One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Prestatie beoordeling profielen bekijken

Menupad

HRM ? Overzichten ? Medewerkers ? Medewerkers, definieer de gewenste criteria en klik op Tonen. Klik in de kolom Naam op de naam van de medewerker, vervolgens op de hyperlink bij Prestatie beoordeling profielen. Afhankelijk van het scenario ziet u het volgende:

 • Wanneer u over de HR rol beschikt of de beoordelaar van het actieve profiel bent, dan ziet u het actieve profiel.
 • Wanneer u de directe manager bent van de medewerker en de beoordelaar van het actieve profiel, dan ziet u het actieve profiel. Wanneer u niet de beoordelaar bent van het actieve profiel en de status van het actieve profiel is Definitief, dan ziet u de lijst met profielen waarvan u beoordelaar bent en de andere profielen met de status Definitief.
 • Wanneer u niet de beoordelaar bent van het actieve profiel maar wel van van andere profielen voor deze medewerker ziet u de lijst met profielen waarvan u beoordelaar bent. Klik op indexsmall.png in de kolom Beoordelen van het profiel dat u wilt beoordelen.
 • Wanneer u niet de beoordelaar bent voor een van de profielen en in de HRM instellingen is aangegeven dat u alleen uw eigen profielen kunt zien zoals beschreven in de sectie Rollen & rechten, ziet u het actieve profiel wanneer de status van dat profiel Definitief is. Anders ziet u de lijst met profielen waarin alleen de profielen met de status Definitief.
 • Wanneer de medewerker geen actief profiel heeft ziet u de lijst met profielen. Klik op indexsmall.png in de kolom Beoordelen van het profiel waarvoor u de beoordelaar bent.

Introductie

Prestatie beoordeling management kan worden gezien als deel van de ontwikkeling van medewerkers omdat het de ontwikkeling van de competenties op alle niveaus ondersteund. Hiermee kan het management de behoeften voor training van de medewerker identificeren.

De processtappen van Prestatie beoordeling management in Exact Synergy Enterprise zijn:

 1. Instellingen definiëren — De algemene divisie instellingen dienen gedefinieerd te worden. Voor meer informatie, zie Definiëren van HRM instellingen en Aanmaken en bewerken van divisies.
 2. Veldtypes aanmaken — Veldtypes zijn instellingen van de scores die gebruikt worden om de competenties, prestaties, of doelen van sollicitanten of medewerker te meten. Voor meer informatie, zie Veldtypes voor competenties, attributen en targets voor medewerkers of sollicitanten aanmaken en wijzigen.
 3. Voortgangsindicatoren aanmaken — Indicatoren zijn vaardigheden die nodig zijn om de functie uit te voeren. Indicatoren kunnen worden aangemaakt voor of nadat de prestatie beoordeling groepen zijn aangemaakt. Voor meer informatie, zie Voortgangsindicatoren aanmaken en wijzigen.
 4. Prestatie beoordeling groepen aanmaken — Deze worden gebruikt om de voortgangsindicatoren te groeperen. Deze indicatoren worden gebruikt om de prestaties van de medewerkers te beoordelen. De groepen kunnen worden aangemaakt voor of na het aanmaken van de attributen. Voor meer informatie, zie Prestatie beoordeling groepen aanmaken en wijzigen.
 5. Voortgangsindicatoren per functie-activiteit en niveau koppelen - Het kan voorkomen dat medewerkers in een organisatie dezelfde functie-activiteit uitvoeren, maar met verschillende functieniveaus (zoals junior en senior posities). Dit kan het geval zijn als er verschillende niveaus bestaan in vaardigheden of ervaring. Deze medewerkers kunnen dus beoordeeld worden op verschillende indicatoren. Om dit beter te kunnen onderhouden, is het mogelijk om de prestatie beoordeling groep te koppelen aan een functieactiviteit, om daarna te definieren welke indicatoren benodigd of relevant zijn voor elk functie-niveau. Voor meer informatie, zie  Overzicht van prestatie beoordeling groepen per functie-activiteit.
 6. Genereren prestatie beoordeling profielen — Na het inrichten van de groepen dient te manager of beoordelaar het profiel te genereren en te koppelen aan de betreffende medewerker(s). Voor meer informatie, zie Prestatie beoordeling profielen genereren
 7. Genereren prestatie beoordeling verzoeken — Zodra de profielen zijn gegenereerd kunnen verzoeken worden gegenereerd om de beoordelaars te informeren dat ze de beoordeling kunnen uitvoeren. Voor meer informatie, zie Beoordelen en berekenen van prestatie beoordeling profielen.
 8. Bekijken en beoordelen van prestatie beoordeling profielen — Zodra de verzoeken zijn gegenereerd kunnen de beoordelaars de profielen via de medewerkerkaart bekijken. 

Op deze pagina kunt u het profiel bekijken dat voor de betreffende medewerker is gegenereerd..

Rollen en rechten

 • Om de prestatie beoordeling profielen te bekijken is functierecht  99 – View performance review benodigd. Gebruikers met de HR rol beschikken over dit functierecht. Wanneer u niet over dit functierecht beschikt maar de beoordelaar van het profiel bent kunt een lijst zien met de profielen waarvan u beoordelaar bent.
 • Wanneer u niet over het functierecht beschikt en geen beoordelaar bent kunt u de lijst met uw eigen competentieprofielen bekijken wanneer de optie Medewerker: Bekijk profielen in de sectie Prestatie beoordeling van de HRM instellingen is aangevinkt en de status van het profiel Definitief is. Voor meer informatie, zie Definiëren van HRM instellingen.

Opmerkingen:

 • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
 • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Hoe kan ik de medewerkers beoordelen?

Opmerking: Afhankelijk van uw rollen en rechten kunnen verschillende pagina's worden getoond. Zie sectie Menupad voor meer informatie.

 1. Klik op Bewerken op de HRM: Prestatie beoordeling pagina.
 2. Definieer de scores of beoordelingen in de sectie Prestatie beoordeling.
 3. Als de Nieuwe persoonlijke doelen sectie beschikbaar is, kunt u op klikken om doelen toe te voegen voor de medewerker.
 4. Klik op Berekenen om de eindbeoordeling op te vragen, welke getoond wordt bij Beoordeling.
 5. Klik op Afhandelen om het profiel te bewaren en het beoordelingsproces af te ronden. Er wordt gevraagd of u het gekoppelde verzoek wilt bekijken.
 6. Klik op Ja om het verzoek te bekijken of Nee om terug te keren naar de HRM: Prestatie beoordeling pagina.

Hoe kan ik een prestatie beoordeling profiel heropenen als deze definitief is?

 1. Klik op Heropenen op de HRM: prestatie beoordeling pagina.
 2. Klik op Bewerken om de scores of beoordelingen te definieren.
 3. Klik op Berekenen om de eindbeoordeling op te vragen, welke getoond wordt bij Beoordeling.
 4. Klik op Afhandelen om het profiel te bewaren en het beoordelingsproces af te ronden. Er wordt gevraagd of u het gekoppelde verzoek wilt bekijken.
 5. Klik op Ja om het verzoek te bekijken of Nee om terug te keren naar de HRM: Prestatie beoordeling pagina.

Hoe kan ik de prestatie beoordeling scores van medewerkers vergelijken?

 1. Klik op de HRM: prestatie beoordeling pagina op Vergelijken.
 2. Vul de verplichte velden in.
 3. Klik op Vergelijken.

Hoe kan ik een lijst met profielen bekijken?

 1. Klik op Profielen op de HRM: prestatie beoordeling pagina. De HRM: Prestatie beoordeling profiel pagina wordt getoond. 

Knoppen

Velden

Kolommen

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.022.131
 Assortment:  Date: 16-12-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer