One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Release notes Exact Globe Next - Product update 420 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de bin map van de Exact Globe Next installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 419 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
420SP22 Algemene informatie Service pack 22 van product update 420 is beschikbaar vanaf 7-3-2022
420SP22 Algemene informatie Service pack 22 is het laatste service pack voor product update 420
420SP22 Algemeen Verwijder bestanden om log4j-kwetsbaarheid te voorkomen
420SP22 WMS Het was niet mogelijk om een SSCC-barcode voor WMS verzendtracering correct te scannen (HF 85.287.267)
420SP22 Salaris Voor medewerker met een wekelijkse berekening was de REGLN waarde in de UPA-aangifte niet correct (HF 85.347.968)
420SP22 Salaris Bij het gebruik van salariscomponenten op basis van werkelijke uren kon een onbekende fout verschijnen tijdens de salarisberekening (HF 85.289.230)
420SP21 Algemene informatie Service pack 21 van product update 420 is beschikbaar vanaf 7-2-2022
420SP21 Algemeen Verwijder IRMarkDOS om log4j-kwetsbaarheid te voorkomen (HF 85.309.588)
420SP21 Andere wetgevingen ES legislation - security improvement for INTECO XBRL (HF 85.304.563)
420SP21 Andere wetgevingen IT legislation - Security improvement for eFactura (HF 85.282.926)
420SP21 Bank Zonder functierecht 'Bankrekeningnummers van relaties onderhouden' was het niet mogelijk om een bestaande bankrekening van de debiteur/crediteur te koppelen aan die debiteur/crediteur (HF 85.270.001)
420SP21 Salaris Bij het afdrukken of verwerken van de loonaangifte kon een foutmelding verschijnen (HF 85.264.776)
420SP21 Salaris Bij het verwerken van de UPA aangifte kon een foutmelding verschijnen (HF 85.314.952)
420SP21 Salaris Gewijzigde leeftijd van WIA WN in sector 12 (HF 85.322.079)
420SP21 Salaris Wanneer component type 1918 werd gebruikt was het cumulatief bedrag van de budgetten op de loonstrook niet correct (HF 85.286.904)
420SP21 Salaris Het veld 'Soort regeling' is toegevoegd op het tabblad 'Extra gegevens' bij componenttype 1015 (HF 85.277.643)
420SP21 Salaris In component OPSLWKO - subtype 2524 was het niet mogelijk om de debet grootboekrekening aan te passen (HF 85.264.483)
420SP21 Compact Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om een btw-aangifte in Exact Compact te versturen (HF 85.277.779)
420SP21 Salaris Nieuwe componenten 10100109 en 11110109 voor RVU zijn toegevoegd (HF 85.281.125)
420SP21 Salaris Het bedrag voor component WKO werd niet getoond in het scherm van de loonaangifte (HF 85.294.046)
420SP21 Salaris De berekening voor de bouw cao's gebruikte 261 in plaats van 260 dagen (HF 85.283.258)
420SP21 Salaris Het veld 'Levensloopverlofkorting' in de salarisgegevens van de medewerker wordt niet meer getoond vanaf 2022 (HF 85.242.177)
420SP21 WMS Bij het genereren van het pickadvies voor een productie uitgifte kon de melding 'Onvoldoende voorraad' verschijnen terwijl er voldoende voorraad was (HF 85.190.881)
420SP20 Algemene informatie Service pack 20 van product update 420 is beschikbaar vanaf 4-1-2022
420SP20 Andere wetgevingen IT legislation - VAT basis and VAT amount is now displayed in EUR (HF 85.190.236)
420SP20 Algemeen Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2022 wordt ondersteund (HF 85.099.568)
420SP20 Factuur Wijzigingen in de INSTRASTAT-aangifte voor 2022 (HF 85.099.572)
420SP20 Salaris Bij het versturen van de APG aangifte met een correctieregel ko de melding 'Foutcode 70 onverwerkbare fout' verschijnen (HF 85.182.837)
420SP20 Factuur Verbetering in het het UBL2.1 versie SI2.0 formaat voor elektronische facturen voor Nederlandse debiteuren (HF 85.161.012/85.153.634)
420SP20 Andere wetgevingen PL legislation - When defining the freefield5 to 13 digits and 2 decimals an error appeared when opening the PK list (HF 85.057.358)
420SP19 Algemene informatie Service pack 19 van product update 420 is beschikbaar vanaf 6-12-2021
420SP19 WMS Na het verwijderen van een aanvuladvies was de order niet meer aanwezig in het aanvul control centrer en het lever control center (HF 85.045.526)
420SP19 Andere wetgevingen AT legislation - The amount for sales invoices was aligned right instead of left on the QR code slip (HF 84.992.444)
420SP19 Andere wetgevingen BE legislation - It could happen that the EU sales list could not successfully be uploaded to the VAT return portal (HF 85.075.789)
420SP19 Andere wetgevingen ES legislation - Support for updated SII (HF 85.039.157)
420SP19 Salaris Het veld REGLN in de UPA aangifte kon een onjuiste waarde bevatten (HF 85.007.969)
420SP19 Salaris csv-bestand voor pensioenaangifte van piekarbeiders aanmaken
420SP19 Andere wetgevingen PT legislation - It could happen that the VAT amounts were not displayed in the QR code when the 'Use Tax module setting' was disabled (HF 84.706.113)
420SP19 Andere wetgevingen RO legislation - When an invoice number was used in a different period, the new entry was not shown on the Purchase register (HF 84.991.350)
420SP19 WMS De einddatum van een serienummer werd niet leeggemaakt na het ontvangen van de retour (HF 84.984.675)
420SP19 WMS Bij het gebruik van autopack kon de melding 'Er is al een item met dezelfde sleutel toegevoegd' verschijnen (HF 85.079.533)
420SP18 Algemene informatie Service pack 18 van product update 420 is beschikbaar vanaf 1-11-2021
420SP18 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP18 WMS Bij het genereren van advies voor verkooporderleveringen kon onterecht de melding "Geen regels gevonden, die geleverd kunnen worden. Geen advies gegenereerd" verschijnen (HF 84.971.760)
420SP18 Cash Flow Bij het vernummeren van een Frans betaalmiddel kon een foutmelding verschijnen (HF 84.950.048)
420SP18 Bank Verbetering bij het toewijzen voor de CAMT.53 en CAMT.54 formaten (HF 84.931.119)
420SP18 SDK CSSDKFuncProcess.dll - Invalid use of null when processing a receipt (HF 84.730.323)
420SP18 Factuur In specifieke situaties werd een onjuist bedrag getoond in de intrastat-aangifte (HF 84.679.338)
420SP18 Andere wetgevingen MY legislation - The underscore in the email address is omitted in the file when purchase invoice is created (HF 84.903.057)
420SP18 Andere wetgevingen MY legislation - When iFile009.csv is opened there is no data showing in the ADV-TBLBDY section (HF 84.908.938)
420SP18 Andere wetgevingen MY legislation - When invoices are created in USD, the HSBC FTR payment displays MYR invoice amount (HF 84.903.058)
420SP18 Salaris De percentages voor de componenten metalectro waren niet correct (HF 84.947.544)
420SP18 Andere wetgevingen PL legislation - Split payments for refunds now available (HF 84.981.672)
420SP18 Andere wetgevingen PL legislation - Partial corrections introduced for JPK_VDEK format (HF 84.957.986)
420SP18 Andere wetgevingen PL legislation - Second date selection is available when you add or overwrite the VAT register reports (HF 84.957.989)
420SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 420 is beschikbaar vanaf 4-10-2021
420SP17 Algemeen Bij het aanmaken van een administratie in een Chinese omgeving kon een foutmelding verschijnen (HF 84.834.804)
420SP17 Factuur Bij het versturen van een factuur via Peppol kon een foutmelding verschijnen (HF 84.770.746)
420SP17 Financieel Bij het aflettteren van openstaande posten van crediteuren kon een 'Overflow'-melding verschijnen (HF 84.700.345)
420SP17 Andere wetgevingen HU legislation - It was not possible to save the NAV settings in a new company (HF 84.697.345)
420SP17 Salaris De PtPerc waarde in de UPA aangifte was onjuist wanneer de 'dagtabel berekenen' op 'Ja' staat (HF 84.727.113)
420SP17 Salaris Het minimum loon voor BBL werd niet correct getoond (HF 84.801.012)
420SP17 Salaris De SV premies werden niet correct berekend wanneer een stagiair een medewerker werd (HF 84.861.45
420SP17 Salaris De term WAO was niet aangepast naar Aof bij het aanpassen van de salarisgegevens (HF 84.861.468)
420SP17 Andere wetgevingen UK legislation - The total on the VAT report were displayed incorrectly (HF 84.798.070/84.770.641)
420SP17 Factuur Wanneer een factuur via Peppol was verstuurd naar een Belgische debiteur werd deze afgekeurd door het Mercurius platform (HF 84.797.588/84.774.119)
420SP17 SDK When creating an financial entry via SDK it did not use the payment date and method defined in the payment condition (HF 84.725.789)
420SP17 Algemeen Bij het uitvoeren van de reparatie in de diagnose kon een onbekende fout verschijnen (HF 84.711.423)
420SP17 Bank Wanneer de bankinstellingen 'Betalingen journaliseren 'Betalingen onderweg' niet waren aangevinkt kon de melding 'Ongeldig: Begin- en eindsaldo' verschijnen bij het importeren van bankafschriften (HF 84.792.508)
420SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 420 is beschikbaar vanaf 2-8-2021
420SP16 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP16 Algemeen Ondersteuning voor One Stop Shop functionaliteit (HF 84.708.808/84.708.812)
420SP16 Bank Bij het importeren van CAMT.054 afschriften voor Zwitserse bankrekeningen verscheen een foutmelding (HF 84.686.187)
420SP16 Andere wetgevingen CH legislation - It could happen that the QR reference and the structure of the remittance information reference in the generated SCT bank file was not correct (HF 84.719.901)
420SP16 Andere wetgevingen ES legislation - Changes in VAT Modelo 303 (HF 84.694.055)
420SP16 Andere wetgevingen ES legislation - Suministro Inmediato de Información (SII) enhanced to include invoice F4 and multiple rental locations (HF 84.677.242)
420SP16 Factuur Voor sommige debiteuren kon de melding 'S4000 - Niet ondersteund - Ongeldig bestandsformaat' verschijnen bij het versturen van facturen via PEPPOL (HF 84.705.299)
420SP16 Algemeen Het kon voorkomen dat e-mails niet werden opgeslagen in het lokaal pad dat was gedefinieerd in de SMTP e-mail instellingen (HF 84.635.166)
420SP16 Salaris Aanpassing percentage voor component 17171007 CAO 1710 Levensmiddelenbedrijf per 01-07-2021 (HF 84.656.122)
420SP16 Salaris Het subtype voor component 01010818 Fonds Arbeidsmarktbeleid was niet correct (HF 84.701.246)
420SP16 Salaris Wanneer de instelling 'dagtabel gebruiken' werd gebruikt was de PtPerc-waarde in de UPA-aangifte voor PGB niet correct (HF 84.727.113)
420SP16 Andere wetgevingen PT legislation - CSV format supported for Intrastat (HF 84.677.241)
420SP16 Andere wetgevingen US/CA legislation - Avalara password input now supports Unicode (HF 84.677.336)
420SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 420 is beschikbaar vanaf 5-7-2021
420SP15 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP15 Bank Nieuw CAMT.54 bank afschrift voor Zwitserse banken (HF 84.603.510)
420SP15 Andere wetgevingen BE legislation - The descriptions in different languages weren't displayed correctly in the Historical journals overview (HF 84.483.769)
420SP15 Andere wetgevingen ES legislation - New VAT boxes in VAT Return/Model 303 (HF 84.603.519)
420SP15 Algemeen Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om e-mails te versturen met de meeste recente update van MS Outlook (HF 84.567.157)
420SP15 Financieel Het kon voorkomen dat btw-nummers voor de landcode XI niet correct werden weergegeven in de icp-aangifte (HF 84.579.844/84.570.773)
420SP15 Andere wetgevingen IT legislation - Improvements to Intrastat returns in CEE and I01 formats, including correction entries (HF 84.600.057/84.600.055)
420SP15 Andere wetgevingen IT legislation - Improvements of the reversal withholding tax amount (HF 84.594.659)
420SP15 Andere wetgevingen MY legislation - Advising record lines displayed for contact person in HSBC Malaysia iFile(HF 84.613.558)
420SP15 Factuur Introductie Land van oorsprong voor INTRASTAT (HF 84.611.965)
420SP15 Algemeen Bijgewerkt Digipoort certificaat (HF 84.603.505)
420SP15 Salaris Nieuwe premie AWf m.i.v. 1-8-2021
420SP15 WMS Performance verbetering bij het terugmelden van niet-gestuurde tellingen (HF 84.587.456)
420SP15 Bank Bij de import van een MT940-bankbestand van de Nederlandse ABN AMRO bank wordt nu de BNKN waarde herkend (HF 84.628.228)
420SP15 Project Bij het aanmaken van een projectorder kon het voorkomen dat de code van het project niet gelijk was aan het ordernummer (HF 84.588.239)
420SP15 Factuur Bij het invoeren van een factuur in vreemde valuta kon een foutmelding verschijnen in het betalingstermijnenscherm (HF 84.620.053)
420SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 420 is beschikbaar vanaf 8-6-2021
420SP14 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP14 Factuur Verbeterde xml-tags voor het E-Invoice formaat voor Nederlandse, Belgische, en Duitse debiteuren (HF 84.554.201)
420SP14 Andere wetgevingen BE legislation - EU sales list to include debtor's delivery address and VAT number (HF 84.541.891)
420SP14 Andere wetgevingen CH legislation - QR code improved (HF 84.560.801)
420SP14 Andere wetgevingen DE legislation - Import of e-invoice X-Rechnung 2.0 for purchase is now supported (HF 84.561.883)
420SP14 Andere wetgevingen DE legislation - Delivery address and VAT number of debtors improved in EU sales list (HF 84.541.879)
420SP14 Financieel Bij het uitvoeren van de diagnose kon een foutmelding verschijnen met betrekking tot de veldlengte van de betalingsreferentie (HF 84.504.301)
420SP14 Andere wetgevingen HU legislation - The VAT amount in the Tax Authority Data Control screen and XML file was incorrect for invoices in foreign currency (HF 84.497.319)
420SP14 WMS Onjuiste productie uitgifte transacties en productieorderregels na het uitgeven over meer inclusief afval (HF 84.516.330)
420SP14 Salaris Het percentage van component 05050105 was niet correct (HF 84.522.554)
420SP14 Andere wetgevingen PL legislation - Incorrect VAT amount for reversal entry in VAT register (HF 84.540.441)
420SP14 Bank Het betaalbestand voor euro-betalingen voor de Poolse Bank of Tokyo werd niet correct aangemaakt (HF 84.474.886)
420SP14 Andere wetgevingen UK legislation - When sending the VAT return to the HMRC the message "INVALID_MONETARY_AMOUNT" could appear (HF 84.542.102)
420SP14 Andere wetgevingen VN legislation - VAS Stock movement report enhanced (HF 84.561.859)
420SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 420 is beschikbaar vanaf 10-5-2021
420SP13 Bank Alfanumerieke karakters opgeven bij de velden Federal ID number en Federal ID prefix in het Automatic Clearing House Information scherm (HF 84.262.535)
420SP13 Bank MT940 formaat voor Deutsche Bank verbeterd (HF 84.391.277)
420SP13 Bank SEPA PAIN formaat ondersteund voor Groot Brittannië (HF 84.447.634)
420SP13 Financieel Een gebruiker met onvoldoende rechten kon toch extra notities toevoegen aan een boeking, maar deze niet bewaren (HF 84.427.379)
420SP13 Voorraad Na het uitvoeren van de voorraadwaardering werkelijke kostprijsberekening bleef er een bedrag aanwezig voor de batch terwijl de voorraad 0 was (HF 84.464.594)
420SP13 Algemeen Bij het versturen van een e-mail aan een relatie met een "-teken in de naam verscheen een foutmelding (HF 84.402.667)
420SP13 Andere wetgevingen BE legislation - BelcoTax 2021 updated (HF 84.446.935)
420SP13 Andere wetgevingen BE legislation - It could happen that the VAT number was not filled in the generated XML file (HF 84.384.600)
420SP13 Andere wetgevingen CZ legislation - An error could appear when creating a demo company (HF 84.430.392)
420SP13 WMS ECL(WMS): Stub error returned when calling WMS_ImportStockIssues_Process (HF 84.501.205)
420SP13 Andere wetgevingen ES legislation - Box 110 in Modelo 303 didn't take decimals into account (HF 84.462.503)
420SP13 Purchase to Pay Wanneer de grootboekrekening voor niet-aftrekbare btw niet is gevuld bij de btw-code, werd de aftrekbare btw regel niet gevuld in de boeking (HF 84.260.196)
420SP13 WMS In bepaalde situaties kon het voorkomen dat een bestelling voor een ICL crediteur en voor een niet-ICL magazijn onterecht werd meegenomen in ICL (HF 84.501.268)
420SP13 Andere wetgevingen IT legislation - No amount on layout in field 'VAT basis' in case of NO WHT (HF 84.462.615)
420SP13 Bank Het was niet mogelijk om MT940 afschriften te importeren voor Zwitserse BBAN bankrekeningen (HF 84.457.372)
420SP13 Salaris Nieuwe minimum lonen per 1-7-2021
420SP13 Salaris De contract begindatum werd niet getoond op het overzicht contracten medewerker (HF 84.431.911)
420SP13 WMS Performance verbetering bij het terugmelden van niet-gestuurde tellingen (HF 84.494.784)
420SP13 Andere wetgevingen US legislation - In specific situations an inconsistency could occur when processing an invoice with Avatax (HF 84.371.869)
420SP13 Andere wetgevingen US legislation - It could happen that the tax calculation did not take the negative price in quotations into account (HF 84.118.283)
420SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 420 is beschikbaar vanaf 5-4-2021
420SP12 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP12 Bank Nieuwe ISO20022 standaard als vervanging voor het BTL91 formaat voor ABN AMRO (HF 84.391.288)
420SP12 Algemeen Mailsysteem ondersteunt TLS 1.2 verbindingen
420SP12 Voorraad Wanneer de voorraadwaardering op hetzelfde moment voor verschillende artikelgroepen werd uitgevoerd verscheen een foutmelding (HF 84.339.441)
420SP12 Factuur Na het wijzigen van regels kon een foutmelding verschijnen bij het openen van het intrastat overzicht (HF 84.340.747)
420SP12 Andere wetgevingen BE legislation - An error appeared when opening the Asset transactions overview (HF 84.347.468)
420SP12 Andere wetgevingen BE legislation - An error could appear when opening the VAT-Listing overview (HF 84.363.131)
420SP12 Andere wetgevingen BE legislation - It was not possible to change the status of an invoice in Purchase to Pay when the period was closed (HF 84.352.511)
420SP12 Andere wetgevingen BE legislation - When the declarant e-mail was empty it was still included in the Intrastat xml-file (HF 84.357.811)
420SP12 Factuur Creditfacturen met commissie konden niet worden verwerkt (HF 84.124.707)
420SP12 Andere wetgevingen DE legislation - Creating entries with non-deductable VAT wasn't working properly (HF 84.256.896)
420SP12 Andere wetgevingen ES legislation - Cell M33 of the Nota Oficial de Balance report was not calculated correctly (HF 84.384.615)
420SP12 Andere wetgevingen HU legislation - It was not possible to link a VAT reverse charge code in the NAV settings (HF 84.366.860)
420SP12 Andere wetgevingen HU legislation - The advanced invoice amount was rounded and could not be final printed (HF 84.362.696)
420SP12 WMS In een licentie met WMS Lite verscheen een foutmelding bij het openen van de WMS Leveringen instellingen (HF 84.354.897)
420SP12 Voorraad Het kon voorkomen dat ontvangsten van bestellingen met serienummers niet werden verwerkt door locking issues (HF 84.159.216)
420SP12 Andere wetgevingen IT legislation - In case of WHT it could happen that the VAT basis was doubled on the invoice layout (HF 84.207.474)
420SP12 Andere wetgevingen IT legislation - It could happen that duplicate records were displayed in the Intrastat overview screen (HF 84.160.815)
420SP12 Andere wetgevingen IT legislation - It was not possible to match a payment with a WHT sales invoice (HF 84.332.716)
420SP12 Andere wetgevingen IT legislation - On the WHT certification an incorrect financial yeas was displayed (HF 84.363.921)
420SP12 Bank Na het opgeven van een IBAN bij een Zwitserse bankrekening konden geen MT940 bestanden meer worden geïmporteerd (HF 84.363.869)
420SP12 Andere wetgevingen MY legislation - Incorrect SST-02 Box 13a (HF 84.072.135)
420SP12 Andere wetgevingen MY legislation - When processing the VAT return using SST-02 form, the data at section B1 didn't filter according to the return period that was selected (HF 83.988.062)
420SP12 Salaris Overwerkuren werden niet meegeteld in de berekening in de volgende periode BPL (HF 84.381.759)
420SP12 Bank Performanceverbetering bij het aanmaken van SEPA incasso's (HF 84.396.720)
420SP12 Andere wetgevingen PL legislation - JPK_KR electronic form improved (HF 84.375.848)
420SP12 Andere wetgevingen PL legislation - An error could appear when generating the VAT sales register (HF 84.314.441)
420SP12 Andere wetgevingen PL legislation - If the creditor code is different from the creditor number filled in freefield3, the creditor information was not displayed in the JPK_VDEK sales register (HF 84.352.187)
420SP12 Andere wetgevingen PL legislation - Multiple payments are matched to one purchase invoice it could happen that duplicate amounts were displayed in the VAT register (HF 84.391.488)
420SP12 Andere wetgevingen PL legislation - Sales invoices with a VAT basis amount of 0 were not included in the sales VAT register (HF 84.310.255)
420SP12 Andere wetgevingen PL legislation - The depreciation calculation for the linear depreciation method was incorrect in case of prolonged financial year (HF 84.355.460)
420SP12 Andere wetgevingen PL legislation - The fields P_68 and P_69 in VDEK contained positive values (HF 84.391.555)
420SP12 Andere wetgevingen PL legislation - When multiple entries are created on the same day for VATbox S03 the amounts were shown double in the VAT return XML (HF 84.220.192)
420SP12 SDK SDK(Manufacturing): CSSDKFuncProcess.oReceipts does not enforce warehouse location (HF 84.355.048)
420SP12 SDK SDKProductionOrder does not fill in gbkmut.type field value (HF 84.336.085)
420SP12 Bank De betalingsreferentie bij het importeren van MT940 afschriften voor Oostenrijke banken was niet correct (HF 84.366.979)
420SP12 Salaris De 'Inrichten salarisadministratie' wizard is bijgewerkt (HF 84.348.059)
420SP12 Andere wetgevingen UK legislation - Fraud prevention headers for version 3.0 improved for MTD (HF 84.368.408)
420SP12 Andere wetgevingen UK legislation - Changes to UK VAT return 2021 (HF 84.368.403)
420SP12 Andere wetgevingen UK legislation - Negative amounts were not included in the totals to pay/to receive amounts in the VAT consolidated report (HF
420SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 420 is beschikbaar vanaf 8-3-2021
420SP11 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP11 WMS Na het picken en verwerken van de voorraadaanvulling kon het voorkomen dat de status en aantallen van de verkooporder onjuist waren in het control center leveringen(HF 84.338.023)
420SP11 WMS Het kon voorkomen dat de verkooporder was verdwenen uit het control center na het aanmaken van voorraadaanvulling (HF 84.330.872)
420SP11 Andere wetgevingen DE legislation - Route ID (Leitweg ID) supported for XRechnung (HF 84.317.228)
420SP11 Andere wetgevingen ES legislation - When sendingsales rental invoices to SII, message the message "Object reference not set to an instance of an object" could appear (HF 84.317.584)
420SP11 Andere wetgevingen HU legislation - National Tax and Custom Administration (NAV) online invoicing system version 3.0 introduced (HF 84.245.196/84.317.295)
420SP11 Andere wetgevingen HU legislation - Group member tax number fields are extended to legal requirements (HF 84.317.290)
420SP11 Andere wetgevingen IT legislation - Legal changes for 2021 Withholding tax reporting (HF 84.296.853)
420SP11 Andere wetgevingen LU legislation - Version 2.0 available for eCDF XML file for VAT return and EU sales list (HF 84.248.046)
420SP11 Salaris Wanneer een component van type 1850 werd gebruikt was de waarde van 'uren gewerkt' niet correct (HF 84.297.042)
420SP11 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that the 'tax date' button in Analytical accounting was inactive when using Polish language settings (HF 84.205.762)
420SP11 Andere wetgevingen PL legislation - The error "Conversion failed when converting varchar value to data type int" could appear when generating the VDEK xml file (HF 84.336.389)
420SP11 Andere wetgevingen PL legislation - When creating a new VDEK a "data in use" message was displayed when the our ref contained a < character (HF 84.298.443)
420SP11 Andere wetgevingen PL legislation - When the VAT type is VAT Charged, and freefield3 is filled with a creditor's number, this creditor's information was not shown in the JPK VDEK Excel file when sales register was created (HF 84.307.550)
420SP11 Expense Management Tijdens de synchronisatie na het goedkeuren van de boekingen in Exact Expense Management kon de volgende foutmelding verschijnen "Variable uses an Automation type not supported" (HF 84.161.352)
420SP11 Financieel De herwaardering per groep omschrijving toonde een onjuiste wisselkoers (HF 84.223.089)
420SP11 Andere wetgevingen US legislation - New 1099-NEC form (HF 84.317.224)
420SP11 Factuur Bij het aanmaken van een creditfactuur met optie 'Op basis van factuur' kon het voorkomen dat een onjuist onze referentie nummer werd gebruikt (HF 83.701.081)
420SP11 WMS Wanneer de instelling 'Verzameladvies per artikel' is ingesteld op 'Per order' kon het voorkomen dat het batchadvies niet was gebaseerd op de orderregel (HF 84.302.991)
420SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 420 is beschikbaar vanaf 19-2-2021
420SP10 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP10 Factuur Bij het bijwerken van de intrastat-transacties kon een onbekende fout verschijnen (HF 84.244.623)
420SP10 Andere wetgevingen BE legislation - An unknown error could appear when exporting intrastat to Microsoft Excel (HF 84.227.889)
420SP10 Andere wetgevingen ES legislation - Changes for periodical VAT return form Model 303 for 2021 (HF 84.245.246)
420SP10 Andere wetgevingen ES legislation - The VAT percentage for boxes boxes 02, 05, 17 and 20 for Modelo 303 could be incorrect if a period with no sales invoices is selected (HF 84.289.367)
420SP10 Andere wetgevingen HU legislation - It could happen that some invoices were not submitted automatically to NAV (HF 84.296.431)
420SP10 Factuur Adresregel 2 van de debiteur was niet opgenomen in het UBl-bestand in het SI2.0 en SI2.1 formaat (HF 84.219.268
420SP10 Salaris Voor medewerkers met alléén een transitievergoeding werd productkenmerk U0536-1002 opgenomen in de UPA PFZW aangifte (HF 84.249.538)
420SP10 Salaris Het was niet mogelijk om twee pensioenaangiftes (maandelijks/4-wekelijks) aan te maken voor hetzelfde referentienummer (HF 84.256.903)
420SP10 Financieel Performance verbetering voor de XAF audit file 3.1 (HF 84.245.191)
420SP10 Salaris De pensioenuitvoerder AGH is hernoemd naar APPEL (HF 84.246.034)
420SP10 Salaris De UPA aangifte voor de pensioenuitvoerder CapGemeni maakt nu gebruik van de meest recente url voor het versturen van de aangifte (HF 84.257.117)
420SP10 Andere wetgevingen PL legislation - MPP procedural mark enhanced for JPK_VDEK XML file (HF 84.245.241)
420SP10 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that an incorrect VAT amount was shown JPK_VDEK and JPK_VAT for invoices with the same our ref (HF 84.159.773)
420SP10 Andere wetgevingen PL legislation - The correction of VDEK(purchase) was not created by the Your ref number (HF 84.236.975)
420SP10 Andere wetgevingen PL legislation - The P62 field in the VAT return was not refreshed properly when adding a value in the P54 field (HF 84.292.130)
420SP10 Andere wetgevingen PL legislation - The value of the P_39 field for VDEK correction was not correctly filled (HF 84.291.735)
420SP10 Factuur Bij het bewerken van intrastat-transacties waren de velden inactief (HF 84.260.306)
420SP10 WMS Bij het picken van andere SKU's dan geadviseerd kon het voorkomen dat bij het picken van de volgende order er geen inner SKU's werden geadviseerd (HF 84.264.144)
420SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 420 is beschikbaar vanaf 2-2-2021
420SP9 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP9 Bank Advising record regels opgenomen in iFile bankbestand voor de HSBC bank in Maleisië (HF 84.115.482)
420SP9 Factuur Bij het versturen van meerdere facturen voor dezelfde debiteur via PEPPOL kon een foutmelding verschijnen (HF 84.205.516)
420SP9 WMS Bij het gebruik van de WMS webservice voor productie uitgiftes kon een foutmelding verschijnen (HF 84.133.038)
420SP9 Andere wetgevingen CH legislation - The QR code in the Giro collection slip did not use the new version (HF 84.146.753)
420SP9 Andere wetgevingen DE legislation - Taxonomy 6.3 supported (HF 84.214.807)
420SP9 Factuur Bij het imnporteren van facturen werd het USER_ID veld niet gevuld (HF 84.177.826)
420SP9 Andere wetgevingen ES legislation - The exemption reason was not included when sending invoices to the tax authorities (HF 84.189.733)
420SP9 Andere wetgevingen HU legislation - When sending invoices to NAV the following error could appear "Error: schema violation: XML contains on line 58 and column 56 error. Zero lenght biginteger." (HF 84.082.050)
420SP9 Cash Flow Het kon voorkomen dat een SEPA betaalbestand voor een buitenlandse debiteur met een Nederlandse of Duitse bankrekening werd afgekeurd (HF 84.221.826)
420SP9 Cash Flow Wanneer een betaling werd geboekt als bankkosten kon het voorkomen dat een onjuiste wisselkoers werd gebruikt (HF 84.118.062)
420SP9 Andere wetgevingen IT legislation - Not all WHT codes are shown in reason code screen (HF 83.962.680)
420SP9 Andere wetgevingen IT legislation - The line that reverses the WHT did not use the due date/payment date of the invoice, but the invoice date itself (HF 84.135.102)
420SP9 Andere wetgevingen IT legislation - The withholding reversal entry was created with the receipt date instead of the invoice date (HF 84.135.108)
420SP9 Andere wetgevingen IT legislation - When a sales invoice is linked to multiple payment terms the payment type was missing from the e-invoice (HF 83.979.085)
420SP9 Andere wetgevingen IT legislation - When using the credit note functionality it could happen that the amount in the e-invoice xml file was not correct (HF 83.975.127)
420SP9 Salaris Het aantal uren in periode 14 was niet correct voor cao 5702/5701 (HF 84.222.297)
420SP9 Salaris Component 32320114 werd niet berekend in periode 14 (HF 84.149.813)
420SP9 Salaris Foutmelding 'Te betalen reservering ongeldige invoer' bij het wijzigen van de grondslagen in een component (HF 84.198.009)
420SP9 Salaris De berekening ZVW was niet correct wanneer er sprake is van transitievergoeding en loonbeslag (HF 84.217.668)
420SP9 Salaris Onjuist percentage voor pensioencomponenten cao 0901 grafimedia (HF 84.161.207)
420SP9 Salaris Onjuist regelingsloon in aangifte CAO 07/08 (HF 84.189.138)
420SP9 Algemeen Het kon voorkomen dat een stuklijst in combinatie met intrastat niet correct functioneerde (HF 84.014.322)
420SP9 Salaris De berekening van de 53e week voor PFZW was niet correct (HF 84.217.118)
420SP9 Salaris Bij het aanmaken van een opvolgende IKV werd het veld DatAanv niet correct gevuld (HF 84.149.104)
420SP9 Salaris De optie 'auto van de zaak' ontbrak van de PDF van de jaaropgave in Exact Synergy (HF 84.205.678)
420SP9 Salaris De premies voor cao 3506/3516 waren niet correct (HF 84.200.765)
420SP9 Salaris Het percentage werkkostenregeling is gewijzigd (HF 84.219.107)
420SP9 Salaris Bij het aanmaken van de APG Bouw of Schoonmaak aangifte voor periode 13 kon 'Fout 317' verschijnen (HF 84.151.403)
420SP9 Salaris Wanneer herleidingsregels was gebruikt kon het voorkomen dat er geen belasting werd getoond op de loonstrook en de rapport componenten (HF 84.203.431)
420SP9 Andere wetgevingen PL legislation - Field P_53 in the JPK VDEK xml file was missing (HF 84.181.562)
420SP9 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that the amounts for credit notes were calculated incorrectly in the VAT sales register (HF 84.206.652)
420SP9 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that the application did not respond when generating the VAT register report (HF 84.190.038)
420SP9 Andere wetgevingen PL legislation - The depreciation plan was not correct when recalculating the budgets (HF 84.122.750)
420SP9 Andere wetgevingen SK legislation - Changes to VAT return form 2021 (HF 84.215.018)
420SP9 WMS Bij het gebruik van SKU met Pick & Pack verplaatsingen kon de melding 'Onvoldoende voorraad (Verkoopeenheden)' verschijnen (HF 84.133.416)
420SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 420 is beschikbaar vanaf 4-1-2021
420SP8 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP8 Algemeen Na het deactiveren van de Office add-in werd deze weer automatisch geactiveerd (HF 83.990.609)
420SP8 Andere wetgevingen AT legislation - New VAT return form 2020 (HF 84.099.798)
420SP8 Andere wetgevingen BE legislation - 'Overflow' error when creating sales entry (HF 84.145.824) - 7/1/2021
420SP8 Andere wetgevingen DE legislation - XRechnung version 2.0.0 available for 2021 (HF 84.099.757)
420SP8 Andere wetgevingen DE legislation - ERiC (Elster Rich Client Development Toolkit) version 33.2.8.0 introduced (HF 84.099.755)
420SP8 Andere wetgevingen DE legislation - Changes to VAT return 2021 (HF 84.099.765)
420SP8 Andere wetgevingen ES legislation - Changes in Model 180 (HF 84.115.480)
420SP8 Andere wetgevingen ES legislation - Model 303: VAT main activity of 'Annual VAT return' displayed incorrect information (HF 84.115.479)
420SP8 Andere wetgevingen HU legislation - The NAV menu did not show any information in a company with a large amount of invoices (HF 84.073.594)
420SP8 Cash Flow Het was niet mogelijk om een voorschot in te voeren (HF 84.029.844)
420SP8 Financieel Via de wijzigfunctie was het mogelijk om een kostenplaats in een boeking te wijzen terwijl de periode was gesloten (HF 83.995.596)
420SP8 Andere wetgevingen LU legislation - Changes to the Luxembourg chart of accounts (HF 84.126.645)
420SP8 Andere wetgevingen LU legislation - In specific situations it could happen that the EU sales list did not display any data (HF 84.051.720)
420SP8 Algemeen Update voor het PKIoverheid services server certificaat (HF 84.132.549)
420SP8 Algemeen Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2021 wordt ondersteund (HF 84.115.575)
420SP8 Salaris Onjuiste berekening ZVW wanneer alléén pensioen is berekend (HF 84.097.558)
420SP8 Algemeen Intrastat wijzigingen voor 2021 (HF 84.126.651)
420SP8 Salaris Bij het verwerken van de aangifte kon een foutmelding verschijnen wanneer de optie 'openstaande post aanmaken' was aangevinkt (HF 84.070.178)
420SP8 Andere wetgevingen PL legislation - Improved JPK_VDEK electronic VAT reporting format (HF 84.074.452)
420SP8 Andere wetgevingen PL legislation - An error could appear when opening the VAT register (HF 84.058.043)
420SP8 Andere wetgevingen PL legislation - Discount/surcharge transactions were not shown in VAT/VDEK register (HF 84.074.448)
420SP8 Andere wetgevingen PL legislation - En error message could appear when marking VDEK as 'Final' or 'Sent' (HF 84.122.359)
420SP8 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that amounts were doubled in VAT register (HF 84.033.245)
420SP8 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that the XML file for the VAT return for JPK_VDEK contained incorrect values (HF 83.987.145)
420SP8 Andere wetgevingen PL legislation - The VDK XML file for the VAT return could contain duplicate values (HF 84.092.509)
420SP8 Andere wetgevingen PL legislation - When the same our ref was used for multiple transactions it could happen that an incorrect document type was used for VDEK (HF 84.001.678)
420SP8 Andere wetgevingen PL legislation - When there are no transactions in a period it could happen that this was not included in the JPK_VAT file when the VAT return type is monthly or quarterly (HF 84.075.522)
420SP8 Andere wetgevingen PL legislation - When using extra discount in credit notes it could happen that the VAT and gross amounts in the VAT register were not correct (HF 84.083.485)
420SP8 Project Bij het aanmaken van projectorders kon de melding 'Ongeldig projectnummer onbekend projectnummer' verschijnen (HF 84.051.893)
420SP8 Order Bij het opslaan van de prijslijst configuratie werd de melding 'Geen gegevens gevonden' getoond (HF 84.009.083)
420SP8 Bank Het UNG bankbestand voor de Hongaarse ING bank werd niet correct aangemaakt (HF 83.995.280)
420SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 420 is beschikbaar vanaf 7-12-2020
420SP7 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP7 Salaris Wanneer component WA-WERKG (sectorfonds) een eigen percentage had en niet eindigde op 31-12-2019 konden de correcties van de aangifte incorrect zijn (HF 83.977.299)
420SP7 Salaris Het pensioenbedrag voor medewerkers die het tweede jaar ziek zijn kon onjuist zijn voor APG bouw (HF 84.021.860)
420SP7 WMS Na het terugmelden van een verkooporder kon het voorkomen dat de regels in de verkooporder niet correct waren (HF 83.950.606)
420SP7 Andere wetgevingen ES legislation - Improvement to purchases via SII (HF 83.995.310)
420SP7 Andere wetgevingen ES legislation - SII VAT - The status of succesfully sent invoices wasn't updated correctly (HF 83.900.522)
420SP7 Andere wetgevingen GB legislation - When creating a VAT return with the option 'Existing' it could happen that the values of some boxes were incorrectly calculated (HF 83.872.982)
420SP7 Productie Het kon voorkomen dat de productieorder automatisch werd vrijgegeven wanneer de backorder (bestelling) werd gefiatteerd (HF 83.967.033)
420SP7 Andere wetgevingen PL legislation - More exchange rate options available for VAT register reports (HF 84.055.423)
420SP7 Andere wetgevingen PL legislation - After making a final JPK_VDEK declaration it could happen that the value of field P_49 wasn't remembered (HF 84.040.149)
420SP7 Andere wetgevingen PL legislation - For receipts with multiple lines of the same item it could happen that double lines were displayed double in the intrastat screen (HF 83.711.296)
420SP7 Andere wetgevingen PL legislation - Some transaction in the VAT register could have incorrect VAT amounts when using 'Group by delivery date' (HF 83.920.012)
420SP7 Andere wetgevingen PL legislation - The financial year field in the VAT Register was displayed as calendar year (HF 83.992.644)
420SP7 Andere wetgevingen PL legislation - The message 'Data in use' could appear when generating the JPK_VDEK VAT return (HF 84.040.327)
420SP7 Andere wetgevingen PL legislation - The sections SprzedazCtrl and ZakupCtrl weren't always displayed when reporting VDEK (HF 84.024.499)
420SP7 Andere wetgevingen PL legislation - The VAT Register for JPK_VAT could show a double entry when there was an exchange rate difference in the invoice (HFD 83.924.340)
420SP7 Andere wetgevingen PL legislation - The VDEK created for a natural person wasn't validated correctly (HF 84.030.155)
420SP7 Andere wetgevingen PT legislation - QR code in B2B invoices mandatory (HF 83.995.322)
420SP7 SDK SDK(Financial): Entries linked to commitment through SDK have incorrect bdr_val in gbkmut (HF 83.891.491)
420SP7 Bank Bij het genereren van een bankbestand voor de HBSC bank in Maleisië ontbrak een : teken in het bankbestand (HF 84.023.811)
420SP7 Bank Bij het importeren van een ontvangst van meerdere dagen kon het voorkomen dat de datum en rapportagedatum niet overeenkwamen (HF 83.891.259)
420SP7 Algemeen Bij het gebruik van Exchange online kon het voorkomen dat vanuit Exact Globe Next verzonden e-mails niet afgeleverd konden worden door de aanwezigheid van bare line feeds (HF 83.969.494)
420SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 420 is beschikbaar vanaf 2-11-2020
420SP6 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP6 Purchase to Pay Niet-definitieve facturen uit Exact Purchase to Pay synchroniseren (HF 83.867.995)
420SP6 WMS Na een recente Windows update kon de melding 'to many automatic redirections attempted' verschijnen bij het verbinden met de scanner (HF 83.935.300)
420SP6 Financieel Bij het wijzigen van een transactie van een geïmporteerd bankafschrift via analystich boekhouden kon een foutmelding verschijnen (HF 83.841.444)
420SP6 Salaris De componenten 09090119 en 09090122 ware niet correct in de pensioenaangifte wanneer gewerkt wordt in een andere sector in combinatie met CAO 0901 (HF 83.907.541)
420SP6 Andere wetgevingen DE legislation - E-invoice X-Rechnung in XML v 1.0.05 (HF 83.895.579)
420SP6 Andere wetgevingen DE legislation - Performance improvement when exporting Digitaler Pruferzugriff (HF 83.861.841)
420SP6 Andere wetgevingen HU legislation - Improved VAT invoice list for cash-based VAT (HF 83.873.373)
420SP6 Andere wetgevingen HU legislation - The NAV information was missing for invoices that were generated for RMA orders (HF 83.878.096)
420SP6 Cash Flow Het toewijzen van meerdere regels werd niet correct uitgevoerd (HF 83.805.744)
420SP6 Salaris De berekening van de 53e week voor PFZW was niet correct (HF 83.832.682)
420SP6 Andere wetgevingen PL legislation - A progress bar will be displayed when creating a register (HF 83.902.265)
420SP6 Andere wetgevingen PL legislation - An error could appear when trying to delete JPK ID (HF 83.861.732)
420SP6 Andere wetgevingen PL legislation - Changes for the JPK VDEK functionality (HF 83.902.263/83.902.264)
420SP6 Andere wetgevingen PL legislation - It could happen that double amounts were displayed in JPK_V7M_VDEK when the our ref was used in a previous entry (HF 83.826.276)
420SP6 Andere wetgevingen PL legislation - Reports from JPK and VAT history couldn't be generated (HF 83.863.524)
420SP6 Andere wetgevingen PL legislation - The DataWpływu and DataZakupu tags were not correct (HF 83.873.373)
420SP6 Andere wetgevingen PL legislation - The our ref of wasn't displayed correctly in the Purchase Register (HF 83.885.124)
420SP6 Andere wetgevingen PL legislation - The value in the ‘P_8B’ tag in JPK_FA was not correct (HF 83.801.100)
420SP6 Andere wetgevingen PL legislation - When the default SQL language was set to Polish an error appeared when generating VAT register (HF 83.897.315)
420SP6 Andere wetgevingen PL legislation - When zero amount lines were used in an purchase entry the Nett & VAT amounts in the purchase VAT register were doubled (HF 83.865.737)
420SP6 Financieel Wanneer gebruik werd gemaakt van SQL Server authentication werd de controlelijst herinneringen niet getoond (HF 83.865.047)
420SP6 Cash Flow Bij het herwaarderen van vooruitbetalingen werden de debiteurgegevens niet correct getoond (HF 83.877.160)
420SP6 Expense Management Wanneer de export formaat header in Expense management het debet type had was de datum van de gesynchroniseerde inkoopfactuur niet correct (HF 83.903.035)
420SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 420 is beschikbaar vanaf 5-10-2020
420SP5 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP5 Exact Expense Management Synchronisatie van de bijlagen van kostendeclaraties uit Exact Expense Management (HF 83.762.058)
420SP5 Algemeen Bij het uitvoeren van de logistieke diagnose controle 12 kon een foutmelding verschijnen (HF 83.547.844)
420SP5 CRM Bij het openen van activiteiten kon een foutmelding verschijnen (HF 83.775.195)
420SP5 XML Een nieuwe geïmporteerde boeking werd getoond als 'Bijgewerkt' in plaats van 'Aangemaakt' (HF 83.775.377/83.816.104)
420SP5 Andere wetgevingen ES legislation - Changes to E-Factura additional tags (HF 83.824.466)
420SP5 Andere wetgevingen ES legislation - It could happen that sales invoices that were successfully sent via Suministro Inmediato de Información (SII) were not marked as 'sent' (HF 83.750.957)
420SP5 Andere wetgevingen ES legislation - When sending involves to NAV the Num. Serie Factura Emisor field used the 'Our Reference' instead of the 'Your reference' (HF 83.693.064)
420SP5 Salaris Voor medewerkers ouder dan 67 jaar kon het voorkomen dat het veld ZW een onjuiste waarde bevatte (HF 83.794.357)
420SP5 Andere wetgevingen HU legislation - Error 500 could appear when submtitting e-invoices to NAV (HF 83.772.922)
420SP5 Andere wetgevingen HU legislation - Several improvements for NAV 2.0 (HF 83.812.148)
420SP5 Andere wetgevingen HU legislation - The options 'CEE' and '2019' were displayed when creating an Intrastat return (HF 83.756.871)
420SP5 Andere wetgevingen HU legislation - The periodicalSettlement XML tag was not included in the generated file for NAV (HF 83.796.463)
420SP5 Expense Management Wanneer het datum- en nummer formaat in Expense management anders is dan in de regionale instellingen op de ELIS server koneen foutmelding optreden bij de synchronisatie (HF 83.806.298)
420SP5 Financieel Wanneer via analytisch boekhouden een kostenplaats werd toegevoegd aan een transactie kon het voorkomen dat er extra regels werden toegevoegd (HF 83.759.403)
420SP5 Factuur Het kon voorkomen dat de statuspictogrammen in de verkooporder en de factuur niet hetzelfde toonden (HF 83.696.694)
420SP5 Andere wetgevingen IT legislation - Support for customized style sheets in E-Invoice (HF 83.795.097)
420SP5 Andere wetgevingen IT legislation - Withholding tax reporting in XML invoice (HF 83.816.635)
420SP5 Salaris Exact Online Salaris account kan worden gekoppeld in de salarisinstellingen
420SP5 WMS Performance verbetering voor het E-WMS Control Center Leveringen (HF 83.816.112)
420SP5 Andere wetgevingen PL legislation - Several improvements for PK_VDEK (HF 83.812.163)
420SP5 Andere wetgevingen PL legislation - The date in the 'Data wpływu' field in JPK_VDEK (xml file) was not correct when using VAT Date (purchase) (HF 83.816.104/83.824.879)
420SP5 Andere wetgevingen PL legislation - The VAT Register for JPK_VAT could show a double entry when there was an exchange rate difference in the invoice when condition delivery date was used (HF 83.757.122)
420SP5 SDK SDK(Control GUI): SDKMaintExt stored null value if followed by unbound field (HF 83.787.078)
420SP5 Salaris De berekening van regelingsloon in de UPA aangifte was niet correct voor CAO 0701 wanneer de medewerker midden in de periode start (HF 83.820.967)
420SP5 Salaris Het kon voorkomen dat de SV premies niet correct werden berekend voor componenten met de bron 'nvt' (HF 83.788.511)
420SP5 Excel add-in De database in het Excel Add-In Select-rapport kon niet gewijzigd worden (HF 83.758.731)
420SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 420 is beschikbaar vanaf 7-9-2020
420SP4 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP4 Exact Purchase to Pay Ondersteuning voor de synchronisatie van niet-aftrekbare btw voor Exact Purchase to Pay (HF 83.658.754)
420SP4 Expense Management Stamgegevens filteren voor de synchronisatie naar Exact Expense Management (HF 83.689.804)
420SP4 Cash Flow Bij het toewijzen van meerdere regels kon een foutmelding verschijnen (HF 83.658.647)
420SP4 Algemeen Bij het bewerken van lay-outs kon een foutmelding verschijnen (HF 83.653.091)
420SP4 Productie Bij het openen van productieorders kon een foutmelding verschijnen (HF 83.664.829)
420SP4 Order Bij het verwerken van een verkooporder via webservices kon een foutmelding verschijnen (HF 83.638.007)
420SP4 CRM Bij het prolongeren van een verkoopcontract kon een foutmelding verschijnen (HF 83.606.980)
420SP4 Cash Flow Bij het gebruik van bankkosten kon een foutmelding verschijnen (HF 83.656.768)
420SP4 Activa Bij het aanmaken van een overboeking bij het wijzigen van de kostenplaats van een activum kon een foutmelding verschijnen (HF 83.685.139)
420SP4 Andere wetgevingen CH legislation - The payment type for CH payments could not be identified correctly (HF 83.659.693)
420SP4 Andere wetgevingen HU legislation - NAV online invoicing system functionality improved (HF 83.697.005)
420SP4 SDK ECL(Financial): Quantity in purchase entries was converted to sales unit (HF 83.628.198)
420SP4 Voorraad Wanneer meerdere certificaten werden gebruikt kon het voorkomen dat een onjuist barcode nummer werd voorgesteld (HF 83.669.579)
420SP4 Voorraad Bij het leveren van een verkooporder kon het voorkomen dat de verrijkingskoppeling voor de vrije voorraad niet werd verwijderd (HF 83.659.666)
420SP4 Excel add-in Het kon voorkomen dat de excel add-in niet correct functioneerde met SQL authentication (HF 83.619.684)
420SP4 WMS Bij het pakken kon de melding 'Aantal: Voorraad: Gereserveerd(10)' verschijnen terwijl er voldoende voorraad was voor de verkooporder (HF 83.661.402)
420SP4 Salaris 0901 Grafimedia / component 09090120 was niet correct in de pensioenaangifte. Na het updaten dienen de betreffende periodes opnieuw berekend te worden. (HF 83.654.065)
420SP4 Salaris Vanaf 01-09-2020 is CAO Bakkersbedrijf / component 13130106 gewijzigd van 0% naar 1% (HF 83.715.512)
420SP4 Salaris De berekening van SV premies/SV premieloon met 'doorbetaald loon regeling' was niet correct (HF 83.650.613)
420SP4 Andere wetgevingen PL legislation - JPK_VDEK electronic VAT reporting format introduced (HF 83.696.954)
420SP4 Andere wetgevingen PL legislation - An error could appear when generating VAT Register (JPK_VDEK type) (HF 83.627.775)
420SP4 Andere wetgevingen PL legislation - Imported transaction was not shown on the PL VAT register report (HF 83.638.298)
420SP4 Andere wetgevingen PL legislation - The Your ref. option did not work for Sales transactions in VDEK (HF 83.638.736)
420SP4 SDK SDK(Manufacturing): SDKProductionOrder could create a production order with a non-existing condition (HF 83.666.111)
420SP4 SDK SDK(Process functions): CSSDKFuncProcess.SDKAttachment did not fill amutas.DocAttachmentID for sales/purchase entries (HF 83.686.044)
420SP4 Andere wetgevingen SK legislation - VAT return form for financial year 2020 available (HF 83.610.823)
420SP4 Andere wetgevingen SK legislation - Changes to the EU sales summary report SV "Suhrnny vykaz" 2020 (HF 83.660.132)
420SP4 Cash Flow Bij het importeren van bankafschriften kon de melding "Invalid procedure call or argument" verschijnen (HF 83.653.977
420SP4 WMS When performing a split pick action it could happen that the fulfilled quantities for a sales order were not correct (HF 83.638.825)
420SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 420 is beschikbaar vanaf 3-8-2020
420SP3 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP3 Cash Flow Bij het terugdraaien van de fiattering voor een betaling kon een foutmelding verschijnen (HF 83.512.867)
420SP3 SDK It was not possible to delete a text line item from SDK Invoice (HF 83.565.120)
420SP3 Andere wetgevingen An error could appear when submitting an Intra-Community Sales invoice with tax code 0% to SII (HF 83.506.990) - Spanish legislation
420SP3 Andere wetgevingen When trying to send Intra-Community invoices (Good or Services) via Suministro Inmediato de Información (SII), invoices were accepted but with errors (HF 83.497.053) - Spanish legislation
420SP3 Bank Bij het verwerken van een betaling van een Beglish betaalmiddel naar een niet-IBAN rekening kon een foutmelding verschijnen (HF 83.553.712)
420SP3 Andere wetgevingen Changes in electronic intrastat (HF 83.577.763/83.553.587) - Italian legislation
420SP3 Andere wetgevingen SII Intra-Community invoices were rejected because of an incorrect decimal symbol (HF 83.578.552) - Spanish legislation
420SP3 WMS Het was niet mogelijk om een ontvangst met extra regels te verwerken wanneer de status in het control center was ingesteld op 'Alle' (HF 83.600.746)
420SP3 WMS Bij het verwerken van een verkooporder met een regel met een toekomstige leverdatum kon de melding 'Object reference not set to an instance of an object.' verschijnen (83.592.164)
420SP3 WMS Bij het exportren van een factuur via ICL kon de melding "item not found" verschijnen (HF 83.626.468)
420SP3 Andere wetgevingen Support for electronic file submission of withholding tax returns for PND3 and PND53 (HF 83.550.443) - Thai legislation
420SP3 Inkomend factuurregister Registercode niet meer verplicht voor niet-IFR boekingen (HF 83.550.127)
420SP3 Factuur Bij het aanmaken van een nieuwe factuur voor een creditfactuur werd een onjuiste factuurbedrag voorgesteld (HF 83.576.925)
420SP3 Bank Het was niet mogelijk om een SEPA incasso aan te maken voor Croatische debiteuren (HF 83.607.308)
420SP3 Andere wetgevingen The sysmodified and sysmodifer fields were not updated when the VAT date was changed (HF 83.558.079) - Polish legislation
420SP3 SDK ECL(Logistics): StockAllocation entity didn't work correctly (HF 83.555.923)
420SP3 Factuur De SI-UBL1.0 en SI-UBL1.1 formaten worden niet meer ondersteund (HF 83.606.593)
420SP3 Andere wetgevingen VDEK: Improvement for filling the VAT number and Country code in sales/purchase transactions (HF 83.583.038) - Polish legislation
420SP3 Andere wetgevingen An error could occur when opening a company or running SDK Add On Intiialize (HF 83.513.588) - Polish legislation
420SP3 Cash Flow Bij het gebruik van de boek als kosten functie kon een foutmelding verschijnen (HF 83.578.257/83.611.024/83.605.917)
420SP3 Financieel Bij het herwaarden met de optie 'Facturen per groep' werden niet alle facturen meegenomen (HF 83.549.309)
420SP3 Rekenregels Wanneer met rekenregelks wordt gewerkt kon het voorkomen dat de ICL export service niet meer reageerde (HF 83.579.233)
420SP3 Andere wetgevingen The send button in the EU sales list was disabled when using the UK Group VAT functionality (HF 83.624.992) - UK legislation
420SP3 Factuur Bij het versturen van elektronische facturen verscheen de melding "S4000 Electronic Invoicing Service: Sender not registered in Electronic Invoicing Service" (HF 83.630.706)
420SP3 Algemeen Het was soms niet mogelijk om gebruikers te blokkeren (HF 83.605.358)
420SP3 XML Bij het importeren van een crditfactuur kon het voorkomen dat het bedrag niet correct was (HF 83.604.257)
420SP3 Andere wetgevingen It could happen that the size of the QR code was not correct when e-mailing an invoice (HF 83.498.626) - Swiss legislation
420SP3 Andere wetgevingen It could happen that paid invoices were not visible in the VAT register (HF 83.548.543) - Polish legislation
420SP3 Salaris Bij het berekenen van het salaris kon een melding verschijnen over een incorrect minimum loon wanneer het aantal CAO uren 0 betreft (HF 83.605.859)
420SP3 Salaris Het percentage middelloon voor de CAO Afbouw (5701/5702) en Natuursteen (6001/6002) is gewijzigd (HF 83.629.794)
420SP3 Salaris Verbetering bij het ophalen van de status informatie van de UPA aangifte
420SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 420 is beschikbaar vanaf 3-7-2020
420SP2 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP2 WMS Het kon voorkomen dat WMS niet correct functioneerde wanneer gebruik wordt gemaakt van SQL authentication (HF 83.570.232)
420SP2 Andere wetgevingen JPK_VDEK electronic VAT reporting format introduced (HF 83.451.808) - Polish legislation
420SP2 Andere wetgevingen It could happen that the 'Nazwa kontrahenta' and 'Adres kontrahenta' tags were not filled in JPK_VAT (HF 83.348.219) - Polish legislation
420SP2 Andere wetgevingen When using flexible VAT system Rejesty VAT could display double entries (HF 82.970.382) - Polish legislation
420SP2 Financieel Wanneer er een ongeldige rekening is gekoppeld in de grootboekinstellingen kon een verkeerde melding verschijnen bij het opslaan van een boeking (HF 83.449.516/83.001.894)
420SP2 WMS Het kon voorkomen dat er geen verplaatsing kon worden uitgevoerd in het control center leveringen (HF 83.511.742)
420SP2 Algemeen Bij het openen van een administratie kon een melding verschijnen over een ongeldige licentie (HF 83.462.777)
420SP2 Andere wetgevingen Several improvements for QR-bill (HF 83.496.112) - Swiss legislation
420SP2 Andere wetgevingen An error could appear when refreshing the list of tax codes (HF 83.508.815) - Polish legislation
420SP2 Cash Flow Bij de synchronisatie van een betaalmiddel van Exact Synergy Enterprise naar Exact Globe Next werd het dagboeknummer niet gesynchroniseerd (HF 83.492.848)
420SP2 Order Het kon voorkomen dat de databasevelden voor kortingen op de lay-out van de orderbevestiging niet de juiste gegevens toonden (HF 83.485.287)
420SP2 Bank Verschillende verbeteringen voor het iFile betaalbestand voor de HSBC bank in Maleisië (HF 83.511.080)
420SP2 Financieel Bij het herwaarderen met de optie 'Facturen per groep' kon het voor bepaalde facturen voorkomen dat het bedrag niet correct werd berekend (HF 83.295.898)
420SP2 Exact Purchase to Pay Niet-definitieve facturen synchroniseren in Exact Purchase to Pay (HF 83.540.964)
420SP2 Algemeen Het was niet mogelijk om de tabellijst te openen wanneer gebruikt wordt gemaakt van SQL Server toegangscontrole (HF 83.546.069)
420SP2 SDK ECL(Logistics): Delete on SalesOrderHeader returned an error (HF 83.547.460)
420SP2 Cash Flow Bij het importeren van afschriften met veel transacties werd het afletteren op basis van toewijzingsregels niet altijd uitgevoerd (HF 83.309.298)
420SP2 Exact Integrator Verbetering met betrekking tot het documentnummer bij het synchroniseren van documenten (HF 83.559.500/83.551.028)
420SP2 Financieel >Filteren op leverdatum bij het aanmaken van de btw-aangifte (HF 83.550.442)
420SP2 Andere wetgevingen The spacing and address arrangement for the QR code was not correct (HF 83.544.969) - Swiss legislation
420SP2 Financieel Performance verbetering bij het aanmaken van de auditfile 3.1 (HF 83.426.701)
420SP2 Andere wetgevingen It could happen that the JPK ID was missing when using register mode 'Add' (HF 83.552.691) - Polish legislation
420SP2 Financieel Bij het exporteren van de audit file met de optie 'Beginsaldo' kon een foutmelding verschijnen (HF 83.520.617)
420SP2 Andere wetgevingen Incorrect browsing of Intrastat transactions (HF 83.550.218) - Polish legislation
420SP2 Andere wetgevingen An error could appear when the option 'Export to file' is selected when creating a VAT return (HF 83.567.790) - Italian legislation
420SP2 Productie Het kon voorkomen dat de tweede regel in een productieorder geen artikelcode toonde (HF 83.543.312)
420SP2 Andere wetgevingen Improvement when creating foreign payments (HF 83.550.235) - Swiss legislation
420SP2 Andere wetgevingen JPK_VDEK electronic VAT reporting format introduced (HF 83.550.197/83.550.206) - Polish legislation
420SP2 Salaris Geen anoniementarief voor werknemer zonder BSN
420SP2 Salaris Het kon voorkomen dat de UPA aangifte niet correct was voor een medewerker zonder einddatum (HF 83.560.879)
420SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 420 is beschikbaar vanaf 1-6-2020
420SP1 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
420SP1 WMS Bij het gebruik van WMS autopack kon het voorkomen dat een order werd gelockt waardoor het leverproces niet uitgevoerd kon worden (HF 83.447.677)
420SP1 WMS Het magazijn werd niet correct gevuld bij E-WMS mobile sales (HF 83.459.666)
420SP1 WMS E-WMS serienummerregistratie bij leveren: Onjuiste melding 'Serienummer: In gebruik' (HF 83.463.155)
420SP1 WMS Mobile sales leveringen functioneerde wanneer het fiatteren van verkooporders werd gebruikt (HF 83.463.231)
420SP1 WMS Het kon voorkomen dat de factuur het oorspronkelijke aantal toonde na dat er meer gepickt was dan besteld (HF 83.463.549)
420SP1 Andere wetgevingen Several improvements for the QR code (HF 83.449.036/83.449.032) - Swiss legislation
420SP1 Andere wetgevingen The 'Kod VAT' column in VAT registry didn't display any data (HF 83.371.040) - Polish legislation
420SP1 Salaris Twee nieuwe regeling kenmerken beschikbaar voor pensioenfonds PGB (HF 83.392.271)
420SP1 Salaris Bij het aanmaken van de salaris auditfile kon een type mismatch melding verschijnen (HF 83.462.400)
420SP1 Salaris Nieuwe minimum lonen per 1-7-2020
420SP1 Andere wetgevingen Incorrect BZ WBK (MFP) format of payments with more than one transaction (HF 83.327.562) - Polish legislation
420SP1 Financieel Bij het importeren van een factuur van de digitale brievenbus kon een foutmelding verschijnen (HF 83.404.656)
Info   Een update uitvoeren van Exact Globe Next
Info   Systeemeisen Exact Globe Next
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.563.174
 Assortment:  Date: 04-04-2022
 Release: 420  Attachment:
 Disclaimer