One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Installatie Inkomend factuurregister in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)

Introductie

Inkomend factuurregister is een oplossing die het proces van het registreren, goedkeuren en verwerken van inkomende facturen automatiseert. Na het invoeren van de IFR boeking in Exact Globe Next, wordt een IFR verzoek aangemaakt in Exact Synergy Enterprise. ELIS zorgt voor de uitwisseling tussen Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise.

Opmerking: Deze oplossing is op dit moment alléén beschikbaar voor klanten die deelnemen aan het controlled release traject voor deze oplossing. 

In dit document worden de volgende onderwerpen behandeld:

Voorwaarden

Om te kunnen werken met Inkomend factuurregister via ELIS dienen de volgende voorwaarden te worden voldaan:

Aandachtspunten

IFR-verzoeken dienen niet verwijderd te worden in Exact Synergy. Wanneer u bijvoorbeeld een onjuist verzoek heeft aangemaakt is de juiste werkwijze om dit verzoek af te keuren in plaats van te verwijderen. Het verwijderen van verzoeken kan tot foutmeldingen in het ELIS log leiden

Het installeren van de Inkomend factuurregister oplossing in ELIS

Nadat u de producten en clients binnen ELIS heeft gedefinieerd dient u de oplossingen te installeren. Een oplossing zorgt ervoor dat de gegevens gesynchroniseerd kunnen worden tussen de clients. Een oplossing in ELIS is bijvoorbeeld Inkomend factuurregister (Incoming Invoice register).

Om de Inkomend factuurregister oplossing in ELIS te installeren voert u het volgende uit:

 1. Open het ELIS management console.
 2. Maak verbinding met de server
 3. In het ELIS management console selecteert u Console en vervolgens Check for updates.
 4. In de sectie Check for updates ziet u vervolgens een overzicht van de beschikbare oplossingen.
 5. Selecteer Exact Incoming Invoice Register.
 6. Aan de rechterzijde van het scherm ziet u welke versies van Inkomend factuurregister beschikbaar zijn.
 7. Klik op Install in de kolom Action van de versie die u wilt installeren om deze te installeren. In de kolom Supported product(s) kunt u zien op welke producten de versie van toepassing is. Wanneer u bijvoorbeeld werkt met product update 260 van Exact Synergy Enterprise en product update 415 van Exact Globe Next, dan klikt u op Install bij de versie waarbij deze product update nummers vermeld worden.
 8. De installatie neemt enkele ogenblikken in beslag. Zodra de installatie gereed is wordt er "Updated" getoond in de kolom Status. Tevens wordt de geïnstalleerde oplossing nu getoond in het linkerpaneel.

Het configureren van de Inkomend factuurregister oplossing in ELIS

 1. Nu dient u de Inkomend factuurregister oplossing te configureren. Klik hiervoor op Exact Incoming Invoice Register in het linkerpaneel.
 2. Aan de rechterzijde van het scherm klikt u op Add.
 3. In dit scherm dient u de clients te selecteren die u wilt gebruiken in deze oplossing. Voor de oplossing Inkomend factuurregister, zijn dit bijvoorbeeld de clients voor de producten Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise. Voor meer informatie over producten en clients, zie Producten en clients installeren voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS).
 4. In dit scherm geeft u een naam en een omschrijving op voor de oplossing. Vervolgens vinkt u de optie Activate now aan om de oplossing te activeren, en klikt op Save. Er wordt nu een melding getoond dat de configuratie wordt opgeslagen en geactiveerd. Klik op Yes om verder te gaan. Voor meer informatie over het activeren en deactiveren van oplossingen, zie Het activeren en deactiveren van oplossingen in Exact Lightweight Integration Server (ELIS).


  Voor meer informatie, zie Oplossingen installeren in Exact Lightweight Integration Server (ELIS).

Het monitoren van de synchronisatie processen

De synchronisatie van de IFR boekingen en verzoeken kan worden gemonitord in ELIS via het management console. Door op Integration Status onder Monitoring te klikken kunt u het log bekijken. Voor meer informatie, zie Het monitoren van de synchronisatie voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS)

Meer informatie

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.161.256
 Assortment:  Date: 30-06-2020
 Release: 260  Attachment:
 Disclaimer