One moment please...
 
Exact Globe   
 

Release notes Exact Globe Next - Product update 419 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de bin map van de Exact Globe Next installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 419 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
419SP19 Algemene informatie Service pack 19 van product update 419 is beschikbaar vanaf 5-4-2021
419SP19 Algemene informatie Service pack 19 is het laatste service pack voor product update 419
419SP19 Factuur Na het wijzigen van regels kon een foutmelding verschijnen bij het openen van het intrastat overzicht (HF 84.340.747)
419SP19 Salaris Overwerkuren werden niet meegeteld in de berekening in de volgende periode BPL (HF 84.381.759)
419SP19 Andere wetgevingen PL legislation - If the creditor code is different from the creditor number filled in freefield3, the creditor information was not displayed in the JPK_VDEK sales register (HF 84.352.187)
419SP19 SDK SDKProductionOrder does not fill in gbkmut.type field value (HF 84.336.085)
419SP19 Salaris De 'Inrichten salarisadministratie' wizard is bijgewerkt (HF 84.348.059)
419SP18 Algemene informatie Service pack 18 van product update 419 is beschikbaar vanaf 8-3-2021
419SP18 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP18 Andere wetgevingen ES legislation - When sending sales rental invoices to SII, message the message "Object reference not set to an instance of an object" could appear (HF 84.317.584)
419SP18 Salaris Wanneer een component van type 1850 werd gebruikt was de waarde van 'uren gewerkt' niet correct (HF 84.297.042)
419SP18 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that the 'tax date' button in Analytical accounting was inactive when using Polish language settings (HF 84.205.762)
419SP18 Andere wetgevingen PL legislation - The error "Conversion failed when converting varchar value to data type int" could appear when generating the VDEK xml file (HF 84.336.389)
419SP18 Andere wetgevingen PL legislation - When the VAT type is VAT Charged, and freefield3 is filled with a creditor's number, this creditor's information was not shown in the JPK VDEK Excel file when sales register was created (HF 84.307.550)
419SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 419 is beschikbaar vanaf 19-2-2021
419SP17 Andere wetgevingen BE legislation - An unknown error could appear when exporting intrastat to Microsoft Excel (HF 84.227.889)
419SP17 Salaris Voor medewerkers met alléén een transitievergoeding werd productkenmerk U0536-1002 opgenomen in de UPA PFZW aangifte (HF 84.249.538)
419SP17 Salaris Het was niet mogelijk om twee pensioenaangiftes (maandelijks/4-wekelijks) aan te maken voor hetzelfde referentienummer (HF 84.256.903)
419SP17 Salaris De pensioenuitvoerder AGH is hernoemd naar APPEL (HF 84.246.034)
419SP17 Salaris De UPA aangifte voor de pensioenuitvoerder CapGemeni maakt nu gebruik van de meest recente url voor het versturen van de aangifte (HF 84.257.117)
419SP17 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that an incorrect VAT amount was shown JPK_VDEK and JPK_VAT for invoices with the same our ref (HF 84.159.773)
419SP17 Andere wetgevingen PL legislation - The correction of VDEK(purchase) was not created by the Your ref number (HF 84.236.975)
419SP17 Andere wetgevingen PL legislation - The P62 field in the VAT return was not refreshed properly when adding a value in the P54 field (HF 84.292.130)
419SP17 Factuur Bij het bewerken van intrastat-transacties waren de velden inactief (HF 84.260.306)
419SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 419 is beschikbaar vanaf 2-2-2021
419SP16 WMS Bij het gebruik van de WMS webservice voor productie uitgiftes kon een foutmelding verschijnen (HF 84.128.391)
419SP16 Cash Flow Het kon voorkomen dat een SEPA betaalbestand voor een buitenlandse debiteur met een Nederlandse of Duitse bankrekening werd afgekeurd (HF 84.221.826)
419SP16 Andere wetgevingen IT legislation - Not all WHT codes are shown in reason code screen (HF 83.962.680)
419SP16 Andere wetgevingen IT legislation - The line that reverses the WHT did not use the due date/payment date of the invoice, but the invoice date itself (HF 84.135.102)
419SP16 Andere wetgevingen IT legislation - The withholding reversal entry was created with the receipt date instead of the invoice date (HF 84.135.108)
419SP16 Salaris Het aantal uren in periode 14 was niet correct voor cao 5702/5701 (HF 84.222.297)
419SP16 Salaris Component 32320114 werd niet berekend in periode 14 (HF 84.149.813)
419SP16 Salaris Foutmelding 'Te betalen reservering ongeldige invoer' bij het wijzigen van de grondslagen in een component (HF 84.198.009)
419SP16 Salaris De berekening ZVW was niet correct wanneer er sprake is van transitievergoeding en loonbeslag (HF 84.217.668)
419SP16 Salaris Onjuist percentage voor pensioencomponenten cao 0901 grafimedia (HF 84.161.207)
419SP16 Salaris Onjuist regelingsloon in aangifte CAO 07/08 (HF 84.189.138)
419SP16 Salaris De berekening van de 53e week voor PFZW was niet correct (HF 84.217.118)
419SP16 Salaris Bij het aanmaken van een opvolgende IKV werd het veld DatAanv niet correct gevuld (HF 84.149.104)
419SP16 Salaris De optie 'auto van de zaak' ontbrak van de PDF van de jaaropgave in Exact Synergy (HF 84.205.678)
419SP16 Salaris De premies voor cao 3506/3516 waren niet correct (HF 84.200.765)
419SP16 Salaris Het percentage werkkostenregeling is gewijzigd (HF 84.219.107)
419SP16 Salaris Bij het aanmaken van de APG Bouw of Schoonmaak aangifte voor periode 13 kon 'Fout 317' verschijnen (HF 84.151.403)
419SP16 Salaris Wanneer herleidingsregels was gebruikt kon het voorkomen dat er geen belasting werd getoond op de loonstrook en de rapport componenten (HF 84.203.431)
419SP16 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that the amounts for credit notes were calculated incorrectly in the VAT sales register (HF 84.206.652)
419SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 419 is beschikbaar vanaf 4-1-2021
419SP15 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP15 Andere wetgevingen BE legislation - 'Overflow' error when creating sales entry (HF 84.145.824) - 7/1/2021
419SP15 Andere wetgevingen IT legislation - The payment type was missing in the Italian e-invoice (HF 84.105.456)
419SP15 Algemeen Update voor het PKIoverheid services server certificaat (HF 84.132.549)
419SP15 Algemeen Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2021 wordt ondersteund (HF 84.115.575)
419SP15 Salaris Onjuiste berekening ZVW wanneer alléén pensioen is berekend (HF 84.097.558)
419SP15 Algemeen Intrastat wijzigingen voor 2021 (HF 84.126.651)
419SP15 Salaris Bij het verwerken van de aangifte kon een foutmelding verschijnen wanneer de optie 'openstaande post aanmaken' was aangevinkt (HF 84.070.178)
419SP15 Andere wetgevingen PL legislation - Improved JPK_VDEK electronic VAT reporting format (HF 84.074.452)
419SP15 Andere wetgevingen PL legislation - An error could appear when opening the VAT register (HF 84.058.043)
419SP15 Andere wetgevingen PL legislation - Discount/surcharge transactions were not shown in VAT/VDEK register (HF 84.074.448)
419SP15 Andere wetgevingen PL legislation - En error message could appear when marking VDEK as 'Final' or 'Sent' (HF 84.122.359)
419SP15 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that amounts were doubled in VAT register (HF 84.033.245)
419SP15 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that the XML file for the VAT return for JPK_VDEK contained incorrect values (HF 83.987.145)
419SP15 Andere wetgevingen PL legislation - The date in the 'Data wpływu' field in JPK_VDEK (xml file) was not correct when using VAT Date (purchase) (HF 84.022.878)
419SP15 Andere wetgevingen PL legislation - The message 'Data in use' could appear when generating the JPK_VDEK VAT return (HF 84.088.520)
419SP15 Andere wetgevingen PL legislation - The VDK XML file for the VAT return could contain duplicate values (HF 84.092.509)
419SP15 Andere wetgevingen PL legislation - When the same our ref was used for multiple transactions it could happen that an incorrect document type was used for VDEK (HF 84.001.678)
419SP15 Andere wetgevingen PL legislation - When there are no transactions in a period it could happen that this was not included in the JPK_VAT file when the VAT return type is monthly or quarterly (HF 84.075.522)
419SP15 Andere wetgevingen PL legislation - When using extra discount in credit notes it could happen that the VAT and gross amounts in the VAT register were not correct (HF 84.083.485)
419SP15 Bank Het UNG bankbestand voor de Hongaarse ING bank werd niet correct aangemaakt (HF 83.995.280)
419SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 419 is beschikbaar vanaf 7-12-2020
419SP14 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP14 Salaris Wanneer component WA-WERKG (sectorfonds) een eigen percentage had en niet eindigde op 31-12-2019 konden de correcties van de aangifte incorrect zijn (HF 83.977.299)
419SP14 Salaris Het pensioenbedrag voor medewerkers die het tweede jaar ziek zijn kon onjuist zijn voor APG bouw (HF 84.021.860)
419SP14 WMS Na het terugmelden van een verkooporder kon het voorkomen dat de regels in de verkooporder niet correct waren (HF 83.950.604)
419SP14 Andere wetgevingen ES legislation - Improvement to purchases via SII (HF 83.995.310)
419SP14 Productie Het kon voorkomen dat de productieorder automatisch werd vrijgegeven wanneer de backorder (bestelling) werd gefiatteerd (HF 83.967.033)
419SP14 Andere wetgevingen PL legislation - More exchange rate options available for VAT register reports (HF 84.055.423)
419SP14 Andere wetgevingen PL legislation - After making a final JPK_VDEK declaration it could happen that the value of field P_49 wasn't remembered (HF 84.040.149)
419SP14 Andere wetgevingen PL legislation - Some transaction in the VAT register could have incorrect VAT amounts when using 'Group by delivery date' (HF 83.920.012)
419SP14 Andere wetgevingen PL legislation - The financial year field in the VAT Register was displayed as calendar year (HF 83.992.644)
419SP14 Andere wetgevingen PL legislation - The sections SprzedazCtrl and ZakupCtrl weren't always displayed when reporting VDEK (HF 84.024.499)
419SP14 Andere wetgevingen PL legislation - The VAT Register for JPK_VAT could show a double entry when there was an exchange rate difference in the invoice (HFD 83.924.340)
419SP14 Andere wetgevingen PL legislation - The VDEK created for a natural person wasn't validated correctly (HF 84.030.155)
419SP14 Andere wetgevingen PT legislation - QR code in B2B invoices mandatory (HF 83.995.322)
419SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 419 is beschikbaar vanaf 2-11-2020
419SP13 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP13 WMS Na een recente Windows update kon de melding 'to many automatic redirections attempted' verschijnen bij het verbinden met de scanner (HF 83.935.302)
419SP13 Salaris De componenten 09090119 en 09090122 ware niet correct in de pensioenaangifte wanneer gewerkt wordt in een andere sector in combinatie met CAO 0901 (HF 83.907.541)
419SP13 Andere wetgevingen DE legislation - E-invoice X-Rechnung in XML v 1.0.05 (HF 83.895.579)
419SP13 Andere wetgevingen DE legislation - Performance improvement when exporting Digitaler Pruferzugriff (HF 83.861.841)
419SP13 Andere wetgevingen HU legislation - Improved VAT invoice list for cash-based VAT (HF 83.873.373)
419SP13 Andere wetgevingen HU legislation - The NAV information was missing for invoices that were generated for RMA orders (HF 83.878.096)
419SP13 Salaris De berekening van de 53e week voor PFZW was niet correct (HF 83.832.682)
419SP13 Andere wetgevingen PL legislation - A progress bar will be displayed when creating a register (HF 83.902.265)
419SP13 Andere wetgevingen PL legislation - An error could appear when trying to delete JPK ID (HF 83.861.732)
419SP13 Andere wetgevingen PL legislation - Changes for the JPK VDEK functionality (HF 83.902.263/83.902.264)
419SP13 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that double amounts were displayed in JPK_V7M_VDEK when the our ref was used in a previous entry (HF 83.826.276)
419SP13 Andere wetgevingen PL legislation - Reports from JPK and VAT history couldn't be generated (HF 83.863.524)
419SP13 Andere wetgevingen PL legislation - The our ref of wasn't displayed correctly in the Purchase Register (HF 83.885.124)
419SP13 Andere wetgevingen PL legislation - When the default SQL language was set to Polish an error appeared when generating VAT register (HF 83.897.315)
419SP13 Andere wetgevingen PL legislation - When zero amount lines were used in an purchase entry the Nett & VAT amounts in the purchase VAT register were doubled (HF 83.865.737)
419SP13 Cash Flow Bij het herwaarderen van vooruitbetalingen werden de debiteurgegevens niet correct getoond (HF 83.877.160)
419SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 419 is beschikbaar vanaf 5-10-2020
419SP12 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP12 Algemeen Bij het uitvoeren van de logistieke diagnose controle 12 kon een foutmelding verschijnen (HF 83.547.844)
419SP12 XML Een nieuwe geïmporteerde boeking werd getoond als 'Bijgewerkt' in plaats van 'Aangemaakt' (HF 83.775.377/83.816.104)
419SP12 Andere wetgevingen ES legislation - Changes to E-Factura additional tags (HF 83.824.466)
419SP12 Salaris Voor medewerkers ouder dan 67 jaar kon het voorkomen dat het veld ZW een onjuiste waarde bevatte (HF 83.794.357)
419SP12 Andere wetgevingen HU legislation - Error 500 could appear when submitting e-invoices to NAV (HF 83.772.922)
419SP12 Andere wetgevingen HU legislation - Several improvements for NAV 2.0 (HF 83.812.148)
419SP12 Andere wetgevingen HU legislation - The options 'CEE' and '2019' were displayed when creating an Intrastat return (HF 83.756.871)
419SP12 Andere wetgevingen HU legislation - The periodicalSettlement XML tag was not included in the generated file for NAV (HF 83.796.463)
419SP12 Financieel Wanneer via analytisch boekhouden een kostenplaats werd toegevoegd aan een transactie kon het voorkomen dat er extra regels werden toegevoegd (HF 83.759.403)
419SP12 Voorraad Bij het leveren van een verkooporder kon het voorkomen dat de verrijkingskoppeling voor de vrije voorraad niet werd verwijderd (HF 83.722.701)
419SP12 Andere wetgevingen IT legislation - Support for customized style sheets in E-Invoice (HF 83.795.097)
419SP12 Andere wetgevingen IT legislation - Withholding tax reporting in XML invoice (HF 83.816.635)
419SP12 Andere wetgevingen PL legislation - Several improvements for PK_VDEK (HF 83.812.163)
419SP12 Andere wetgevingen PL legislation - The date in the 'Data wpływu' field in JPK_VDEK (xml file) was not correct when using VAT Date (purchase) (HF 83.816.104/83.824.879)
419SP12 Andere wetgevingen PL legislation - The VAT Register for JPK_VAT could show a double entry when there was an exchange rate difference in the invoice when condition delivery date was used (HF 83.757.122)
419SP12 SDK SDK(Control GUI): SDKMaintExt stored null value if followed by unbound field (HF 83.787.078)
419SP12 Salaris De berekening van regelingsloon in de UPA aangifte was niet correct voor CAO 0701 wanneer de medewerker midden in de periode start (HF 83.820.967)
419SP12 Salaris Het kon voorkomen dat de SV premies niet correct werden berekend voor componenten met de bron 'nvt' (HF 83.788.511)
419SP12 Excel add-in De database in het Excel Add-In Select-rapport kon niet gewijzigd worden (HF 83.758.731)
419SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 419 is beschikbaar vanaf 7-9-2020
419SP11 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP11 Expense Management Stamgegevens filteren voor de synchronisatie naar Exact Expense Management (HF 83.689.804)
419SP11 Algemeen Bij het bewerken van lay-outs kon een foutmelding verschijnen (HF 83.653.091)
419SP11 Order Bij het verwerken van een verkooporder via webservices kon een foutmelding verschijnen (HF 83.638.007)
419SP11 CRM Bij het prolongeren van een verkoopcontract kon een foutmelding verschijnen (HF 83.606.980)
419SP11 Cash Flow Bij het gebruik van bankkosten kon een foutmelding verschijnen (HF 83.656.768)
419SP11 Andere wetgevingen CH legislation - The payment type for CH payments could not be identified correctly (HF 83.659.693)
419SP11 Andere wetgevingen HU legislation - NAV online invoicing system functionality improved (HF 83.697.005)
419SP11 Excel add-in Het kon voorkomen dat de excel add-in niet correct functioneerde met SQL authentication (HF 83.619.684)
419SP11 Salaris 0901 Grafimedia / component 09090120 was niet correct in de pensioenaangifte. Na het updaten dienen de betreffende periodes opnieuw berekend te worden. (HF 83.654.065)
419SP11 Salaris Vanaf 01-09-2020 is CAO Bakkersbedrijf / component 13130106 gewijzigd van 0% naar 1% (HF 83.715.512)
419SP11 Salaris De berekening van SV premies/SV premieloon met 'doorbetaald loon regeling' was niet correct (HF 83.650.613)
419SP11 Andere wetgevingen PL legislation - JPK_VDEK electronic VAT reporting format introduced (HF 83.696.954)
419SP11 Andere wetgevingen PL legislation - An error could appear when generating VAT Register (JPK_VDEK type) (HF 83.627.775)
419SP11 Andere wetgevingen PL legislation - Imported transaction was not shown on the PL VAT register report (HF 83.638.298)
419SP11 Andere wetgevingen SK legislation - VAT return form for financial year 2020 available (HF 83.610.823)
419SP11 Andere wetgevingen SK legislation - Changes to the EU sales summary report SV "Suhrnny vykaz" 2020 (HF 83.660.132)
419SP11 Cash Flow Bij het importeren van bankafschriften kon de melding "Invalid procedure call or argument" verschijnen (HF 83.653.977
419SP11 WMS Bij een gesplitste pick actie kon het voorkomen dat de geleverde aantallen voor een verkooporder niet correct waren (HF 83.638.825)
419SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 419 is beschikbaar vanaf 3-8-2020
419SP10 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP10 Cash Flow Bij het terugdraaien van de fiattering voor een betaling kon een foutmelding verschijnen (HF 83.512.867)
419SP10 SDK It was not possible to delete a text line item from SDK Invoice (HF 83.565.120)
419SP10 Andere wetgevingen An error could appear when submitting an Intra-Community Sales invoice with tax code 0% to SII (HF 83.506.990) - Spanish legislation
419SP10 Andere wetgevingen When trying to send Intra-Community invoices (Good or Services) via Suministro Inmediato de Información (SII), invoices were accepted but with errors (HF 83.497.053) - Spanish legislation
419SP10 Bank Bij het verwerken van een betaling van een Beglish betaalmiddel naar een niet-IBAN rekening kon een foutmelding verschijnen (HF 83.553.712)
419SP10 Andere wetgevingen Changes in electronic intrastat (HF 83.577.763/83.553.587) - Italian legislation
419SP10 Andere wetgevingen SII Intra-Community invoices were rejected because of an incorrect decimal symbol (HF 83.578.552) - Spanish legislation
419SP10 WMS Het was niet mogelijk om een ontvangst met extra regels te verwerken wanneer de status in het control center was ingesteld op 'Alle' (HF 83.600.025)
419SP10 WMS Bij het verwerken van een verkooporder met een regel met een toekomstige leverdatum kon de melding 'Object reference not set to an instance of an object.' verschijnen (83.592.162)
419SP10 WMS Bij het exportren van een factuur via ICL kon de melding "item not found" verschijnen (HF 83.626.463)
419SP10 Andere wetgevingen Support for electronic file submission of withholding tax returns for PND3 and PND53 (HF 83.550.443) - Thai legislation
419SP10 Inkomend factuurregister Registercode niet meer verplicht voor niet-IFR boekingen (HF 83.550.127)
419SP10 Factuur Bij het aanmaken van een nieuwe factuur voor een creditfactuur werd een onjuiste factuurbedrag voorgesteld (HF 83.576.925)
419SP10 Bank Het was niet mogelijk om een SEPA incasso aan te maken voor Croatische debiteuren (HF 83.607.308)
419SP10 Andere wetgevingen The sysmodified and sysmodifer fields were not updated when the VAT date was changed (HF 83.558.079) - Polish legislation
419SP10 Factuur De SI-UBL1.0 en SI-UBL1.1 formaten worden niet meer ondersteund (HF 83.606.593)
419SP10 Andere wetgevingen VDEK: Improvement for filling the VAT number and Country code in sales/purchase transactions (HF 83.583.038) - Polish legislation
419SP10 Andere wetgevingen An error could occur when opening a company or running SDK Add On Initialize (HF 83.513.588) - Polish legislation
419SP10 Cash Flow Bij het gebruik van de boek als kosten functie kon een foutmelding verschijnen (HF 83.578.257/83.611.024/83.605.917)
419SP10 Financieel Bij het herwaarderen met de optie 'Facturen per groep' werden niet alle facturen meegenomen (HF 83.549.309)
419SP10 Rekenregels Wanneer met rekenregels wordt gewerkt kon het voorkomen dat de ICL export service niet meer reageerde (HF 83.579.233)
419SP10 Andere wetgevingen The send button in the EU sales list was disabled when using the UK Group VAT functionality (HF 83.624.992) - UK legislation
419SP10 Algemeen Het was soms niet mogelijk om gebruikers te blokkeren (HF 83.605.358)
419SP10 XML Bij het importeren van een creditfactuur kon het voorkomen dat het bedrag niet correct was (HF 83.604.257)
419SP10 Andere wetgevingen It could happen that the size of the QR code was not correct when e-mailing an invoice (HF 83.498.626) - Swiss legislation
419SP10 Andere wetgevingen It could happen that paid invoices were not visible in the VAT register (HF 83.548.543) - Polish legislation
419SP10 Salaris Bij het berekenen van het salaris kon een melding verschijnen over een incorrect minimum loon wanneer het aantal CAO uren 0 betreft (HF 83.605.859)
419SP10 Salaris Het percentage middelloon voor de CAO Afbouw (5701/5702) en Natuursteen (6001/6002) is gewijzigd (HF 83.629.794)
419SP10 Salaris Verbetering bij het ophalen van de status informatie van de UPA aangifte
419SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 419 is beschikbaar vanaf 6-7-2020
419SP9 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP9 WMS Het kon voorkomen dat WMS niet correct functioneerde wanneer gebruik wordt gemaakt van SQL authentication (HF 83.570.232)
419SP9 Andere wetgevingen JPK_VDEK electronic VAT reporting format introduced (HF 83.451.808) - Polish legislation
419SP9 Andere wetgevingen It could happen that the 'Nazwa kontrahenta' and 'Adres kontrahenta' tags were not filled in JPK_VAT (HF 83.348.219) - Polish legislation
419SP9 Andere wetgevingen When using flexible VAT system Rejesty VAT could display double entries (HF 82.970.382) - Polish legislation
419SP9 Financieel Wanneer er een ongeldige rekening is gekoppeld in de grootboekinstellingen kon een verkeerde melding verschijnen bij het opslaan van een boeking (HF 83.449.516/83.001.894)
419SP9 WMS Het kon voorkomen dat de factuur het oorspronkelijke aantal toonde na dat er meer gepickt was dan besteld (HF 83.492.858)
419SP9 WMS Het kon voorkomen dat er geen verplaatsing kon worden uitgevoerd in het control center leveringen (HF 83.511.740)
419SP9 Algemeen Bij het openen van een administratie kon een melding verschijnen over een ongeldige licentie (HF 83.462.777)
419SP9 Andere wetgevingen Several improvements for QR-bill (HF 83.496.112) - Swiss legislation
419SP9 Andere wetgevingen An error could appear when refreshing the list of tax codes (HF 83.508.815) - Polish legislation
419SP9 Order Het kon voorkomen dat de databasevelden voor kortingen op de lay-out van de orderbevestiging niet de juiste gegevens toonden (HF 83.485.287)
419SP9 Financieel Bij het herwaarderen met de optie 'Facturen per groep' kon het voor bepaalde facturen voorkomen dat het bedrag niet correct werd berekend (HF 83.295.898)
419SP9 Algemeen Het was niet mogelijk om de tabellijst te openen wanneer gebruikt wordt gemaakt van SQL Server toegangscontrole (HF 83.546.069)
419SP9 SDK ECL(Logistics): Delete on SalesOrderHeader returned an error (HF 83.547.460)
419SP9 Cash Flow Bij het importeren van afschriften met veel transacties werd het afletteren op basis van toewijzingsregels niet altijd uitgevoerd (HF 83.309.298)
419SP9 Exact Integrator Verbetering met betrekking tot het documentnummer bij het synchroniseren van documenten (HF 83.559.500/83.551.028)
419SP9 Financieel Filteren op leverdatum bij het aanmaken van de btw-aangifte (HF 83.550.442)
419SP9 Andere wetgevingen The spacing and address arrangement for the QR code was not correct (HF 83.544.969) - Swiss legislation
419SP9 Financieel Performance verbetering bij het aanmaken van de auditfile 3.1 (HF 83.426.701)
419SP9 Andere wetgevingen It could happen that the JPK ID was missing when using register mode 'Add' (HF 83.552.691) - Polish legislation
419SP9 Financieel Bij het exporteren van de audit file met de optie 'Beginsaldo' kon een foutmelding verschijnen (HF 83.520.617)
419SP9 Andere wetgevingen Incorrect browsing of Intrastat transactions (HF 83.550.218) - Polish legislation
419SP9 Productie Het kon voorkomen dat de tweede regel in een productieorder geen artikelcode toonde (HF 83.543.312)
419SP9 Andere wetgevingen Improvement when creating foreign payments (HF 83.550.235) - Swiss legislation
419SP9 Andere wetgevingen JPK_VDEK electronic VAT reporting format introduced (HF 83.550.197/83.550.206) - Polish legislation
419SP9 Salaris Geen anoniementarief voor werknemer zonder BSN
419SP9 Salaris Het kon voorkomen dat de UPA aangifte niet correct was voor een medewerker zonder einddatum (HF 83.560.879)
419SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 419 is beschikbaar vanaf 1-6-2020
419SP8 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP8 Andere wetgevingen New Dutch VAT numbers were not allowed in SII VAT (HF 83.234.639) - Spanish legislation
419SP8 MRP Wanneer de orderinstelling 'Voorraadtoewijzing: regels niet splitsen' is aangevinkt kon na het toewijzen van vrije voorraad aan een regel met een hoger aantal dan de vrije voorraad een inconsitentie optreden bij de voorraadtoewijzing (HF 83.316.558)
419SP8 Inkoop Het kon voorkomen dat dubbele MRP budgetregels werden aangemaakt voor bestellingen (HF 82.988.546)
419SP8 Excel add-in De pop-up met select statement in de Excel Add-in werd niet getoond (HF 83.365.514)
419SP8 Bank Het kon voorkomen dat afschriften voor de Deense Nordea bank niet geïmporteerd konden worden (HF 83.348.687)
419SP8 Inkoop Het kon voorkomen dat een retour ontvangst de bestelling niet correct bijwerkte (HF 83.339.411)
419SP8 Factuur Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om xml-facturen te mailen (HF 83.399.738)
419SP8 WMS Bij het gebruik van WMS autopack kon het voorkomen dat een order werd gelockt waardoor het leverproces niet uitgevoerd kon worden (HF 83.447.472)
419SP8 WMS Het kon voorkomen dat er geen artikelafbeeldingen werden getoond op de Android WMS client (HF 83.440.362)
419SP8 Andere wetgevingen VAT return for group companies supported (HF 83.368.320) - UK legislation
419SP8 Andere wetgevingen A warning message about the database version appeared when opening the Polish local reports (HF 83.448.461) - Polish legislation
419SP8 Exact Integrator De uitwisseling van projecten verliep niet correct wanneer bij het aanmaken van projectorders een eigen nummer werd gebruikt (HF 83.392.635)
419SP8 Andere wetgevingen Several improvements for the QR code (HF 83.449.036/83.449.032) - Swiss legislation
419SP8 Andere wetgevingen The 'Kod VAT' column in VAT registry didn't display any data (HF 83.371.040) - Polish legislation
419SP8 Order Het kon voorkomen dat het programma niet meer reageerde bij het openen van de condities in een verkooporder (HF 83.348.918)
419SP8 Salaris Component ziektegeld ook toepasbaar voor aanvullend geboorteverlof (wet WIEG)
419SP8 Salaris Twee nieuwe regeling kenmerken beschikbaar voor pensioenfonds PGB (HF 83.392.271)
419SP8 Salaris Bij het aanmaken van de salaris auditfile kon een type mismatch melding verschijnen (HF 83.462.400)
419SP8 Salaris Nieuwe minimum lonen per 1-7-2020
419SP8 Andere wetgevingen Incorrect BZ WBK (MFP) format of payments with more than one transaction (HF 83.327.562) - Polish legislation
419SP8 Financieel Bij het importeren van een factuur van de digitale brievenbus kon een foutmelding verschijnen (HF 83.404.656)
419SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 419 is beschikbaar vanaf 4-5-2020
419SP7 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP7 Andere wetgevingen Enhancements to European Union (EU) sales list (HF 23-04-2020) - Czech legislation
419SP7 Andere wetgevingen VAT return form 2019 version 21 available (HF 83.325.035) - Czech legislation
419SP7 SDK ECL (Sales): SalesOrderLine multiplies Quantity with Unit factor
419SP7 Andere wetgevingen The message 'An unexpected error occurred' could appear in NAV (HF 83.287.582) - Hungarian legislation
419SP7 Andere wetgevingen It could happen that an incorrect exchange rate was used for NAV (HF 83.286.951) - Hungarian legislation
419SP7 Andere wetgevingen It could happen that the VAT listing showed a tax difference (HF 83.294.956) - German legislation
419SP7 Productie Bij het starten van visual scheduler kon een unhandled exception melding verschijnen (HF 83.002.401)
419SP7 Andere wetgevingen When there are multiple lines of the same item in a sales order the quantities of the subsequent lines weren't displayed in the Intrastat screen (HF 83.330.570) - Polish legislation
419SP7 Cash Flow Het kon voorkomen dat het betaalbestand met meerdere transacties voor de Poolse CITI bank niet correct werd aangemaakt (HF 83.289.114/83.155.859)
419SP7 Andere wetgevingen The message "An item with the same key has been already added" could appear when sending multiple Intra-Community Services invoices via SII (HF 83.296.171) - Spanish legislation
419SP7 Salaris Wanneer precies het minimum loon wordt betaald kon het soms voorkomen dat de melding verscheen dat u onder het minimum loon betaalde (HF 83.374.283)
419SP7 Salaris Update beschikbaar voor UPA aanlevering voor Centric fondsen (HF 83.322.319)
419SP7 Salaris Wijziging RAS premie Cao 1801 Schoonmaak voor 3 maanden (HF 83.332.676)
419SP7 Salaris Eenmalige verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
419SP7 Salaris Na het wijzigen van de AWf premie kon het voorkomen dat deze niet correct was in de correctie aangifte (HF 83.327.428)
419SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 419 is beschikbaar vanaf 22-4-2020
419SP6 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP6 Financieel Performance verbetering bij het genereren van een audit file (HF 82.699.718)
419SP6 Andere wetgevingen When calculating the non-deductible vat the rounded basis was used for the calculation which could lead to incorrect calculation of tax (HF 82.933.722) - Hungarian legislation
419SP6 Andere wetgevingen When sending a purchase invoice with "Base Imponible a coste" = 0 a validation error could appear (HF 82.975.844) - Spanish legislation
419SP6 WMS Na een uitgifte van materiaal met verschillende batchnummers kon het vookromen dat het geplande aantal in een productieorder niet correct was (HF 83.136.538)
419SP6 Andere wetgevingen The Service attribute checkbox in the item maintenance is now available in licenses without SE4500 E-Service Management (HF 83.027.981) - Thai legislation
419SP6 Factuur Verbetering met betrekking tot het 'ProfileID' in elektronische facturen in het UBL 2.1 (SI1.2) formaat (HF 83.025.107)
419SP6 Andere wetgevingen Update to the 2019 format of the internal financial statement (HF 83.117.388) - Belgian legislation
419SP6 Voorraad Het kon voorkomen dat het programma onderdeel voor het uitvoeren van tellingen niet meer reageerde (HF 83.095.811)
419SP6 Andere wetgevingen Items without a statistical nr weren't displayed in Intrastat (HF 83.187.914) - Polish legislation
419SP6 Andere wetgevingen In some environments the NOB sin Cierre could not be opened (HF 83.096.717) - Spanish legislation
419SP6 Andere wetgevingen Credit notes could get the status 'Aborted' during NAV Online Invoice submission (HF 83.044.465) - Hungarian legislation
419SP6 Factuur Bij het verwerken van een factuur kon een invalid use of null melding verschijnen (HF 83.147.533)
419SP6 Andere wetgevingen Fraud prevention headers improved for MTD (HF 83.234.840) - UK legislation
419SP6 Algemeen De Deense vertalingen van het Add-on menu waren niet correct (HF 83.096.865)
419SP6 Andere wetgevingen The number of decimals in the Net weight column of Intrastat was not correct (HF 83.269.761) - Polish legislation
