One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Toegestaan verlof genereren

Er zijn drie manieren om toegestaan verlof op te bouwen:

1. Handmatig - iedere periode wordt handmatig voor iedere medewerker een ‘Credit days’ verzoek ingediend met het aantal toegestane dagen/uren.

2. Half-automatisch - iedere periode wordt het naar rato berekende verlofrecht toegekend door het handmatig sluiten van de periode per divisie.

3. Automatisch - iedere periode wordt het naar rato berekende verlofrecht toegekend door het automatisch sluiten van de periode voor te selecteren of alle divisies.

In de praktijk wordt vaak methode 2 of 3 gekozen. Methode 1 wordt daarbij dan incidenteel gebruikt. Meestal is namelijk een vast verlofrecht per jaar te definiëren dat voor alle medewerkers geldt. Dit wordt met methode 2 of 3 verwerkt. Incidenteel extra toegestaan verlof wordt daarnaast met methode 1 verwerkt (bijvoorbeeld bonusdagen, niet-ziekdagen).

Met de instelling ‘Berekening – Verlofrecht: Automatisch’ in de verzuiminstellingen wordt aangegeven op welke wijze het toegestaan verlof wordt gegenereerd.

 


Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.625.148
 Assortment:  Date: 25-07-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer