One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Product update 7.23: Bijlage meesturen met factuur per email

Vanaf versie 7.23 van Exact Financials kunt u een bijlage meesturen met facturen die per e-mail verzonden worden.

Met facturen per die per e-mail verstuurd worden kunt u nu een bijlage meesturen. Naast een factuur in pdf formaat kunt u bijvoorbeeld uw leveringsvoorwaarden of handleiding meesturen.

Om extra bijlagen mee te sturen dient u een documenten categorie aan te malen in [Systeem: Inrichting, Documenten, Onderhouden] waarbij 'Opslaan: Document' op Ja staat. Deze categorie moet gekoppeld worden in [Financieel: Bestand, Administratie instellingen, Financiele instellingen] op het tabblad 'Documenten' in de regel 'Verkoopfactuur' in de kolom 'Specificaties'.

Nu kunt u bij het invoeren van een factuur op het tabblad 'Documenten' in de kolom 'Extern' de categorie voor de bijlage/specificatie invullen en een document van uw systeem koppelen.
Wanneer de factuur wordt afgedrukt met de verzend methode 'E-mail' wordt nu naast de factuur.pdf ook het gekoppelde document per e-mail verstuurd.

Als de factuur de status definitief afgedrukt heeft is deze terug te vinden in de factuurhistorie. Wanneer u de (historische) factuur opnieuw afdrukt zullen de bijlagen ook meegestuurd worden.


Exact Financials > Release notes 7.23 

 

 


 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes detail
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.051.124
 Assortment:  Date: 05-09-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer