One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Databaseschema wijzigingen - exactcs (7.11 - 7.12)

Dit document bevat een overzicht van de wijzigingen in het databaseschema van Exact Financials Enterprise versie 7.12 ten opzichte van Exact Financials Enterprise versie 7.11 m.b.t de 'exactcs' database.  Een volledige lijst van de wijzigingen kunt u vinden in het exactcs711-712.df en exactcs711-712.drop.df of exactcs711-712.sql bestanden die in de 'cd' map wordt geplaast tijdens de installatie.  

Let op!

Het datatype van diverse sleutelvelden is gewijzigd van 10-cijferig decimal (zonder decimalen) in een 64-bit integer (int64). Dit wordt automatisch in een stap uitgevoerd door de sql scripts voor Oracle en SQL Server, maar voor een Progress OpenEdge database moet dit in twee stappen worden uitgevoerd. Automatisch wordt eerst het exactcs711-712.df script ingelezen, deze bevat alle wijzigingen en hernoemt de gewijzigde tabellen in x_<tabel>, vervolgens zal de upgrade vanuit de software zorgen dat data uit de x_<tabellen> naar hun nieuwe tabel met int64 worden verplaatst. Als alles succesvol is, dus de x_<tabellen> zijn leeg, dan zal de exactcs711-712.drop.df ingeladen worden om de x_<tabellen> te verwijderen. Het betreft de tabellen:

 • atrsh
 • crdtrs
 • debtrs
 • fatlaf
 • fielif
 • fitlcf
 • fitlif
 • fitlrf
 • fprep
 • ledmch
 • ledtrs
 • logrec
 • lphlif
 • lphlmf
 • lphlof
 • lphlrf
 • lshlof
 • lstlif
 • prtlpf
 • prxlf
 • vathis
 • voucsl
 • z_findat

Gewijzigde tabellen

 1. Alle streepjes (-) in tabel- en veldnamen zijn vervangen door een liggend streepje (_) - hierdoor hoeft er vanuit formules (overzichtformules, edis-koppelregels, formulierenlay-outs) niet meer te worden nagedacht over of een veld een streepje of een liggend streepje heeft. Externe rapporten (odbc) zullen makkelijker tussen de diverse databasetypen kunnen worden uitgewisseld. Let wel op dat dit betekent dat overzichten op een Progress OpenEdge database een eenmalige aanpassing behoven.
 2. Om het extern aanmaken van records op een SQL / Oracle database te vergemakkelijken hebben alle velden die geen sleutelveld zijn een default waarde gekregen waardoor deze niet meer default 'null' zullen zijn.
 3. Sleutelveldnamen die een volgorde aangeven zijn gestandardiseerd naar seqnr_<tabel>:
  • atrsh: seq-nr-5 -> seqnr_atrsh
  • atrss: line-nr -> linenr_atrss
  • ledtrs: seq-nr-ledger -> seqnr_ledtrs
  • crdtrs: seq-nr-crd -> seqnr_crdtrs
  • debtrs: seq-nr-deb -> seqnr_debtrs
  • vathis: seq-nr-vat -> seqnr_vathis
  • logrec: seq_nr_logrec -> seqnr_logrec
 4. De meeste referentiele velden zijn opgerekt naar lengte 12.

Nieuwe tabellen

De volgende tabellen zijn nieuw geïntroduceerd.

tabelnaam logtabel tabelomschrijving functionaliteit
bdcumdat   cumulatieve budgetgegevens  
bdalloch / bdallocl   budgetverdeelkop  
fihbsh / fihbsl   bankafschriften (historisch)  
fielbsf   koppeling bankafschriften (historisch) naar boeking  
fitlbsf   koppeling bankafschriften (historisch) naar grootboekmutatie  
fihpayrun / fihpayfmt / fihpayord / fihpayout / fihpayext   betaalrun (historisch)  
fielpayf   koppeling betaalrun (historisch) naar boeking   
fitlpayf   koppeling betaalrun (historisch) naar grootboekmutatie   

Verwijderde tabellen

De volgende tabellen werden al niet meer gebruikt en worden verwijderd:

 • layout
 • laydes
 • payrunStartpagina Exact Financials Enterprise 7.12 > Wijzigingen in databaseschema

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes detail
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 26.664.560
 Assortment:  Date: 10-04-2018
 Release: 7.12  Attachment:
 Disclaimer