419SP6 Andere wetgevingen It could happen that the ImporteTotal tag for SII was incorrect for multiple invoices with the same VAT code (HF 82.924.583) - Spanish legislation
419SP6 Andere wetgevingen An error could appear when sending invoices of type 'Non-Subjected VAT' to SII (HF 82.968.870) - Spanish legislation
419SP6 Bank Bij het verwerken van betalingen met de Rabobankkoppeling kon een access denied melding verschijnen (HF 83.265.818)
419SP6 Salaris Bij de loonaangifte kon fout L2032 voorkomen (HF 83.224.553)
419SP6 Salaris Bij de loonaangifte kon fout BD-L-2058 voorkomen (HF 83.094.329)
419SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 419 is beschikbaar vanaf 16-3-2020
419SP5 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP5 WMS Bij het verwerken van over-ontvangsten kon de melding 'LotNumber' in table 'CSPickITgbkmut' is DBNull' verschijnen (HF 83.007.692)
419SP5 WMS Het kon voorkomen dat de WMS serices niet gestart konden worden door de melding 'The certificate checksum is invalid' (HF 83.009.961)
419SP5 Andere wetgevingen National Tax and Custom Administration (NAV) online invoicing system version 2.0 introduced (Hungarian legislation) (HF 82.995.370) - Hungarian legislation
419SP5 Andere wetgevingen A purchase note credit of UE transactions wasn't included in VAT Boxes 29 and 30 of Modelo 390 (HF 82.859.905) - Spanish legislation
419SP5 Order Bij het leveren was het mogelijk om regels voor serie maak-artikelen te verwijderen (HF 82.851.738)
419SP5 Productie Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om uitval te registreren als er geen voorraad was (HF 82.959.819)
419SP5 XML Performance verbetering bij het importeren van financiële boekingen (HF 82.948.842)
419SP5 Andere wetgevingen It could happen that the amount that sent to FiskalTrust when resubmitting via the invoice history was different from the amount sent when prcessing an invoice (HF 82.931.925)
419SP5 Andere wetgevingen It was not possible to enter decimals in the Cost tax basis field on the SII Purchase tab (HF 82.970.816) - Spanish legislation
419SP5 Salaris Aanpassing bij het bepalen van het aantal contracturen in de loonaangifte
419SP5 Salaris Jaaropgave als PDF-bestand aanmaken in Exact Synergy Enterprise
419SP5 Salaris Export naar Microsoft Excel bij bij het aanpassen van de salarisgegevens
419SP5 CRM Bankrekeningen van relaties bekijken zonder het functierecht 'Bankrekeningnummers van relaties onderhouden' (HF 82.932.666)
419SP5 Andere wetgevingen In case there is nothing to report in field 7 of Withholding tax, the filed displayed 0,00 in stead of being empty (HF 82.989.858) - Italian legislation
419SP5 Factuur Bij het verwerken van een elektronische factuur kon de melding 'E80040001 subscript out of range' verschijnen (HF 82.999.847)
419SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 419 is beschikbaar vanaf 24-2-2020
419SP4 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP4 Andere wetgevingen VAT control statement (VCS) improved (HF 82.872.361) - Czech legislation
419SP4 Salaris Overzicht met gewerkte uren voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar beschikbaar
419SP4 Salaris Verbetering bij het aanpassen van de salarisgegevens
419SP4 Financieel Bij het openen van de traditionele btw-aangifte kon een foutmelding verschijnen (HF 82.873.951)
419SP4 Productie Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om grondstoffen als uitval te registreren (HF 82.863.972)
419SP4 Andere wetgevingen The VAT boxes 93, 94 and 96 of the 'Annual VAT return' of Modelo 303 were showing incorrect values (HF 82.846.050) - Spanish legislation
419SP4 Financieel Bij het wijzigen van de betalingsconditie in een vaste boeking kon het voorkomen dat de termijnen werden verwijderd van de boekingen van deze vaste boeking (HF 82.873.991)
419SP4 Andere wetgevingen When uploading the Model 390 file the error 'line breaks are not supported' could appear (HF 82.861.303) - Spanish legislation
419SP4 Financieel Het was niet mogelijk om een Grieks btw-nummer in te voeren in de condities van een factuur (HF 82.896.820)
419SP4 SDK ECL(Logistics): Sales order based on blanket order failed on INTRASTAT (HF 82.912.045)
419SP4 Financieel Na het verwijderen en opnieuw aanmaken van een btw-aangifte kon het voorkomen dat er geen bedrag werd getoond in vak 3B (HF 82.885.412)
419SP4 Andere wetgevingen It could happen that the VAT amount was shown as a negative amount on the VAT listing report (HF 82.913.969) - German legislation
419SP4 WMS Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om productie uitgiftes voor bepaalde bewerkingen te verwerken in WMS (HF 82.890.558)
419SP4 WMS Het kon voorkomen dat voor een serie-artikel zonder voorraad toch een telling werd teruggemeld (HF 82.911.023)
419SP4 WMS Bij het genereren van het pickadvies voor een productie uitgifte kon de melding 'Onvoldoende voorraad' verschijnen terwijl er voldoende voorraad was (HF 82.897.338)
419SP4 Order Voor orders met meerdere kortingen kon het voorkomen dat deze niet correct werden getoond op de orderbevestigingslay-out (HF 82.908.433)
419SP4 Inkomend factuurregister Bij het verwijderen van een IFR boeking waarvoor het goedkeurverzoek was afgekeurd kon een foutmelding verschijnen (HF 82.889.797)
419SP4 Inkomend factuurregister Na het wijzigen van de fiatteur in een IFR-boeking kon een foutmelding verschijnen in het ELIS-log (HF 82.889.788)
419SP4 Andere wetgevingen A Key value error could appear when generating an Intrastat file (HF 82.876.893) - Polish legislation
419SP4 Andere wetgevingen Withholding tax reporting in Italy - changes in the electronic certification report (HF 82.877.238) - Italian legislation
419SP4 Andere wetgevingen It could happen that imported transaactions weren't included in the JPK MAG audit file (HF 82.921.538) - Polish legislation
419SP4 Salaris Het was niet mogelijk om een methode te selecteren in het overzicht Werkostenregeling (HF 82.874.699)
419SP4 Salaris Het veld voor de gebruikersnaam in de UPA aangifte was niet lang genoeg (HF 82.875.769)
419SP4 Salaris Het kon voorkomen dat bij de UPA aangifte ook inactieve medewerkers werden meegenomen (HF 82.913.719)
419SP4 Salaris De componenten 06060115, 06060116, 06060214, 06060215, 06060226 06060227, 06060228, en 06060229 waren nog actief (HF 82.905.532)
419SP4 SDK The SwitchLine function in SDK order did not rearrange the allocated line number when there is sales order/purchase order linked (HF 82.916.943)
419SP4 Andere wetgevingen Withholding tax functionality improved (HF 82.877.213) - Italian legislation
419SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 419 is beschikbaar vanaf 3-2-2020
419SP3 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP3 Algemeen Bij het uitvoeren van de diagnose kon een foutmelding verschijnen wanneer niet met MS office 2019 werd gewerkt (HF 82.773.134)
419SP3 Andere wetgevingen Improvements for the values in the XML file of JPK_FA (HF 82.730.702) - Polish legislation
419SP3 Andere wetgevingen Not all amounts were displayed in view_konto_sach (DPZ) (HF 82.723.503/82.801.882) - German legislation
419SP3 WMS Er kon een foutmelding verschijnen bij het toevogen van een scancode aan een artikel via de knop WMS bij het artikelonderhoud (HF 82.805.013)
419SP3 Andere wetgevingen The Arrival XML file for Intrastat was not created correctly (HF 82.787.359) - Belgian legislation
419SP3 Algemeen Het dgp2.procesinfrastructuur.nl endpoint wordt als standarad endpoint ingesteld voor Digipoort (HF 82.803.330)
419SP3 Factuur Het kon voorkomen dat een lege pagina werd toegevoegd bij het gebruik van verzamellay-outs met liggende oriëntatie (HF 82.775.881)
419SP3 Salaris De nlhrpayroll view is uitgebreid met de nieuwe salarisvelden zodat deze ook opgevraagd kunnen worden in de overzichten via de Excel add-in (HF 82.771.482)
419SP3 Andere wetgevingen The message "The given key was not present in the dictionary" could appear when sending Intra-Community Services invoices via Suministro Inmediato de Información (SSI) (HF 82.820.027) - Spanish legislation
419SP3 Andere wetgevingen An error could appear when sending an invoice via SSI (HF 82.788.820) - Spanish legislation
419SP3 Inkomend factuurregister Bij het uitvoeren van de pollfunctie voor een IFR boeking met een bijlage verscheen de melding 'The formatter threw an exception while trying to deserialize the message' (HF 82.800.799)
419SP3 Bank Het kon voorkomen dat het SEPA betaalbestand voor de Deutsche bank in de Verenigde Staten niet correct werd aangemaakt (HF 82.805.017)
419SP3 Andere wetgevingen The format of the export file for domestic payments with split payment was not correct (HF 82.781.802) - Polish legislation
419SP3 WMS ICL aantal onjuist in ICP bestelling na het exporteren van wijzigingen/pakbon (HF 82.852.753)
419SP3 WMS Het kon voorkomen dat er geen records werden aangemaakt in de tabel CSPickITorhsrg (HF 82.820.559)
419SP3 Rekening courant Het kon voorkomen dat na het koppelen van een verplichting het Bedrag (EUR) afweek van het Bedrag (HF 82.843.830)
419SP3 Inkomend factuurregister Wanneer een IFR-boeking in gebruik was door een andere gebruiker verscheen een onduidelijke melding (HF 82.834.568)
419SP3 Andere wetgevingen Changes for 2020 for withholding tax reporting in Italy (HF 82.803.316) - Italian legislation
419SP3 Andere wetgevingen A Lock request time out message could appear when splitting an invoice on the creditor card (HF 82.807.643) - Polish legislation
419SP3 Salaris 3506 Kinderopvang & 3516 Kinderopvang BKN - Het percentage voor de componenten 35350601/02 en 35351601/02 was niet correct (HF 82.828.376)
419SP3 Salaris Bij het verwerken van de APG aangifte kon een melding verschijnen dat het bericht niet voldoet aan de XSD controles (HF 82.858.879)
419SP3 Salaris Mogelijkheid om een negatief WHK-percentage op te geven (HF 82.815.141)
419SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 419 is beschikbaar vanaf 3-1-2020
419SP2 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP2 Inkomend factuurregister Bij het uitvoeren van de pollfunctie voor een IFR boeking met een bijlage verscheen de melding 'The formatter threw an exception while trying to deserialize the message' (HF 82.800.799) - 30/1/2020
419SP2 Salaris Arbeidskorting toonde een bedrag van 0 in het overzicht rekenvoorschriften (HF 82.767.904) - week 3 2020
419SP2 Salaris Bij het berekenen van de bter componenten werd een onjuist aantal dagen gebruikt voor alle bouw cao's (HF 82.776.816) - week 3 2020
419SP2 Salaris Bij het aanmaken van een nieuwe administratie werd component WW-AWFG aangemaakt met het onjuiste subtype (HF 82.779.941) - week 3 2020
419SP2 Salaris Het was niet mogelijk om een UPA aangifte aan te maken voor AGH voor periode 13 in 2019 (HF 82.793.949) - week 3 2020
419SP2 Salaris Op layout 1 werden de nieuwe velden voor 2020 ook getoond voor 2019 en eerder (HF 82.797.647) - week 3 2020
419SP2 Salaris 0101 Agrarische sector - Franchise en maximum van de componenten voor sector 01 waren niet juist (HF 82.802.221) - week 3 2020
419SP2 Salaris 0707 Meubelindustrie het subtype vanm component 07070112 was niet correct (HF 82.802.684) - week 3 2020
419SP2 Salaris Component AWBZCVZ werd niet berekend in 2020 (HF 82.799.533) - week 3 2020
419SP2 Salaris Synergy - Bijzonder tarief percentages 2020 - 21/1/2020
419SP2 Salaris Synergy - Wijzigingen bij openen loonjaar 2020 - 21/1/2020
419SP2 Salaris Synergy - Aanpassing bijtelling zakelijke emissieloze auto’s - 21/1/2020
419SP2 Algemeen Niet alle grootboekinstellingen waren zichtbaar (HF 82.780.083) - 10/1/2020
419SP2 Algemeen Niet alle instellingen werden volledig getoond (HF 82.792.502) - 20/1/2020
419SP2 WMS Wanneer de bestelling volledig is ontvangen, of wanneer de bestelling gedeeltelijk is ontvangen met minstens evenveel regels in de bestelling gekoppeld aan de huidige pakbon als er pakbonregels zijn in die pakbon in de ICL database, wordt er een succescode geretourneerd en wordt de status in de ICL database aangepast naar 'Geleverd'. Wanneer de status de eerste keer niet correct wordt bijgewerkt, wordt dit alsnog gedaan wanneer de pakbon de volgende keer naar de inkoopdatabase wordt verzonden. (HF 82.601.842)
419SP2 Andere wetgevingen Transactions for monthly VAT returns to be reported in separate blocks in XML file (HF 82.601.820) - Italian legislation
419SP2 Andere wetgevingen It could happen that the account data from gbkmut.freefield1 wasn't included in JPK_VAT (HF 82.610.315) - Polish legislation
419SP2 Andere wetgevingen The Split Payment functionality did not work correctly with non-deductible VAT (HF 82.583.861) - Polish legislation
419SP2 Andere wetgevingen It could happen that voided entry lines were included in JPK_WB (HF 82.355.502) - Polish legislation
419SP2 Andere wetgevingen It was not possible to assign a splitted VAT term to a bank account (HF 82.548.291) - Polish legislation
419SP2 Exact Integrator De einddatum van een serienummer werd niet correct gesychroniseerd (HF 82.569.196)
419SP2 Andere wetgevingen It could happen that the system was not responding when editing a recurring general journal entry (HF 82.593.122) - Polish legislation
419SP2 Andere wetgevingen The Tax Authority control data XML file contained the tag which is not needed (HF 82.607.687) - Hungarian legislation
419SP2 Bank Het kon voorkomen dat het SEPA betaalbestand voor niet-Euro betalingen niet correct werd gesplitst (HF 82.604.171)
419SP2 Andere wetgevingen When generating the ICT return a message appeared that no data is found that meets the criteria (HF 82.491.637) - Luxembourg legislation
419SP2 MRP Bij het genereren van een bestelling voor een productieorder voor deelbare artikelen kon het voorkomen dat de toewijzing niet correct was (HF 82.588.377)
419SP2 Andere wetgevingen It could happen that the Netto w walucie amount in the VAT register was calculated with the incorrect exchange rate (HF 82.592.878) - Polish legislation
419SP2 Factuur Het menupad Elektronisch Factureren Service was niet zichtbaar in een licentie zonder E-CRM (HF 82.604.545)
419SP2 WMS Het kon voorkomen dat E-WMS 'herstel voorraad reserveringen' dubbele reserveringen aanmaakte voor voorraadaanvullen (HF 82.653.454)
419SP2 WMS Wanneer er twee bartenderetiketten actief zijn voor dezelfde toepassing kon het voorkomen dat de verkeerde view werd gebruikt (HF 82.653.403)
419SP2 Financieel Bij het uitvoeren van de BBANtoIBAN tool kon een melding verschijnen over een ontbrekend bestand (HF 82.606.031)
419SP2 Andere wetgevingen Support e-invoice BIS BILLING version 3 (HF 82.624.319) - Belgian legislation
419SP2 SDK SDK(Core): CSSDKFuncDBQuery.ExecuteParamSQL did not accept null values (HF 82.627.158)
419SP2 WMS Bij het genereren en adviseren van een aanvulorder voor een volledige SKU werd de scaneenheid op 'verkoop' gezet in plaats van 'outer'. Als gevolg hiervan moest het aantal op de scanner nog steeds bevestigd worden. (HF 82.674.026)
419SP2 WMS Wanneer bij het in bewerking nemen van meerdere orders via het control center leveringen de selectie 'Alle' werd gebruikt kon het voorkomen dat niet alle orders de juiste status kregen, waardoor deze niet konden worden teruggemeld. (HF 82.675.635)
419SP2 WMS Wanneer de instelling 'Verplaatsingsorder' uit stond was de Pick&Pack (verplaatsingen) functionaliteit beschikbaar (HF 82.634.559)
419SP2 Financieel Het kon voorkomen dat de kolom BTW grondslagbedrag bij analytisch boekhouden niet het juiste bedrag toonde (HF 82.627.637)
419SP2 WMS Bij het verwijderen van gestuurde tellingen werden deze niet verwijderd uit de tabel CSPickITCountsSB (HF 82.724.800)
419SP2 Algemeen BAPI menu verwijderd (HF 82.576.861)
419SP2 Algemeen Veld 5d uitgeschakeld in de BTW-aangifte (HF 82.576.828)
419SP2 Algemeen Verbetering bij het elektronisch indienen van BTW-aangiften, ICP-aangiften en Loonaangiften via Digipoort (HF 82.576.816)
419SP2 Algemeen Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2020 wordt ondersteund (HF 82.576.807)
419SP2 Andere wetgevingen The leading zero's of the your ref were missing in Belföldi összesítő jelentés (HF 82.638.416) - Hungarian legislation
419SP2 Andere wetgevingen An error could appear when generating the Rejestry VAT i Intrastat VAT UE report (HF 82.634.758/82.733.337)
419SP2 Andere wetgevingen Amounts with more than 10 digits weren't included in DPZ (HF 82.722.483) - German legislation
419SP2 Factuur Mogelijkheid om UBL2.1 efacturen te versturen in het SI1.2 en SI2.0 formaat (HF 82.624.313)
419SP2 Andere wetgevingen It could happen that it was not possible to authorise payments (HF82.678.762) - Polish legislation
419SP2 Andere wetgevingen The (elixir) bank format was missing the "|" after every 35 characters by split payment (HF 82.602.681) - Polish legislation
419SP2 Salaris De code CAO voor CAO 3509 is aangepast naar 8105 - 'KNMT-ARBEIDSVOORWAARDENREGELING TANDHEELKUNDIGE PRAKTIJKEN' (HF 81.966.243)
419SP2 Salaris Wanneer een TWK werd aangemaakt voor een medewerker voor meerdere periodes, inclusief de periode waarin hij wordt geboekt (terwijl deze periode nog niet is verwerkt), werd de medewerker niet correct opgenomen in de aangifte voor PFZW (HF 82.626.901)
419SP2 Salaris Bij het versturen van de salarisslips via MS outlook werden de PDF-bestanden niet opgeslagen in de ingestelde directory (HF 82.633.569)
419SP2 Salaris De afronding bij de berekening van de loonheffing was niet correct voor het bedrag dat hoger is dan het maximum uit de loontabel (HF 82.744.475)
419SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 419 is beschikbaar vanaf 2-12-2019
419SP1 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
419SP1 Salaris Bijzonder tarief 2020 - 30/12/2019
419SP1 Salaris Loonaangifte 2020 - 30/12/2019
419SP1 Salaris Loonheffingsberekening 2020 - 30/12/2019
419SP1 Salaris APG aangifte aangepast voor 2020 - 30/12/2019
419SP1 Salaris Wijzigingen bij openen loonjaar 2020 - 30/12/2019
419SP1 Salaris Syntrus aangifte aangepast voor 2020
419SP1 Salaris Aanpassing bijtelling zakelijke emissieloze auto’s - 30/12/2019
419SP1 Salaris Berekening pensioenpremie Bouw wordt berekend op basis van de gemiddelde uren per maand - 30/12/2019
419SP1 Salaris Extra velden op de loonstrook in verband met Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
419SP1 Salaris Uren voor product OOAFB worden aangeleverd in de pensioenaangifte voor APG bouw - 30/12/2019
419SP1 Salaris Aanlevering via UPA voor TKP fondsen
419SP1 Salaris Aanlevering via UPA voor Centric fondsen - 30/12/2019
419SP1 Salaris Aanlevering via UPA voor pensioenfonds AZL voor cao levensmiddelen en Cao Melk- en Zuiveldetailhandel - 30/12/2019
419SP1 Salaris Er werd een verkeerde waarde voor het veld in de APG declaratie gebruikt, waardoor het veld niet correct gevuld werd - (HF 82.523.498)
419SP1 Salaris Wanneer er een component werd toegevoegd in een periode waarbij een medewerker niet actief was werd de OP niet berekend (HF 82.588.409)
419SP1 Connectivity Layer Het kon voorkomen dat er bij een SQL connectiefout een onduidelijke foutmelding werd getoond (HF 82.581.972)
419SP1 Andere wetgevingen Sales register audit file JPK_FA(3) is available (HF 82.576.780) - Polish legislation
419SP1 WMS Het kon voorkomen dat er een pickadvies voor een bulkocatie werd gegenereerd terwijl dit niet is toegestaan volgens de instellingen (HF 82.554.690)
Info   Een update uitvoeren van Exact Globe Next
Info   Systeemeisen Exact Globe Next
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.253.494
 Assortment:  Date: 09-04-2021
 Release: 419  Attachment:
 Disclaimer