One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Sollicitanten met vacatures afletteren via de Matching Wizard

Untitled 2

Introductie

De afletter functionaliteit in Exact Synergy Enterprise helpt u bij het afletteren van sollicitanten met vacatures en andersom. U kunt verschillende criteria opgeven en op basis van deze criteria de sollicitant met de vacature afletteren. De wizard ondersteund het management bij de voorselectie van de juiste sollicitant voor de juiste vacature.

Op deze pagina kunt u het afetteren starten om één of meerdere vacatures af te letteren met één of meerdere sollicitanten. De meest geschikte t/m de minste geschikte vacature voor de sollicitant worden op basis van de berekende scores op volgorde gepresenteerd. Op basis hiervan kunt u de bepalen wat de meest geschikte vacature om af te letteren is en deze koppelen aan de sollicitant.

De afletter functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer de competentiemethode in de HRM instellingen is ingesteld op Geavanceerd. Voor meer informatie, zie Definiëren van HRM instellingen. Het afletteren kan alleen worden uitgevoerd wanneer de competentieprofielen van de vacature en de sollicitant zijn aangemaakt met de waarden van de gedefinieerde competenties. Verder kunnen alleen competenties die zijn gekoppeld aan velden met de types Waarde en Ja/Nee worden gebruikt bij het afletteren.

Menupad

  • Modules ➔ HRM ➔  Overzichten ➔  Afletteren ➔  Profielen
  • Modules ➔ HRM ➔  Overzichten ➔  Medewerkers ➔  Sollicitanten, klik op Tonen, open de sollicitant en klik op Afletteren.
  • Modules ➔ HRM ➔  Overzichten ➔  Medewerkers ➔  Vacatures, klik op Tonen, open de vacature en klik op Afletteren.

Rollen & rechten

Om dit te kunnen uitvoeren is functierecht 508 - Maintain payroll components benodigd. Gebruikers met de HR rol beschikken over dit functierecht.

Opmerkingen:

  • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
  • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Knoppen

Omschrijving

Gerelateerde documenten

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 24.718.824
 Assortment:  Date: 15-11-2019
 Release: 230  Attachment:
 Disclaimer