One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Persoonsgegevens selecties / acties

Menupad

Systeem ? HR & Beveiliging ? Persoonsgegevens ? Selecties / Acties

Introductie

In dit scherm ziet u een overzicht van de persoonsgegevens die in de administratie aanwezig zijn welke u kunnen helpen om te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Per persoonsgegevens classificatie ziet u hoeveel personen er zijn gekoppeld, voor hoeveel personen de gebeurtenis heeft plaatsgevonden en voor hoeveel personen de bewaartermijn is verstreken. Vanuit dit scherm kunt u doorzoomen op een persoonsgegevens classificatie en daar verschillende acties uitvoeren voor de persoonsgegevens.

Hoe kan ik bekijken voor welke personen de gebeurtenis heeft plaatsgevonden?

 1. Selecteer de gewenste categorie bij Beeld.
 2. Klik op Actualiseren.
 3. Selecteer de classificatie en klik op Zoomen.
 4. Vink Gebeurtenis plaatsgevonden aan
 5. Klik op Actualiseren.

Hoe kan ik bekijken voor welke personen de bewaartermijn na de gebeurtenis is verstreken?

 1. Selecteer de gewenste categorie bij Beeld.
 2. Klik op Actualiseren.
 3. Selecteer de classificatie en klik op Zoomen.
 4. Vink Bewaartermijn verstreken aan
 5. Klik op Actualiseren.

Hoe kan ik zien wat de voorgestelde actie is?

 1. Selecteer de gewenste categorie bij Beeld.
 2. Klik op Actualiseren.
 3. Selecteer de classificatie en klik op Zoomen.
 4. In de kolom Voorgestelde actie kunt u zien wat de voorgestelde actie is.

Hoe kan ik bepalen of ik de gegevens voor de medewerkers, relaties of contactpersonen wil zien?

 1. Selecteer de gewenste categorie bij Beeld.
 2. Klik op Actualiseren.

Velden

Kolommen

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.444.420
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 416  Attachment:
 Disclaimer