One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Product Update 264: Arbodienst geïntroduceerd in de HRM module en in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)

Untitled 1

Arbodienst is een organisatie die werkgevers helpt om de processen voor de zieke werknemers te beheren, met name werknemers die langdurig ziek zijn. Om de HRM-propositie te verbeteren, is een integratie tussen Exact Synergy Enterprise en Arbodienst geïntroduceerd.

Opmerking: Deze oplossing is alleen beschikbaar voor klanten die deelnemen aan het controlled release traject voor deze oplossing. 

In deze productupdate zijn de volgende wijzigingen aangebracht voor Arbodienst:

HRM instellingen

De sectie Arbodienst is toegevoegd aan de HRM: Instellingen pagina. Voor meer informatie, zie Definiëren van HRM instellingen.

Opmerking: Alle velden in de sectie Arbodienst moeten worden gedefinieerd.  

HRM Contracten

De volgende velden zijn toegevoegd aan de pagina HRM: Contracten. Voor meer informatie, zie Creating and modifying contracts.

  • Soort dienstverband
  • Reden einde dienstverband
  • Contracturen per week

Als een van de drie bovenstaande velden niet is gedefinieerd, wordt een fout gelogd in de ELISmanagementconsole als de Arbodienst-functionaliteit wordt gebruikt.

Opmerking: De drie bovenstaande velden zijn niet beschikbaar voor Exact Globe Next, Exact Synergy classic, Exact Integration, XML en SDK.

HRM divisie

Het veld Nummer kamer v. koophandel is toegevoegd in de sectie Algemeen, en de sectie Arbodienst is toegevoegd op de pagina HRM: Divisie. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van divisies.

Het veld Nummer kamer v. koophandel, en de velden in de sectie Arbodienst zijn tevens toegevoegd aan de webservice entiteit Divisie. Het is tevens mogelijk om de acties Aanmaken, Bewerken en Verwijderen uit te voeren bij deze velden.

Opmerking: Alle velden in de sectie Arbodienst moeten worden gedefinieerd. 

Arbodienst verzoektypes

De volgende verzoektypen zijn beschikbaar voor Arbodienst:

  • Sick Reportverzoek — Het Sick Report verzoek wordt gedefinieerd op de pagina HRM: Instellingen.
  • Return to work verzoek — Het Sick Report verzoek zal worden gekoppeld aan het Return to work verzoek.

Als de werknemer voor onbepaalde tijd ziek is, wordt het Sick Report verzoek gebruikt om de informatie met betrekking tot de ziekte van de werknemer te registreren. Echter, als de werknemer gedeeltelijk is hersteld en de werknemer weer aan het werk kan, wordt het Return to work verzoek gebruikt om het percentage dat de werknemer ziek is en de datum waarop de werknemer weer aan het werk is gegaan te registreren.

Als de synchronisatie van Exact Synergy Enterprise naar Arbodienst succesvol is, worden een tijdstempel en opmerking weergegeven onder het gedeelte Opmerkingen: werkstroom in het Sick Report verzoek.

Echter, als de synchronisatie van Exact Synergy Enterprise naar Arbodienst is mislukt, wordt de fout weergegeven in het scherm ELIS Integration status.

Exact Arbodienst Integration add-on toegevoegd in de Exact Lightweight Integration Server (ELIS) managementconsole.

De Exact Arbodienst Integration add-on is toegevoegd aan de Exact Lightweight Integration (ELIS) managementconsole. Voor meer informatie, zie Aan de slag met Exact Lightweight Integration Server (ELIS (ELIS).

Klik op Add om de add-on in te stellen en selecteer vervolgens een Exact Synergy Enterprise-administratie.

Typ het wachtwoord voor de Arbodienst-webservice.

Opmerking: De add-on Exact Arbodienst Integration moet zijn ingesteld om de synchronisatie van Arbodienst te laten werken.  

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes detail
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.984.267
 Assortment:  Date: 10-01-2020
 Release: 263  Attachment:
 Disclaimer