u over (één van) de genoemde rollen beschikt.
 • Om een competentieprofiel van een project aan te maken en te bewerken is het functierecht 318 – Maintain competencies, 505 – View payroll components, of 508 – Maintain payroll components benodigd. Gebruikers met de rol HR beschikking over dit functierecht. De link Competentie is alleen beschikbaar als u de competentiemethode als Geavanceerd heeft gedefinieerd. Als u over de vereiste rollen beschikt, dan kunt u de methode instelling door te klikken op Bewerken bij Modules ➔ HRM ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Instellingen. Selecteer vervolgens Geavanceerd in het instellingenscherm van HRM onder Competentie bij Methode.
 • Om een bestaand kindproject toe te wijzen aan een project dient u lid te zijn van het project. De knop Toevoegen is alleen beschikbaar voor leden van het project.
 • Om een kind project aan te maken dient u lid te zijn van het betreffende project. De knop Nieuw voor het aanmaken van kindprojecten is alléén aanwezig wanneer u lid bent van het project.
 • Om een kind project aan te maken of toe te wijzen is functierecht 311 – Create, modify, delete and copy projects when the criterion for Function Right 60 benodigd.
 • Om een nieuw projectlid toe te voegen heeft u de rol Administrator, Project administrator, of Production manager nodig. De knop Nieuw is alleen aanwezig wanneer u over de genoemde rollen beschikt.
 • Om een bestaand projectlid te bewerken heeft u de rol Administrator, Project administrator, of Production manager nodig. De knop Bewerken waarmee u een projectlid kunt onderhouden is alleen aanwezig wanneer u over de genoemde rollen beschikt.

Opmerking:

 • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
 • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Welke versie gebruikt u?

De informatie in dit document is van toepassing op product update 263 en hoger. Indien u met een lagere versie werkt, zullen bepaalde functies die hier worden toegelicht niet van toepassing zijn.

Hoe bekijk ik een projectkaart?

 1. Op de pagina Projecten: Zoeken definieert u de relevante criteria en klikt u op Tonen.
 2. Selecteer het betreffende project door op de hyperlink in de kolom Project te klikken.

Hoe bewerk ik een project?

 1. Op de pagina Projecten: Zoeken definieert u de relevante criteria en klikt u op Tonen.
 2. Selecteer het betreffende project door op de hyperlink in de kolom Project te klikken.
 3. Klik op de geselecteerde projectkaart op Bewerken.
 4. Pas de informatie aan en klik op Bewaren. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van projecten.

Hoe voeg ik leden toe aan een project?

 1. Op de pagina Projecten: Zoeken definieert u de relevante criteria en klikt u op Tonen.
 2. Klik op het betreffende project in de kolom Project.
 3. Klik op de hyperlink van de Leden sectie of klik op . De Ledenpop-up pagina zal worden getoond.
 4. Type bij Leden toevoegen de naam van het lid dat u wilt toevoegen en selecteer deze.
 5. Klik op Toevoegen.
 6. Klik op Bewaren om de invoer op te slaan.

Hoe kan ik kindprojecten aanmaken?

 1. Op de pagina Projecten: Zoeken definieert u de relevante criteria en klikt u op Tonen.
 2. Klik op het betreffende project in de kolom Project.
 3. Op de pagina Project: [Projectcode - Projectnaam] klikt u in de sectie Kindprojecten op Nieuw.
 4. Op de pagina Project: Nieuw definieert u de betreffende informatie.
 5. Klik op Bewaren.

Houd rekening met: Alle velden met het "!" pictogram zijn verplicht.

Hoe bekijk ik de planning, de capaciteit en de beschikbaarheid van medewerkers voor het project?

 1. Op de pagina Projecten: Zoeken definieert u de relevante criteria en klikt u op Tonen.
 2. Selecteer het betreffende project door op de hyperlink in de kolom Project te klikken.
 3. Klik op de hyperlink Planning. Voor meer informatie, zie Overzicht van de projectplanning.

Hoe kan ik budgetten voor projecten bekijken en/of aanmaken?

 1. Op de pagina Projecten: Zoeken definieert u de relevante criteria en klikt u op Tonen.
 2. Selecteer het betreffende project door op de hyperlink in de kolom Project te klikken.
 3. Klik op de hyperlink Budget. Voor meer informatie, zie Overzichten van budgetten per project.

Hoe kan ik producten voor projecten bekijken en/of aanmaken?

 1. Op de pagina Projecten: Zoeken definieert u de relevante criteria en klikt u op Tonen.
 2. Selecteer het betreffende project door op de hyperlink in de kolom Project te klikken.
 3. Klik op de geselecteerde projectkaart op de hyperlink Producten en WBS regels in de Monitor sectie.

Hoe maak ik activiteiten voor een project aan?

 1. Op de pagina Projecten: Zoeken definieert u de relevante criteria en klikt u op Tonen.
 2. Selecteer het betreffende project door op de hyperlink in de kolom Project te klikken.
 3. Klik op de geselecteerde projectkaart op de hyperlink Activiteiten en materialen in de Monitor sectie.

Hoe kan ik tarieven voor projecten bekijken en/of aanmaken?

 1. Op de pagina Projecten: Zoeken definieert u de relevante criteria en klikt u op Tonen.
 2. Selecteer het betreffende project door op de hyperlink in de kolom Project te klikken.
 3. Klik op de geselecteerde projectkaart op de hyperlink Tarieven in de Monitor sectie. Voor meer informatie, zie Overview of project rates.

Hoe keur ik uren goed voor het project?

 1. Op de pagina Projecten: Zoeken definieert u de relevante criteria en klikt u op Tonen.
 2. Selecteer het betreffende project door op de hyperlink in de kolom Project te klikken.
 3. Klik op de geselecteerde projectkaart op de hyperlink Urenen kosten goedkeuren in de Monitor sectie. Voor meer informatie, zie Overzicht van uren welke goedgekeurd of afgekeurd moeten worden .

Hoe kan ik brieven aanmaken?

 1. Op de pagina Projecten: Zoeken definieert u de relevante criteria en klikt u op Tonen.
 2. Selecteer het betreffende project door op de hyperlink in de kolom Project te klikken.
 3. Klik op Brief maken. Voor meer informatie, zie Aanmaken van brieven met Word Merge.

Houd rekening met: De knop Brief maken is alleen beschikbaar wanneer het selectieveld bij Word Merge in de sectie Word Merge is geselecteerd op de pagina Documenten: Instellingen. Voor meer informatie, zie Documentinstellingen. Deze instelling is alleen van toepassing voor bestaande gebruikers die naar productupdate 250 over gaan. Vanaf product update 250 zal automatisch de knop Brief maken worden getoond.

Hoe kan ik e-mails aanmaken?

 1. Op de pagina Projecten: Zoeken definieert u de relevante criteria en klikt u op Tonen.
 2. Selecteer het betreffende project door op de hyperlink in de kolom Project te klikken.
 3. Klik op Email maken. Voor meer informatie, zie Aanmaken van e-mails met Word Merge.

Houd rekening met: De knop Email maken is alleen beschikbaar wanneer het selectieveld bij Word Merge in de sectie Word Merge is geselecteerd op de pagina Documenten: Instellingen. Voor meer informatie, zie Instelling up documents. Deze instelling is alleen van toepassing voor bestaande gebruikers die naar productupdate 250 over gaan. Vanaf product update 250 zal automatisch de knop Email maken worden getoond.  

Pictogram

Knoppen

Velden

Tabbladen

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 22.615.873
 Assortment:  Date: 18-02-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer