One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Aanmaken en bewerken van medewerkers

Untitled 1

Menupaden

 • Om medewerkers aan te maken, ga naar Modules Invoer HRM Medewerkers. Of ga naar Modules HRM Overzichten Medewerkers Medewerkers.
 • Om medewerkers te onderhouden, ga naar Modules HRM Overzichten Medewerkers Zoeken. Of ga naar Modules HRM Overzichten Medewerkers Medewerkers.

Introductie

Op deze pagina kunt u medewerkers aanmaken, onderhouden of verwijderen. Velden waar  Te fiatteren achter staat moeten worden gefiatteerd wanneer ze zijn gewijzigd. De wijzigingen worden dan alléén toegepast nadat een HR medewerker de wijzigingen heeft gefiatteerd. Voor meer informatie, zie Overzicht te fiatteren velden.

Rollen en rechten

 • Om medewerkers aan te kunnen maken is het functierecht 85— Allows to create employees benodigd. Gebruikers met de rollen  HR en HR assistant hebben dit functierecht.
 • Om medewerkers te kunnen bewerken is het functierecht 147 — Maintain resource card benodigd.  Gebruikers  met de rollen HR en HR assistant hebben dit functierecht.
 • Om medewerkers aan te maken via Modules HRM Overzichten Medewerkers Medewerkers, is functierecht 204 — View free fields in resources report benodigd. Gebruikers met de rollen  HR en  HR assistanthebben dit functierecht.
 • Om de medewerkerskaart (in bewerk modus) aan te passen op bedrijfsniveau of divisie niveau, is functierecht 147 — Maintain resource card benodigd. Gebruikers met de rollen  HR en HR assistant hebben dit functierecht.

Opmerking:

 • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar Modules Systeem Inrichting Beveiliging Functierechten.
 • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar Modules Systeem Inrichting Beveiliging Rollen.

Welke versie gebruikt u?

De informatie in dit document is van toepassing op product update 259 en hoger. Indien u met een lagere versie werkt, zullen bepaalde functies die hier worden toegelicht niet van toepassing zijn.

Hoe maak ik een medewerker aan?

 1. Op de pagina Project: Nieuw definieert u de velden. Het veld ID in de sectie Algemeen kan niet meer worden gewijzigd nadat u op Bewaren heeft geklikt.
 2. Klik op Bewaren.

Houd rekening met: Alle velden met een “!“ zijn verplicht.

Hoe bewerk ik een medewerker?

 1. Op de HRM: Zoeken - Medewerker pagina definieert u de zoekcriteria.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik vervolgens op de medewerker die u wilt bewerken in de kolom Naam.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Wijzig de gewenste velden. Het veld ID kan niet worden aangepast.
 6. Klik op Bewaren.

Hoe verwijder ik een medewerker?

 1. Op de HRM: Zoeken - Medewerker pagina definieert u de zoekcriteria.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik vervolgens op de medewerker die u wilt bewerken in de kolom Naam.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Klik op Verwijderen. De melding “Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?” zal worden getoond.
 6. Klik op OK.

Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar bij het onderhouden van een medewerker.

Hoe kopieer ik een medewerker?

 1. Op de HRM: Zoeken - Medewerker pagina definieert u de zoekcriteria.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik vervolgens op de medewerker die u wilt bewerken in de kolom Naam.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Klik op Kopiëren. Voor meer informatie, zie Medewerkers kopiëren.

Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar bij het onderhouden van een medewerker.

Hoe genereer ik MRS (Master Resource Schedule)?

 1. Op de HRM: Zoeken - Medewerker pagina definieert u de zoekcriteria.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik vervolgens op de medewerker die u wilt bewerken in de kolom Naam.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Klik vervolgens op de knop Genereren - MRS. Voor meer informatie, zie MRS genereren.

Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar bij het onderhouden van een medewerker.

Hoe vernummer ik een medewerker?

 1. Op de HRM: Zoeken - Medewerker pagina definieert u de zoekcriteria.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik vervolgens op de medewerker die u wilt bewerken in de kolom Naam.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Klik op Vernummer. Voor meer informatie, zie Het vernummeren van medewerkers.

Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar bij het onderhouden van een medewerker.

Hoe bekijk ik het rooster van de medewerker?

 1. Op de HRM: Zoeken - Medewerker pagina definieert u de zoekcriteria.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik vervolgens op de medewerker die u wilt bewerken in de kolom Naam.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Klik vervolgens op de knop Rooster.

Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar bij het onderhouden van een medewerker.

Hoe verander ik mijn wachtwoord?

 1. Op de HRM: Zoeken - Medewerker pagina definieert u de zoekcriteria.
 2. Klik op Tonen.
 3. Klik vervolgens op de medewerker die u wilt bewerken in de kolom Naam.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Klik op Wachtwoord wijzigen.
 6. Typ bij Oud wachtwoord uw oude wachtwoord.
 7. Typ bij Nieuw wachtwoord uw nieuwe wachtwoord.
 8. Typ bij Bevestig wachtwoord nogmaals uw nieuwe wachtwoord.

Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar bij het onderhouden van uw eigen medewerkerkaart.

Tips en suggesties

De ID voor een nieuwe medewerker gebruikt altijd het hoogst beschikbare nummer binnen de vrije reeks (met het zelfde aantal cijfers als het nummer dat bij het veld Waarde van de instelling ResourceCodeNextNumber in menupad Modules Systeem Inrichting Instellingen – Algemeen Alle is opgegeven).

De volgende scenario's illustreren de logica bij het genereren van ID tijdens het aanmaken van een medewerker:

Scenario 1

 • Aanwezige medewerker ID's = 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 50, 79, 81, en 82.
 • Nummer dat is gedefinieerd bij het veld Waarde van de instelling ResourceCodeNextNumber = 82.

Wanneer de medewerker met ID '82' wordt verwijderd, wordt het nummer bij Waarde automatisch aangepast naar '81'. Wanneer u vervolgens een nieuwe medewerker aanmaakt, krijgt deze ID '82'.

Scenario 2

 • Aanwezige medewerker ID's = 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 50, 79, 81, en 82.
 • Nummer dat is gedefinieerd bij het veld Waarde van de instelling ResourceCodeNextNumber = 82.

Wanneer de medewerker met ID '50' wordt verwijderd, blijft het nummer bij Waarde '82'. Wanneer u vervolgens een nieuwe medewerker aanmaakt, krijgt deze ID '83'.

Scenario 3

 • Aanwezige medewerker ID's = 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 50, 79, 81, en 82.
 • Nummer dat is gedefinieerd bij het veld Waarde van de instelling ResourceCodeNextNumber = 82.

Wanneer u de instelling aanpast en het nummer bij Waarde aanpast naar '5', krijgt een nieuwe medewerker ID '9'.

Scenario 4

 • Aanwezige medewerker ID's = 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 50, 79, 81, en 82.
 • Nummer dat is gedefinieerd bij het veld Waarde van de instelling ResourceCodeNextNumber = 82.

Wanneer u de instelling aanpast en het nummer bij Waarde aanpast naar '5' en vervolgens de medewerker met ID '5' verwijderd, krijgt een nieuwe medewerker ID '9'.

Scenario 5

 • Aanwezige medewerker ID's = 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 50, 79, 81, en 82.
 • Nummer dat is gedefinieerd bij het veld Waarde van de instelling ResourceCodeNextNumber = 82.

Wanneer u de instelling aanpast en het nummer bij Waarde aanpast naar '6', krijgt een nieuwe medewerker ID '6'.

Scenario 6

 • Aanwezige medewerker ID's = 1, 2, 3, …, 105, en 998.
 • Nummer dat is gedefinieerd bij het veld Waarde van de instelling ResourceCodeNextNumber = 105.

Wanneer u veen nieuwe medewerker aanmaakt, krijgt deze ID '999'.

Scenario 7

 • Aanwezige medewerker ID's = 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 50, 79, 81, 82, 6000, en 6001.
 • Nummer dat is gedefinieerd bij het veld Waarde van de instelling ResourceCodeNextNumber = 6001.

Wanneer de medewerker met ID '6001' wordt verwijderd, wordt het nummer bij Waarde automatisch aangepast naar '6000'. Wanneer u vervolgens de medewerker met ID '6000' verwijderd, wordt het nummer bij Waarde automatisch aangepast naar '82'. Wanneer u vervolgens een nieuwe medewerker aanmaakt, krijgt deze ID '83'.

Knoppen

Pictogram

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.648.868
 Assortment:  Date: 05-11-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer