One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Introductie van de formule editor in Exact Financials

Met de formule editor is het mogelijk zelf velden te definiëren voor rapporten, van grootboekkaart tot budgetoverzicht. Standaard zijn er reeds formules ingevoerd, bijvoorbeeld voor het afschrijven van activa of de velden voor de periodebalans.

activa

Het veld vertaling is het label (de naam) wat u zelf kunt geven aan het veld. De ‘vertaling’ is aan te maken direct vanuit het zoekscherm of vanuit het menupad [Systeem; Applicatie, Overzichtenlay-outs, Vertalingen, Onderhoud].

Wanneer u met de rechtermuisknop klikt in het onderdeel van de formule komen onderstaande mogelijkheden naar voren:

formule

Operator:

 

De volgende operatoren zijn aanwezig:

+
-
*
/
=
<>
>
<
>=
<=
ABS
AND
BALANCE
CASE
CEILING
CHAR
COUNTER
COUNTERRESET
DATE
DATEVALUE
DBQUERY
FLOOR
IF
INT
LEFT
LEN
LOG
LOOKUP
LOWER
MAX
MID
MIN
MINUS
MOD
NOT
OR
PERCENTAGE
POWER
REPT
RIGHT
ROUND
SELECTION-MAXIMUM
SELECTION-MINIMUM
SQRT
SUBTABLEQUERY
SUM
SUMRESET
TEXT
TRANSLATE
TRIM
TRUNC
UPPER
VALUE

 

Veld

 

Formule

 

De velden die hier naar voren komen zijn afhankelijk van het type lay-out, in het geval van de activa komen de bovenstaande velden naar voren.

 

Formule:

 

Onder de optie formule komen de velden naar voren die eerder zijn aangemaakt als formule en ze kunnen teven gebruikt kunnen worden in de formule die op dat moment wordt gemaakt.

 

Parameter:

Deze paragraaf behandelt de mogelijk parameters welke u aan uw formule kunt meegeven. De parameters worden gebruikt in combinatie met (bedrag)velden.


BUDGET-VERSION

Maak gebruik van de BUDGET-VERSION parameter om aan tegeven welke budget versie het betreft. Voorbeeld: Bedrag_debet (BUDGET-VERSION = "B2009"). Als u de gegevens van de primaire budgetversie wenst op te vragen, dan hanteert u de volgende syntax: (BUDGET-VERSION = "PRIMARY")

COMMITMENT = {original|cost|correction}

Maak gebruik van de COMMITMENT parameter om verplichtingsgegevens op te halen. U kunt aangeven of het op te halen bedrag gelijk is aan het ingegeven verplichtingsbedrag zonder aftrek van kosten en correcties door de parameter "original" te gebruiken. Gebruik de parameter "cost" om het in de kosten opgenomen gedeelte van een verplichting op te vragen. En maak tenslotte gebruik van de parameter "correction" om de in correcties afgeboekte verplichtingsbedragen te tonen.

 

Voorbeelden:
'Bedrag_SV' (COMMITMENT = original)
'Bedrag_SV' (COMMITMENT = cost)
'Bedrag_SV' (COMMITMENT = original)

Het saldo van het openstaande verplichtingsbedrag kan dan middels de volgende formule worden bepaald:
'Bedrag_SV' (COMMITMENT = original) - 'Bedrag_SV' (COMMITMENT = cost) - 'Bedrag_SV' (COMMITMENT = original)

Deze parameter kan worden toegepast voor diverse entiteiten, waaronder verplichtingsboekingen, crediteurenkaarten, grootboekkaarten en balansen. De parameter wordt gebruikt in combinatie met onder andere de velden: Aantal, Bedrag (SV), Bedrag_debet (SV).

PERIOD

Maak gebruik van de PERIOD parameter om aan tegeven welke periode ten opzichte van de aangegeven periode in de selectiecriteria het betreft. Voorbeeld: Bedrag_debet (PERIOD = -1). In dit geval wordt het bedrag uit 1 periode eerder dan aangegeven in de selectie getoond.

YEAR

Maak gebruik van de YEAR parameter om aan tegeven welk jaar ten opzichte van het in de selectie aangegeven jaar het betreft. Voorbeeld: Bedrag_debet (YEAR = -1). In dit geval wordt het bedrag uit 1 jaar eerder dan aangegeven in de selectie getoond.

Een combinatie van meerdere parameters

Als u aan een functie meerdere parameters tegelijkertijd wenst toe te voegen kunt u gebruik maken van de komma als scheidingsteken. Dus als u het

debet bedrag van budgetversie "B2009" van het vorige jaar wenst te zien, maakt u de volgende formule:

 

'Bedrag_debet' ( BUDGET-VERSION = "B2009", YEAR = -1 )

 

Voor hetzelfde bedrag, maar dan voor de primaire budgetversie:

 

'Bedrag_debet' ( BUDGET-VERSION = "PRIMARY", YEAR = 2009, PERIOD = 10 )

 

Let op: Rondom het "=" -teken dient u spaties te plaatsen.

Current 

Onder de optie 'current' zijn de volgende velden beschikbaar:

COMPANY
DATE
IS-MASTER
RECORD-ID
USER 

Aangezie het bouwen van formules een behoorlijke kennis van de database en de achterliggende logica vraagt kan Exact Support u niet ondersteunen bij het maken van formule velden. De consultants van Exact Financials zullen u graag helpen bij het bouwen van rapporten en formulevelde.

 


Exact Financials > Systeem > Onderhouden: Formule
XMTwoZeroSixMX

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes detail
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 20.144.993
 Assortment:  Date: 19-04-2017
 Release: 7.01  Attachment:
 Disclaimer