One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Een afbeelding (logo) toevoegen en afdrukken op formulierenlay-out

Voordat u begint:

In dit document wordt uitgelegd hoe u een afbeelding(logo) toevoegt en afdrukt op een formulierenlay-out. Vanaf versie Exact Financials Enterprise 7.11.00 kunt u in formulierenlay-outs een grafisch logo opnemen. Dit kan enkel in de webversie (WebUI) van Exact Financials Enterprise. U kunt een logo of afbeeldingen opnemen in de PDF formulierenlay-outs zoals facturen, herinneringen, betaalspecificaties, etc. Dit kunnen alleen plaatjes van het formaat .JPG of non-tranparent .PNG zijn. Om een logo toe te voegen dient het logo als document opgenomen te worden in de database.

Taak:

 1. Ga naar menu Systeem: Bestand, Administratiegegevens.
 2. Ga naar tabblad "Documenten".
 3. Kies de knop "Toevoegen" en kies een Externe categorie. Vul een omschrijving en selecteer in het veld "Opslaan: Document" het bestand (bijv. C:\temp\logo.png).
 4. Open de webversie (WebUI) van Exact Financials
 5. Ga naar menu Systeem: Applicatie, Formulierenlay-outs, Onderhoud (PDF).
 6. Open de betreffende formulierenlay-out.
 7. Wijzig de waarde in het veld "Lay-out groep" van "Accept" naar "Address". Zie hiervoor de werkbalk boven de formulierenlay-out.
 8. Klik op diezelfde werkbalk op de knop "Toevoegen" > "Afbeelding" en vul de velden op onderstaande wijze in:
 • Voorwaarde: u kunt een voorwaarde opgeven wanneer de afbeelding moet worden afgedruk, u kunt zo per administratie een logo bepalen;
 • Breedte: vul hier de breedte (hiermee kunt u een plaatje verkleinen/vergroten, de verhoudingen zullen veranderen);
 • Hoogte: vul hier de hoogte (hiermee kunt u een plaatje verkleinen/vergroten, de verhoudingen zullen veranderen);
 • Document type: vul hier de tabel waaraan het document gekoppeld is. Als u een document aan de administratiegegevens heeft gekoppeld is dit "admdat";
 • Categorie: vul hier de externe categorie waarmee de afbeelding/logo gekoppeld is aan de administratiegegevens;
 • Volgnummer: vul hier het volgnummer van de afbeelding/logo zoals deze gekoppeld is aan de administratiegegevens.
 • Sleutelwaarde 1:  vul hier het administratienummer;
 • Sleutelwaarde 2 t/m 7: deze kunt u leeg laten;
 • Klik op "OK". Het logo wordt nu afgebeeld en is dus toegevoegd aan de lay-out.

Resultaat:

Vervolgens worden de logo's via het afdrukken van facturen, herinneringen, betaalspecificaties, etc. op de gekozen lay-out afgedrukt. Als dit niet gebeurt, kan dat worden veroorzaakt door onderstaande punten:

 • Er wordt niet voldaan aan één of meerdere punten uit de bovengenoemde opsomming;
 • Het logo is geen .JPG of .PNG bestand;
 • Het logo heeft een ander type image. Dat kunnen bijv. .JPG of .PNG bestanden zijn met alpha-blending. Deze logo's hebben dan een alpha-kanaal voor transparancy welke niet worden ondersteund door Exact Financials Enterprise. Om het logo alsnog af te kunnen drukken dient u een printscreen te maken van het logo (via de toetsenbordtoets [PrtScn]) en deze vervolgens uit te knippen en te bewaren als .JPG of .PNG. Hiermee voorkomt u dat het logo een alpha-kanaal voor transparancy heeft. 

LET OP: Formulierenlay-outs die worden bewaard in de webversie (WebUI) zijn geconverteerd naar een PDF-formaat en kunnen niet meer onderhouden worden in de web-client versie (1-richtingsverkeer; maak daarom eerst een kopie voordat u gaat wijzigen en bewaren). De formulierenlay-outs kunnen wel geselecteerd worden bij het afdrukken maar van een PDF-formulier wordt altijd een PDF-bestand aangemaakt. Dergelijke formulieren kunnen niet direct naar de printer gestuurd worden.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes detail
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.901.357
 Assortment:  Date: 19-09-2017
 Release: 7.11  Attachment:
 Disclaimer