One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Competentieprofielen voor medewerkers bekijken

Untitled 2

Menupad

Modules ➔ HRM ➔ Overzichten ➔ Medewerkers ➔ Medewerkers, definieer de gewenste criteria en klik op Tonen. Klik in de kolom Naam op de naam van de medewerker, vervolgens op de hyperlink bij Competentie profielen. Afhankelijk van het scenario ziet u het volgende:

 • Wanneer u over de HR rol beschikt of de beoordelaar van het actieve profiel bent, dan ziet u het actieve profiel.
 • Wanneer u de directe manager bent van de medewerker en de beoordelaar van het actieve profiel, dan ziet u het actieve profiel. Wanneer u niet de beoordelaar bent van het actieve profiel en de status van het actieve profiel is Definitief, dan ziet u de lijst met profielen waarvan u beoordelaar bent en de andere profielen met de status Definitief.
 • Wanneer u niet de beoordelaar bent van het actieve profiel maar wel van van andere profielen voor deze medewerker ziet u de lijst met profielen waarvan u beoordelaar bent. Klik op indexsmall.png in de kolom Beoordelen van het profiel dat u wilt beoordelen.
 • Wanneer u niet de beoordelaar bent voor een van de profielen en in de HRM instellingen is aangegeven dat u alleen uw eigen profielen kunt zien zoals beschreven in de sectie Rollen & rechten, ziet u het actieve profiel wanneer de status van dat profiel Definitief is. Anders ziet u de lijst met profielen waarin alleen de profielen met de status Definitief.
 • Wanneer de medewerker geen actief profiel heeft ziet u de lijst met profielen. Klik op indexsmall.png in de kolom Beoordelen van het profiel waarvoor u de beoordelaar bent.

Introductie

Competentie management is een belangrijk middel voor organisaties om de competentie van een individu te evalueren en het gewenste gedrag dat is vereist te identificeren. Dit helpt u om de juiste kandidaten te herkennen en deze te 'matchen' aan de juiste functie.

Het proces van Competentie Management in Exact Synergy Enterprise bestaat uit de volgende stappen:

 1. Instellingen definiëren — De algemene divisie instellingen dienen gedefinieerd te worden. Voor meer informatie, zie Definiëren van HRM instellingen en Aanmaken en bewerken van divisies.
 2. Veltypes aanmaken — Veldtypes zijn instellingen van de scores die gebruikt worden om de competenties, prestaties, of doelen van sollicitanten of medewerker te meten. Voor meer informatie, zie Veldtypes voor competenties, attributen en targets voor medewerkers of sollicitanten aanmaken en wijzigen.
 3. Competenties aanmaken — Competenties zijn vaardigheden of belangrijk eigenschappen die nodig zijn om de functie uit te voeren. Competenties kunnen worden aangemaakt voor of na het aanmaken van de competentiegroepen. Voor meer informatie, zie Competenties aanmaken en wijzigen.
 4. Competentiegroepen aanmaken — Competentiegroepen worden gebruikt om bepaalde competenties te groeperen. Competentiegroepen kunnen worden aangemaakt voor of na het aanmaken van de competenties. Voor meer informatie, zie Competentiegroepen aanmaken en wijzigen.
 5. Genereren competentieprofielen — Na het inrichten van de competentiegroepen wordt het competentieprofiel gegenereerd en gekoppeld aan de betreffende sollicitant(en) of medewerker(s). Een competentieprofiel bestaat uit een set competenties die worden gebruikt om sollicitant of medewerker te beoordelen. Voor meer informatie, zie Competentieprofielen genereren.
 6. Genereren competentie verzoeken — Zodra competentieprofielen zijn gegenereerd kunnen competentie verzoeken worden gegenereerd om de beoordelaars te informeren dat ze de beoordeling kunnen uitvoeren. Voor meer informatie, zie Competentieverzoeken genereren.
 7. Bekijken en beoordelen van competentieprofielen — Zodra de competentie verzoeken zijn gegenereerd kunnen de beoordelaars de profielen via de sollicitant- of medewerkerkaart bekijken.

Op deze pagina kunt u het profiel dat voor de medewerker is gegenereerd bekijken. Deze functie is alleen aanwezig wanneer in de HRM instellingen de competentiemethode is ingesteld op Geavanceerd. Voor meer informatie, zie Definiëren van HRM instellingen.

Rollen & rechten

 • Om de competentieprofielen te bekijken is functierecht 505 – View payroll components  benodigd. Gebruikers met de HR rol beschikken over dit functierecht. Wanneer u niet over dit functierecht beschikt maar de beoordelaar van het profiel bent kunt een lijst zien met de profielen waarvan u beoordelaar bent.
 • Wanneer u niet over het functierecht beschikt en geen beoordelaar bent kunt u de lijst met uw eigen competentieprofielen bekijken wanneer de optie Medewerker: Bekijk profielen in de sectie Competentie van de HRM instellingen is aangevinkt en de status van het profiel Definitief is. Voor meer informatie, zie Definiëren van HRM instellingen.

Opmerkingen:

 • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
 • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 24.807.126
 Assortment:  Date: 24-01-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer